https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

เราช่วยให้คุณ “ได้ยิน”

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

เราช่วยให้คุณ “ได้ยิน”

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

ได้ยินดี สุขภาพดี ที่อินทิเม็กซ์

“การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยี ด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

ได้ยินดี สุขภาพดี
ที่อินทิเม็กซ์

“การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน”
ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยี ด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

ประสาทหูเทียม Cochlear Implant

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ประสาทหูเทียม
Cochlear Implant

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวก ไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังของ Intimex

ผลิตภัณฑ์

เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

ดูแลเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

ดูแลเครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง

การดูแลชั้นเลิศของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังสู่คุณภาพการได้ยิน Intimex Framework of Care

เครื่องช่วยฟัง จำเป็นแค่ไหนสำหรับคนหูตึง

หลายคนอาจยังมีความเข้าใจว่า เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว อุปกรณ์นี้ยังช่วยเหลือคนได้หลากหลาย อย่างผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน เช่นผู้ที่มีอาการหูตึง อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ, การใช้ชีวิตที่อยู่ท่ามกลางมลภาวะทางเสียงเป็นเวลานาน, ผู้สูงวัยที่อวัยวะเริ่มเสื่อมลงตามกาลเวลา หรือมาจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ควรได้รับการรักษา และมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเครื่องช่วยฟังมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเอง
เพราะคนหูตึง จะมีข้อบกพร่องทางการได้ยินจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เช่น ได้ยินเสียงที่ไม่ชัดเจน เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร, การประกอบอาชีพ, การฟัง และยังเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการไม่ยินเสียง หรือไม่รู้ทิศทางของเสียงที่แน่ชัดอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้เครื่องช่วยฟัง จึงเปรียบเหมือนเป็นตัวช่วยในการขยายเสียง เพื่อให้คนหูตึงสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานเองสามารถตั้งค่าความดังของเสียงที่จะส่งเข้ามาภายในหูได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของโทนเสียงที่ทุ้มและแหลม ซึ่งเป็นอีกส่วนที่จะสามารถเลือกปรับได้ตามความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์รุ่นที่เลือกใช้ด้วย แต่ขอแนะนำว่าเครื่องช่วยฟังที่ดีควรจะสามารถเลือกปรับระดับได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังหลายแห่งที่ผลิตอุปกรณ์ออกมาเป็นทางเลือกให้กับเหล่าคนหูตึงและคนหูหนวกที่กำลังรักษาอาการ จึงสามารถเลือกได้หลากหลาย และมีเครื่องช่วยฟังที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยหลัก ๆ ที่ intimexhearing จะมีจำหน่ายอยู่ 4 รูปแบบ คือ

4 ประเภทเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี จาก Intimex

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู

ลักษณะเป็นการสวมใส่แนบชิดพอดีไปกับช่องหู พร้อมทั้งมีขนาดเล็ก โดยไม่มีส่วนยื่นออกมาให้เห็นได้ชัด ซึ่งจะทำการผลิตให้เหมาะสมต่อช่องหูแต่ละบุคคลคนได้เป็นอย่างดี

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู

เป็นอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องมีขนาดประมาณหัวแม่มือ รูปทรงโค้งรับกับใบหู และมีส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับหูฟัง

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู

ลักษณะจะคล้ายกับหูฟังไร้สายที่คนทั่วไปนิยมใช้งานกันในปัจจุบัน มีขนาดเล็กประมาณเหรียญสิบบาทไทย วิธีใช้งานคือสวมใส่เข้าไปในหูเหมือนเวลาที่ใช้หูฟังตามปกติ โดยร้านเครื่องช่วยฟังจะผลิตอุปกรณ์ที่มีขนาดพอดีกับหูของผู้ใช้งานแต่ละคน

เครื่องช่วยฟังแบบฝังในกระดูก

เป็นอุปกรณ์ที่จะทำงานโดยการนำเสียงอ้อมผ่านหูชั้นนอกและชั้นกลางไปกระทบยังกระดูกหลังหู เพื่อให้กระดูกเป็นตัวกลางในการนำเสียงไปยังประสาทหูโดยธรรมชาติ

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณมีปัญหาการได้ยิน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับ Full Premium Package
ตรวจการได้ยิน และทดลองเครื่องช่วยฟัง

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพการได้ยิน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

รีวิวจากผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง และความประทับใจการใช้บริการ

เพราะทุกคำบอกเล่าความประทับใจ จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไป

