https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
เราช่วยให้คุณ “ได้ยิน”

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

     เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

เราช่วยให้คุณ “ได้ยิน”

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

ได้ยินดี สุขภาพดี ที่อินทิเม็กซ์

“การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยี ด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

ได้ยินดี สุขภาพดี
ที่อินทิเม็กซ์

“การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยี ด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

ประสาทหูเทียม Cochlear Implant

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ประสาทหูเทียม
Cochlear Implant

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังของ Intimex

ผลิตภัณฑ์

เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

ดูแลเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

ดูแลเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง

การดูแลชั้นเลิศของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังสู่คุณภาพการได้ยิน Intimex Framework of Care

เครื่องช่วยฟัง จำเป็นแค่ไหนสำหรับคนหูตึง

หลายคนอาจยังมีความเข้าใจว่า เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว อุปกรณ์นี้ยังช่วยเหลือคนได้หลากหลาย อย่างผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เช่นผู้ที่มีอาการหูตึง อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ, การใช้ชีวิตที่อยู่ท่ามกลางมลภาวะทางเสียงเป็นเวลานาน, ผู้สูงวัยที่อวัยวะเริ่มเสื่อมลงตามกาลเวลา หรือมาจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ควรได้รับการรักษา และมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเครื่องช่วยฟังมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเอง
เพราะคนหูตึง จะมีข้อบกพร่องทางการได้ยินจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เช่น ได้ยินเสียงที่ไม่ชัดเจน เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร, การประกอบอาชีพ, การฟัง และยังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการไม่ยินเสียง หรือไม่รู้ทิศทางของเสียงที่แน่ชัดอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้เครื่องช่วยฟัง จึงเปรียบเหมือนเป็นตัวช่วยในการขยายเสียง เพื่อให้คนหูตึงสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานเองสามารถตั้งค่าความดังของเสียงที่จะส่งเข้ามาภายในหูได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของโทนเสียงที่ทุ้มและแหลม ซึ่งเป็นอีกส่วนที่จะสามารถเลือกปรับได้ตามความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์รุ่นที่เลือกใช้ด้วย แต่ขอแนะนำว่าเครื่องช่วยฟังที่ดีควรจะสามารถเลือกปรับระดับได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังหลายแห่งที่ผลิตอุปกรณ์ออกมาเป็นทางเลือกให้กับเหล่าคนหูตึงและคนหูหนวกที่กำลังรักษาอาการ จึงสามารถเลือกได้หลากหลาย และมีเครื่องช่วยฟังที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยหลัก ๆ ที่ intimexhearing จะมีจำหน่ายอยู่ 4 รูปแบบ คือ

4 ประเภทเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี จาก Intimex

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู

ลักษณะเป็นการสวมใส่แนบชิดพอดีไปกับช่องหู พร้อมทั้งมีขนาดเล็ก โดยไม่มีส่วนยื่นออกมาให้เห็นได้ชัด ซึ่งจะทำการผลิตให้เหมาะสมต่อช่องหูแต่ละบุคคลคนได้เป็นอย่างดี

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู

เป็นอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องมีขนาดประมาณหัวแม่มือ รูปทรงโค้งรับกับใบหู และมีส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับหูฟัง

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู

ลักษณะจะคล้ายกับหูฟังไร้สายที่คนทั่วไปนิยมใช้งานกันในปัจจุบัน มีขนาดเล็กประมาณเหรียญสิบบาทไทย วิธีใช้งานคือสวมใส่เข้าไปในหูเหมือนเวลาที่ใช้หูฟังตามปกติ โดยร้านเครื่องช่วยฟังจะผลิตอุปกรณ์ที่มีขนาดพอดีกับหูของผู้ใช้งานแต่ละคน

เครื่องช่วยฟังแบบฝังในกระดูก

เป็นอุปกรณ์ที่จะทำงานโดยการนำเสียงอ้อมผ่านหูชั้นนอกและชั้นกลางไปกระทบยังกระดูกหลังหู เพื่อให้กระดูกเป็นตัวกลางในการนำเสียงไปยังประสาทหูโดยธรรมชาติ

รีวิวจากผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง และความประทับใจการใช้บริการ

เพราะทุกคำบอกเล่าความประทับใจ จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไป

K W A N G Sutthinee
K W A N G Sutthinee
2024-02-13
ศูนย์เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บริการดีมาก ประทับใจบริการดีมากๆค่ะ พนักงานให้บริการดีค่ะ
อารยะ ทองสุวรรณ
อารยะ ทองสุวรรณ
2024-02-10
บริการดี เป็นเลิศ พนักงานพูดจาสุภาพ เรียบร้อย
sawat kwansawaitham
sawat kwansawaitham
2024-02-04
บริการดีมาก สินค้ามีคุณภาพ พนักงานทุกคนเอาใจใส่ลูกค้าดีมาก บริการหลังการขายดีมาก นำเครื่องมาเช็ค มาทำความสะอาด ปรับแต่งเสียงได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย พนักงานยังบริการดีเยี่ยมเหมือนเดิม 👍🏻🤟🏻 มากี่ครั้งก็ดีเหมือนเดิม พนักงานรับรถ ก็ให้โอกาสกับผู้สูงอายุได้ทำงาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ มีแต่รอยยิ้มซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นเพราะใส่แมสก์ แม่บ้าน เอาใจใส่ลูกค้าตลอดเวลาถามจนเขินเลยล่ะครับ ผู้เชี่ยวชาญ ยินดีรับฟังปัญหาทุกอย่าง แก้ไขให้ได้ดีขึ้นทุกครั้ง สุภาพ จริงใจ ไม่มีวีน สถานที่แต่งได้หรูทีเดียวแม้จะไม่ใหญ่โต สะอาด มีบริการกาแฟ แซนวิช ของขบเคี้ยวระหว่างรอคิว ไม่รู้จะเอาปากกาไปวงตรงไหนที่ไม่ดี 👍🏻🤟🏻☺️
นิภาพร ชมชาญวดี
นิภาพร ชมชาญวดี
2024-02-01
บริการได้ประทับใจดีมากๆคะ
Kesini Aianwilai
Kesini Aianwilai
2024-01-27
สถานที่ดี สะอาดมากค่ะ มีที่จอดรถ พนักงานคือดีทุกตำแหน่ง บริการดีมากนึกว่ามาโรงแรม เอาใจใส่ดีค่ะ เต็ม10ไม่หักเลยค่ะ
Nok Wisut
Nok Wisut
2024-01-21
บริการดี สามารถปรึกษาได้ตลอด เจ้าหน้าที่มีความกันเอง ขอบคุณค่ะที่ให้ความอบอุ่นกับผู้พิการทางหู
Doangporn Ropn
Doangporn Ropn
2024-01-09
บริการดีตั้งแต่จอดรถ คุณป้าแม่บ้านและทุกคนค่ะ เครื่องหูฟังก็ใช้ดีมากค่ะ
I_Aun Nui
I_Aun Nui
2023-12-27
ทางร้านให้บริการที่ดี เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกันเอง บรรยากาศเงียบ สงบ สะอาด มีเครื่องดื่มให้รับประทานขณะรอรับบริการ มากี่ครั้งก็ประทับใจค่ะ
Thanyarat Athicharrudej
Thanyarat Athicharrudej
2023-12-24
พี่ๆเจ้าหน้าที่บริการประทับใจตั้งแต่ทางเข้าจนถึงในศูนย์บริการ บรรยากาศตกแต่งตามเทศกาล น่ารักๆ การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัยได้เข้าใจครบถ้วน
Minnie Start
Minnie Start
2023-12-21
บริการดีมากๆครับ

บทความ ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

บทความ ข่าวสาร
และ โปรโมชั่น

เครื่องช่วยฟังอาการหูอื้อ

9 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับอาการหูอื้อ

หูอื้อ เป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินที่เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนต้องเคยประสบพบเจอ วันนี้ร้านเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จะขอมาแก้ไขความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับอาการหูอื้อที่คุณอาจเข้าใจผิดอยู่

อ่านต่อ >
Banner ทดสอบการได้ยินอย่างเหมาะสม

Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) ส่งผลกระทบต่อคนแต่ละช่วงวัยอย่างไร

Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) สามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงได้กับทุกวัย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือผู้สูงอายุก็ต้องหาทางป้องกันเอาไว้ | ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อ่านต่อ >
ทดสอบการได้ยินอย่างเหมาะสม

การทดสอบการได้ยิน เพื่อใส่เครื่องช่วยฟังอย่างเหมาะสม

เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้การใส่เครื่องช่วยฟังของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาดูว่านอกจากนี้แล้วการทดสอบการได้ยินยังมีความสำคัญในด้านใดอีกบ้าง

อ่านต่อ >

ปรึกษาแพทย์และเลือกร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง

สำหรับคนหูตึงที่รู้สึกว่าปัญหาทางการได้ยินที่มีนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในขั้นวิกฤตแล้ว ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยอาการและประเมินแนวทางการรักษาให้ไปในทางที่เหมาะสม จากนั้นเลือกร้านเครื่องช่วยฟังที่มีมาตรฐานสูง เชื่อถือได้ เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการได้ยิน และช่วยให้คุณสามารถได้ยินเสียงต่าง ๆ และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