ประสาทหูเทียม เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง

 
 
เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ประสาทหูเทียมเป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
 

ประสาทหูเทียมทำงานอย่างไร

ประสาทหูเทียมจะจำลองลักษณะการได้ยินตามธรรมชาติของหูชั้นในผ่านเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยแบ่งระบบออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือเครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกและประสาทหูเทียมที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องประสาทหูเทียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย และส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย

  • ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย (External Components) ประกอบด้วย

1 เครื่องแปลงสัญญาณ (Speech Processor) ทำหน้าที่ประมวลเสียงต่างๆ รวมทั้งเสียงพูดที่รับมาจากไมโครโฟนแล้วแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นกระแสประสาท (Electrical Impulse) ส่งไปยังตัวส่งกระแสไฟฟ้า

2 ตัวส่งกระแสไฟฟ้า (External Transmitter) เป็นขดลวด และแม่เหล็กทำหน้าที่ในการรับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องแปลงสัญญาณ และส่งกระแสไฟฟ้านั้นไปยังอุปกรณ์ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย ผ่านระบบแม่เหล็กที่อยู่บริเวณตัวรับกระแสไฟฟ้า (Internal Receiver) บริเวณกระดูกหลังใบหู

  • ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย (Internal Components) ประกอบด้วย

3 ตัวรับกระแสไฟฟ้า (Internal Receiver) มีลักษณะเป็นขดลวดที่หุ้มด้วยซิลิโคน และแม่เหล็กซึ่งจะดูดติดกับตัวส่งกระแสไฟฟ้าที่เกาะติดบนผิวหนังหลังใบหู ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากตัวส่งกระแสไฟฟ้าส่งไปยังขดลวดนำกระแสไฟฟ้า (Electrode) มีลักษณะเป็นเส้นลวดมัดเล็กๆ หลายมัด สอดเข้าไปในหูชั้นใน (Cochlear) ทำหน้าที่เปลี่ยนเสียงต่างๆ ที่เข้ามาให้เป็นกระแสไฟฟ้าขนาดย่อย (Electrical Impulse) เข้าไปกระตุ้นเส้นประสาทการ ได้ยิน เกิดเป็นกระแสประสาท วิ่งตามเส้นประสาทการได้ยิน

4 ไปจนถึงสมองส่วนรับและแปลความหมายของเสียง ทำให้ผู้ใช้เครื่องประสาทหูเทียมสามารถได้ยินเสียงได้

ใครที่เหมาะสมกับการใช้ประสาทหูเทียม

การที่จะพิจารณาว่าผู้สูญเสียการได้ยินลักษณะใดที่เหมาะกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  มีเกณฑ์คือ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ประสาทหูพิการทั้งสองข้างในระดับตั้งแต่ 70 เดซิเบลขึ้นไป  หรือหูหนวกสนิททั้งสองข้าง  และใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล  หรือเป็นเด็กเล็กที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิด  ซึ่งหากได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ยังเล็กๆ จะได้ผลดีมาก  สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เท่ากับเด็กปกติ  รวมถึงเด็กที่มีอายุมากกว่าสองขวบ และ ประสาทหูพิการมากกว่า 90 เดซิเบล  โดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบความเหมาะสมว่าควรที่จะผ่าตัดหรือไม่ด้วย  ที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด เช่น  มีความผิดปกติในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการฝังประสาทหูเทียม หรือมีปัญหาในการดมยาสลบ

การวินิจฉัยก่อนผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียม

เมื่อแพทย์พิจารณาว่า ผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงคุณสมบัติเหมาะสมกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว  จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้  เริ่มจากตรวจวินิจฉัยทางโสตสัมผัสวิทยา  แล้วตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือซีทีสแกน หรือ MRI ของหูชั้นใน ตรวจเลือด และตรวจร่างกายอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในการผ่าตัด  จากนั้นให้ลองใช้เครื่องช่วยฟังชนิดกำลังขยายสูง  และประเมินด้านจิตวิทยาเพื่อดูระดับสติปัญญาความปกติทางด้านอารมณ์และสังคม  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาว่า ผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงควรได้รับการผ่าตัดหรือไม่

 

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง KANSO

 

Kanso เครื่องแปลงสัญญาณเสียงแบบไม่ต้องคล้องหู ที่แทบมองไม่เห็นด้วยตา มีขนาดเล็ก สวมใส่สบาย คุณจะแทบลืมไปเลยว่ากำลังใส่มันอยู่ เป็นเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ช่วยให้คุณมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

Kanso นำความสะดวกสบายมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยการได้ยินที่ดีที่สุด คุณจึงสามารถกลับเข้าไปเพลิดเพลินในโลกแห่งการได้ยิน ที่แม้แต่เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูงสุดก็ไม่อาจช่วยคุณได้อีกครั้ง มันแทบมองไม่เห็น ใช้ง่าย และทำงานได้อย่างชาญฉลาด ‘แล้วคุณจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้ล่ะ…?’

  • ซ่อนตัวได้ เบาสบาย ไม่ต้องคล้องหู
  • ใช้งานง่าย แค่ตั้งค่า และสนุกกับชีวิต
  • ชาญฉลาด ด้วย SmartSound iQ พร้อมระบบ SCAN และไมโครโฟนคู่

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดประสาทหูเทียมเพิ่มเติม

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
Field is required!
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!
Back to top