https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

เครื่องช่วยฟัง

   เลือก  เครื่องช่วยฟัง ดิจิตอล ที่เหมาะสำหรับคุณโดย Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน ทำหน้าที่ออกแบบการได้ยินสำหรับคุณ โดยเฉพาะเพื่อการได้ยินดี สุขภาพดี

ข้อมูลเครื่องช่วยฟังแบบต่างๆ 

เครื่องช่วยฟัง
ทัดหลังหู

เครื่องช่วยฟัง
ลำโพงในหู

เครื่องช่วยฟัง
ใส่ในช่องหู

เครื่องช่วยฟัง
ฝังในกระดูก

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง คือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ประกอบด้วยไมโครโฟนรับเสียง ชิปคอมพิวเตอร์ (Computer chip) ซึ่งทำหน้าที่จัดกระบวนการขยายเสียงด้วยระบบดิจิตอล และผลิตเป็นสัญญาณเสียงคุณภาพ ส่งไปที่ลำโพงเพื่อเข้าช่องหูให้ผู้ใช้ได้ยิน กระบวนการควบคุมการทำงานและผลิตคุณภาพเสียงที่ออกมาถูกควบคุมโดย ชิปคอมพิวเตอร์ (Computer chip) ที่มีตั้งแต่ระบบที่จัดการเสียงไม่ซับซ้อนมาก จนถึงระบบที่มีความซับซ้อนสูง  เครื่องช่วยฟัง ดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายเสียงจากภายนอก  ส่งเข้าไปในช่องหู  ให้ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถได้ยินเสียงพูดและเสียงรอบข้างได้มากขึ้น อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ทำงานด้วยแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งแบบซิงค์แอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air) หรือแบบชาร์จไฟได้

เครื่องช่วยฟังมีปุ่มปรับความดังของเสียง และเลือกโปรแกรมฟังเสียงในสภาพแวดล้อมต่างๆ ควบคุมได้ที่ตัวเครื่องเองหรือบน application ในโทรศัพท์มือถือ หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จึงเลือกใช้เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลของเบอร์นาโฟน จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีมาตรฐานสากลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพสูงอย่างดี พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุด

1. เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู Behind The Ear (BTE)

เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก ซื้อเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังราคา อย่างดี คุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู Behind the ear (BTE) ตัวเครื่องวางทัดอยู่หลังใบหู ออกแบบรูปร่างของเครื่องให้วางไว้บนหลังใบหู เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูให้กำลังขยายตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรงมาก เนื่องจากเครื่องมีกำลังขยายสูงเพียงพอที่จะสำรองในอนาคตกรณีมีความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มขึ้น
 • ผู้ที่มีรูปแบบความบกพร่องของการได้ยินทั้งในความถี่ต่ำและความถี่สูง
 • มีคุณสมบัติในการต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูมี 4 รูปแบบ

1.1 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู มีลำโพงในช่องหู (Receiver In The Ear หรือ RITE)

เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็ก มีสายเชื่อมส่วนของลำโพงแยกออกมาต่างหากจากตัวเครื่อง ส่วนของลำโพงสอดเข้าไปในช่องหู

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง
 • หากใส่เครื่องรุ่นนี้กับพิมพ์หู จะสามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้
 • ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ การออกแบบโดยแยกลำโพงออกมาต่างหาก ช่วยแก้ปัญหาอาการเสียงก้องที่เกิดขึ้นได้
 • ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของสายลำโพง ซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)
 • เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

1.2 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูขนาดมินิ (Mini Behind The Ear หรือ Mini BTE)

เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหูอย่างแท้จริง ต่อกับสายพลาสติกที่เรียกว่า Spira Flex ที่มีหลายขนาด หลายระดับความยาวสำหรับสรีระของใบหูและช่องหูที่แตกต่างกันในแต่ละคน สาย Spira Flex จะส่งเสียงตรงเข้าไปที่ช่องหูของผู้ใช้เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้อุดช่องหูทั้งหมดเหมือนกับพิมพ์หู ยังเปิดช่องหูให้โล่งไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้รู้สึกเสียงก้องน้อยลง อึดอัดน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงปานกลาง

 

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง
 • ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ
 • ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของเส้นพลาสติกซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)
 • เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

1.3 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบเปิดช่องหู Open-Fit

ใช้ร่วมกับสาย Spira Flex
เครื่องช่วยฟังจะต่อกับสายพลาสติกที่เรียกว่า Spira Flex ที่มีหลายขนาด หลายระดับความยาวสำหรับสรีระของใบหูและช่องหูที่แตกต่างกันในแต่ละคน สาย Spira Flex จะส่งเสียงตรงเข้าไปที่ช่องหูของผู้ใช้เช่นกัน แต่ว่าไม่ได้อุดช่องหูทั้งหมดเหมือนกับพิมพ์หู ยังเปิดช่องหูให้โล่งไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้รู้สึกเสียงก้องน้อยลง อึดอัดน้อยลง เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงปานกลาง


1.4 เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบใช้ร่วมกับพิมพ์หู (Earmould)

ที่สั่งทำขนาดเท่าช่องหูเฉพาะบุคคล เสียงที่ได้รับการขยายจะส่งผ่านพิมพ์หู ซึ่งมีหน้าที่นำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเข้าไปในช่องหูโดยตรง และยึดเครื่องช่วยฟังไม่ให้หล่น เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก

เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก ite

เป็น เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง
 • ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำะดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก-ite

เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในช่องหู มีขนาดเล็กกว่าแบบใส่ในหู สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 312

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
 • ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)
 •  

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
 • ขนาดที่เล็กของตัวเครื่อง อาจทำให้ผู้ที่มีปัญหาการหยิบจับของเล็กๆ เช่น ผู้สูงอายุพบว่าการหยิบใส่เครื่องในช่องหู หรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถนัดมือนัก การฝึกฝนการใส่-ถอดเครื่อง การใช้อุปกรณ์ยึดเกาะใบหูกันเครื่องตกหล่น เปิด-ปิดรังถ่านอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความมั่นใจได้ว่า สามารถใส่เครื่องได้อย่างมั่นคงในช่องหู โดยไม่หลุด 
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก itc

เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดเล็ก วางหลบเข้าไปในช่องหูมากกว่าแบบใส่ในช่องหู In The Canal (ITC) สังเกตเห็นได้ยาก ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
 • ขนาดเล็ก สะดวก ง่ายต่อการหยิบใส่ในช่องหู
 • ได้คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ตำ่ระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
 • เสี่ยงต่อการชำรุดจากความชื้นภายในช่องหู หรือขี้หูอุดตัน
 • ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10
เครื่องช่วยฟัง หูฟัง คนหูหนวก-iic

เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก แบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับขนาดช่องหู มีขนาดจิ๋ว ใส่แล้วมองไม่เห็นตัวเครื่อง เนื่องจากตัวเครื่องวางลึกเข้าไปในช่องหูมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูทุกรุ่นที่กล่าวมา ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 10

เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงระดับปานกลาง
 • ขนาดเล็ก สะดวก ง่ายต่อการหยิบใส่ในช่องหู
 • ได้คุณภาพเสียงชัดเจน ไม่เกิดเสียงหวีดขณะใส่

ไม่เหมาะสำหรับ :-

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ตำ่ระดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้
 • ส่วนใหญ่ไม่สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดเครื่อง ที่ไม่สามารถบรรจุอุปกรณ์ได้มาก
 • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้
 • ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กเบอร์ 10
 • ผู้สูงอายุ เนื่องจากความคล่องตัวในการใช้นิ้วจับชิ้นส่วนเล็กๆ มีข้อจำกัด
ในกรณีที่หูชั้นกลางมีปัญหาอุดตันหรือผิดปกติ ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ชนิดฝังในกระดูก เป็น เครื่องช่วยฟัง ขนาดเล็ก ราคา คุณภาพสูง

เป็นเครื่องที่นำเสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) กรณีที่ไม่สามารถใส่เครื่องช่วยฟังที่ขยายเสียงผ่านเข้าทางช่องหูได้ เช่น กรณีรูหู ตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่หูอักเสบเรื้อรังมีของเหลวไหลออกจากหูตลอดเวลา เป็นต้น เครื่องประเภทนี้มีทั้งชนิดที่วางอยู่บริเวณกกหู และชนิดที่แพทย์ต้องท่าการผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กระดูกหลังใบหู โดยมีเครื่องรับเสียงอยู่ภายนอก

ซื้อเครื่องช่วยฟัง การเลือกว่าเครื่องช่วยฟังแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณ นอกจากจะดูระดับการสูญเสียการได้ยินแล้ว ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

ขอรับรายละเอียด เครื่องช่วยฟังแบบไหนเหมาะกับฉัน?

ดาวน์โหลด 

ซื้อเครื่องช่วยฟัง การเลือกเครื่องช่วยฟังต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายปัจจัย ไม่ใช่เพียงแต่ระดับ และรูปแบบของความบกพร่องทางการได้ยิน เท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงงบประมาณในการลงทุน การนำไปใช้งาน เช่น ในที่ทำงาน หรือ อยู่เฉพาะในบ้าน ความพึงพอใจในการใส่เครื่องช่วยฟัง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้บริการ นั่นเป็นเพราะว่าการซื้อเครื่องช่วยฟังไม่ใช่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวจบ คุณจำเป็นต้องได้รับการติดตามนัดหมาย เพื่อปรับเสียงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ที่ทำงาน ที่บ้าน เมื่อออกไปเดินเล่น ออกกำลังกาย ไปห้างสรรพสินค้า ไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน รวมถึงการบริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ก่อนตัดสินใจ ซื้อเครื่องช่วยฟัง ขอให้คุณศึกษาอย่างละเอียดถึงความต้องการส่วนตัวของคุณ ความชอบและประสบการณ์ที่คุณเคยพบจากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังแต่ละที่ เพื่อคุณจะได้เลือกศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังที่ดีที่สุดที่ร่วมการแก้ปัญหาการได้ยินที่คุณมีให้กับคุณได้ในระยะยาว เครื่องช่วยฟังเป็นการลงทุนสำหรับคุณภาพชีวิตของคุณ สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคุณ อุปกรณ์ที่ดูแลเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปลอดจากการสะสมของแบคทีเรีย และความชื้น ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการด้วยการออกแบบการได้ยินด้วยตัวคุณเอง ไปพร้อมกับ คำแนะนำของ Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังและการได้ยิน โดยคำนึงถึงผลตรวจการได้ยิน ไลฟสไตล์ ความชอบส่วนตัว ประสบการณ์การใช้เครื่อง การฟังเปรียบเทียบ และปัจจัยอื่นๆ

ขอรับรายละเอียด เลือกเครื่องช่วยฟังอย่างไร?

ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยฟังราคา เครื่องช่วยฟังมีราคาจำหน่ายตั้งแต่เครื่องช่วยฟังราคาถูก 390 บาท ไปจนถึงเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงราคาถึง 100,000 กว่าบาท เครื่องช่วยฟังเป็นการลงทุนที่สำคัญ เป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องใส่ตลอดเวลาตื่น 7 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมั่นใจว่าคุณได้จ่ายเงินและใช้เวลาของคุณไปอย่างคุ้มค่า เครื่องช่วยฟัง ราคา แตกต่างกันมาก มีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเบื้องหลังของเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง คือการลงทุนกับทีมงานวิจัยและพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์เทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องช่วยฟังมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง หรือสูญเสียการได้ยิน ได้มีโอกาสได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา เครื่องช่วยฟังคุณภาพ จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ราคาของเครื่องช่วยฟังไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ หากคุณคิดว่าซื้อเครื่องช่วยฟังที่ไหนก็ได้ กับบริษัทหรือศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังไหนก็ได้ คุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการซื้อเพียงเครื่องขยายเสียง แต่หากคุณต้องการลงทุนกับคุณภาพชีวิตของคุณ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังที่มีประสบการณ์ มีที่ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังและการได้ยิน (Hearing Coach) โดยเฉพาะที่เข้าใจ และร่วมแก้ปัญหาการได้ยินที่คุณเผชิญอยู่ในทุกๆ วัน อยู่ประจำเพื่อให้บริการคุณในวันที่คุณต้องการ

เครื่องช่วยฟัง ทำไมต้อง INTIMEX

   การซื้อเครื่องช่วยฟัง เป็นการลงทุนให้กับคุณภาพชีวิตของคุณ คุณไม่ได้เพียง ซื้อเครื่องช่วยฟัง คุณซื้อบริการที่มากับเครื่องช่วยฟัง และคุณภาพชีวิตที่ตามมาจากการใส่เครื่องช่วยฟัง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริง

อินทิเม็กซ์ไม่ส่งมอบต่อให้กับลูกค้า

ออกแบบการได้ยิน

เฉพาะบุคคล แบบครบวงจร

ได้ยินดี สุขภาพดี

หรือ Hearing Wellness

บรรยากาศที่เอื้อต่อ

การให้บริการที่ดี

ดูแลเครื่อง

ตลอดอายุการใช้งาน

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณมีปัญหาการได้ยิน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับ Full Premium Package
ตรวจการได้ยิน และทดลองเครื่องช่วยฟัง

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพการได้ยิน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

รีวิวจากผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง และความประทับใจการใช้บริการ

เพราะทุกคำบอกเล่าความประทับใจ จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไป

Sutthichai J.
Sutthichai J.
2024-03-11
รู้สึกประทับใจในบริการของพนักงานมากครับ
Rangsinee Chatabud
Rangsinee Chatabud
2024-03-06
ลูกค้าใช้บริการมาตั้งแต่เด็กเล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนบริการดีมากๆค่ะ ทุกคนน่ารัก มีความเข้าใจคนพิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง มากกว่าคนทั่วไป ที่นี่หายากมากๆ สถานที่ทันสมัย สะอาด แอร์เย็น ดีมากเลยค่ะ 😀😃😄
Nunthana Chansaeng
Nunthana Chansaeng
2024-02-20
พนักงานทุกคนต้อนรับดีมากๆค่ะ สถานที่ก็สะอาดด้วยค่ะ
Andy Goodson
Andy Goodson
2024-02-19
Great experience!! Staff very friendly and extremely professional. I would highly recommend this company.
Panika Tubsuk
Panika Tubsuk
2024-02-13
บริการดีมากกกค่ะ ประทับใจสุดๆ เรียกได้ว่าดีตั้งแต่ลงจากรถจนพบคุณหมอ คุณแม่บ้านก็น่ารักสุดๆ เรียกได้ว่าประทับใจในบริการมากๆค่ะ❤️
ไศลทิพย์ ภิญญสาสน์
ไศลทิพย์ ภิญญสาสน์
2024-02-13
บริการดี พนักงานน่ารักมาก ค่ะ
K W A N G Sutthinee
K W A N G Sutthinee
2024-02-13
ศูนย์เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บริการดีมาก ประทับใจบริการดีมากๆค่ะ พนักงานให้บริการดีค่ะ
อารยะ ทองสุวรรณ
อารยะ ทองสุวรรณ
2024-02-10
บริการดี เป็นเลิศ พนักงานพูดจาสุภาพ เรียบร้อย

บทความ ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

บทความ ข่าวสาร
และ โปรโมชั่น

คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากใช้เครื่องช่วยฟัง

คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากใช้เครื่องช่วยฟัง

มาดูกันว่าหากคุณตัดสินใจที่จะเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแล้ว จะทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ดังนั้นอย่าลังเลที่จะใช้เครื่องช่วยฟัง

อ่านต่อ >

หน้าร้อนทำความเสียหายต่อเครื่องช่วยฟังของคุณได้อย่างไร พร้อมวิธีรับมือ

การใช้งานในอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนที่มีแสงแดดแผดเผา ไปจนถึงบริเวณหาดทรายละเอียดของชายหาดและคลื่นที่คุณจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินในวันหยุดพักผ่อน ความร้อน ความชื้น ฝุ่น ทราย

อ่านต่อ >
ไลฟ์สไตล์มีผลต่อการเลือกเครื่องช่วยฟังของคุณอย่างไร

อายุมากขึ้น ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังแล้วหรือยัง?

เมื่ออายุมากขึ้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั้งทางร่างกาย และรูปแบบการใช้ชีวิต สำหรับผู้ที่ใช้งานเครื่องช่วยฟังอยู่ มาเช็กกันดูว่าถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังแล้วหรือยัง

อ่านต่อ >

ลงทะเบียนทดลอง เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง

Check Icon