P. Asadathorn
P. Asadathorn
2023-11-28
บริการดีประทับใจ. สินค้าเครื่องช่วยฟังราคาตามคุณถาพ และสามารถใช้สิทธิ ประกันสังคม ด้วยครับ
Orawan Nk
Orawan Nk
2023-11-26
มีเรื่องประทับใจมากมายตั้งแต่มาใช้บริการที่นี่ค่ะ 1)ประทับใจพนักงานที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และน้องสาว ชื่อน้องกานดา อัธยาศรัยดีมาก ใจเย็น ดูแลดีมากๆดุจญาติ 2)สถานที่สะอาด โปร่ง สบายใจ 3) รักมากเคาน์เตอร์อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม รวมทั้งน้องทื่ดูแล สุภาพเรียบร้อยมากๆ 4)คุณลุงที่ดูแลที่จอดรถ เยี่ยม กดไลค์ให้เลยค่ะ โดยรวมแล้ว ดีทุกอย่างค่ะ ดีใจที่ได้รู้จัก INTIMEXนะคะ
Valothai Srinongnut
Valothai Srinongnut
2023-11-25
ลองมาซื้อเครื่องช่วยฟังใหม่ที่นี่ครั้งแรก ที่นี่บริการดีมากครับ ผมประทับใจ ผมหูหนวกระดับ120 แต่ที่นี่เจ้าหน้าที่ช่วยจัดหาเครื่องที่เหมาะสมกับผมและให้คำปรึกษาดีมากครับ ชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากครับ
ya ya
ya ya
2023-11-25
บริการดีประทับใจพนักงานน่ารักทุกคนค่ะ พาลูกชายมาใช้เครื่องช่วยฟังที่นี่ มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น
Soawalak Soon
Soawalak Soon
2023-11-24
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาดีมากๆ ค่ะ ให้บริการดีตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับรถ แผนกดูแลความเรียบร้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้การรับรองดีมากๆ อุปกรณ์มีคุณภาพใส่แล้วไม่รู้สึกว่ามีเสียงรบกวน สถานที่สะอาดมากๆ ประทับใจมากๆ ค่ะ ขอบคุณ intimex ที่ทำให้การได้ยินชัดเจนขึ้นนะคะ
P3ii P3ii
P3ii P3ii
2023-11-24
รู้สึกประทับใจมาก บริการดีมากๆค่ะ และให้คำแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟังตามความเหมาะสมหูของเรา รุ้สึกชอบเครื่องช่วยฟังที่ทันสมัยมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น สามารถฟังเพลง รับสายโทรเข้าออก และได้ยินเสียงชัดขึ้นมากๆค่ะ ขอบคุณintimax มากๆค่ะ มีความสุขมากและ ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะ เราใช้บริการที่นี่ตลอดไปค่ะ
Jitta Udnoon
Jitta Udnoon
2023-11-22
ใช้บริการมาเกิน10ปีล่ะค่ะ เครื่องของที่นี่คุณภาพสูงจริง แต่ราคาก็สูงอยู่ สถานที่สะอาดสวยงาม พนักงานบริการดีมากค่ะ
Mikaro Nojite
Mikaro Nojite
2023-11-17
บริการดี ใส่ใจ มีมิตรภาพ
Chai ku
Chai ku
2023-11-11
บริการดี
nantid chart
nantid chart
2023-10-12
เครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ของที่นี่มีคุณภาพสูง เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการด้วยมิตรภาพ ให้คำแนะนำดีมากๆ สถานที่สะอาดสะอ้าน มีบริการขนมและเครื่องดื่มฟรี สบายเหมือนนั่งในคาเฟ่ค่ะ

บทความ ข่าวสาร และ โปรโมชั่น

บทความ ข่าวสาร
และ โปรโมชั่น

7 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่

7 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่

การใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับความบกพร่องทางการได้ยินเป็นสิ่งสำคัญของการรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านต่อ >
หูตึงในผู้สูงอายุ เครื่องช่วยฟังคนหูตึง

หูตึงในผู้สูงอายุ จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่?

เมื่อคนเราแก่ตัวลง ปัญหาที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ คือ อาการหูตึง จากเซลล์ขนในหูชั้นในที่เสื่อมสภาพลง จึงทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าเมื่อกลายเป็นคนหูตึงแล้ว ต้องมีการใช้งานเครื่องช่วยฟังหรือไม่

อ่านต่อ >
มองหาเครื่องช่วยฟังอย่างดี

มองหาเครื่องช่วยฟังอย่างดี เหมาะสมกับไลฟสไตล์ ให้ Intimex ช่วยคุณ!

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ให้บริการส่งมอบเครื่องช่วยฟังอย่างดีและเหมาะสมกับไลฟสไตล์ให้กับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมายาวนานกว่า 35 ปี

อ่านต่อ >

ปรึกษาแพทย์และเลือกร้านจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง

สำหรับคนหูตึงที่รู้สึกว่าปัญหาทางการได้ยินที่มีนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในขั้นวิกฤตแล้ว ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยอาการและประเมินแนวทางการรักษาให้ไปในทางที่เหมาะสม จากนั้นเลือกร้านเครื่องช่วยฟังที่มีมาตรฐานสูง เชื่อถือได้ เพื่อเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการได้ยิน และช่วยให้คุณสามารถได้ยินเสียงต่าง ๆ และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ลงทะเบียนทดลอง เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง