ประสาทหูเทียม เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง

เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ประสาทหูเทียมเป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ประสาทหูเทียมทำงานอย่างไร

ประสาทหูเทียมจะจำลองลักษณะการได้ยินตามธรรมชาติของหูชั้นในผ่านเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า โดยแบ่งระบบออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือเครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกและประสาทหูเทียมที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องประสาทหูเทียมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย และส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย

 • ส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย (External Components) ประกอบด้วย

1 เครื่องแปลงสัญญาณ (Speech Processor) ทำหน้าที่ประมวลเสียงต่างๆ รวมทั้งเสียงพูดที่รับมาจากไมโครโฟนแล้วแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นกระแสประสาท (Electrical Impulse) ส่งไปยังตัวส่งกระแสไฟฟ้า

2 ตัวส่งกระแสไฟฟ้า (External Transmitter) เป็นขดลวด และแม่เหล็กทำหน้าที่ในการรับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องแปลงสัญญาณ และส่งกระแสไฟฟ้านั้นไปยังอุปกรณ์ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย ผ่านระบบแม่เหล็กที่อยู่บริเวณตัวรับกระแสไฟฟ้า (Internal Receiver) บริเวณกระดูกหลังใบหู

 • ส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย (Internal Components) ประกอบด้วย

3 ตัวรับกระแสไฟฟ้า (Internal Receiver) มีลักษณะเป็นขดลวดที่หุ้มด้วยซิลิโคน และแม่เหล็กซึ่งจะดูดติดกับตัวส่งกระแสไฟฟ้าที่เกาะติดบนผิวหนังหลังใบหู ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากตัวส่งกระแสไฟฟ้าส่งไปยังขดลวดนำกระแสไฟฟ้า (Electrode) มีลักษณะเป็นเส้นลวดมัดเล็กๆ หลายมัด สอดเข้าไปในหูชั้นใน (Cochlear) ทำหน้าที่เปลี่ยนเสียงต่างๆ ที่เข้ามาให้เป็นกระแสไฟฟ้าขนาดย่อย (Electrical Impulse) เข้าไปกระตุ้นเส้นประสาทการ ได้ยิน เกิดเป็นกระแสประสาท วิ่งตามเส้นประสาทการได้ยิน

4 ไปจนถึงสมองส่วนรับและแปลความหมายของเสียง ทำให้ผู้ใช้เครื่องประสาทหูเทียมสามารถได้ยินเสียงได้

ใครที่เหมาะสมกับการใช้ประสาทหูเทียม

การที่จะพิจารณาว่าผู้สูญเสียการได้ยินลักษณะใดที่เหมาะกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  มีเกณฑ์คือ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ประสาทหูพิการทั้งสองข้างในระดับตั้งแต่ 70 เดซิเบลขึ้นไป  หรือหูหนวกสนิททั้งสองข้าง  และใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล  หรือเป็นเด็กเล็กที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิด  ซึ่งหากได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ยังเล็กๆ จะได้ผลดีมาก  สามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เท่ากับเด็กปกติ  รวมถึงเด็กที่มีอายุมากกว่าสองขวบ และ ประสาทหูพิการมากกว่า 90 เดซิเบล  โดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบความเหมาะสมว่าควรที่จะผ่าตัดหรือไม่ด้วย  ที่สำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด เช่น  มีความผิดปกติในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการฝังประสาทหูเทียม หรือมีปัญหาในการดมยาสลบ

การวินิจฉัยก่อนผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียม

เมื่อแพทย์พิจารณาว่า ผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงคุณสมบัติเหมาะสมกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมแล้ว  จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้  เริ่มจากตรวจวินิจฉัยทางโสตสัมผัสวิทยา  แล้วตรวจเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือซีทีสแกน หรือ MRI ของหูชั้นใน ตรวจเลือด และตรวจร่างกายอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในการผ่าตัด  จากนั้นให้ลองใช้เครื่องช่วยฟังชนิดกำลังขยายสูง  และประเมินด้านจิตวิทยาเพื่อดูระดับสติปัญญาความปกติทางด้านอารมณ์และสังคม  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาว่า ผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงควรได้รับการผ่าตัดหรือไม่

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง KANSO

 

Kanso เครื่องแปลงสัญญาณเสียงแบบไม่ต้องคล้องหู ที่แทบมองไม่เห็นด้วยตา มีขนาดเล็ก สวมใส่สบาย คุณจะแทบลืมไปเลยว่ากำลังใส่มันอยู่ เป็นเครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ช่วยให้คุณมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

Kanso นำความสะดวกสบายมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยการได้ยินที่ดีที่สุด คุณจึงสามารถกลับเข้าไปเพลิดเพลินในโลกแห่งการได้ยิน ที่แม้แต่เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูงสุดก็ไม่อาจช่วยคุณได้อีกครั้ง มันแทบมองไม่เห็น ใช้ง่าย และทำงานได้อย่างชาญฉลาด ‘แล้วคุณจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้ล่ะ…?’

 • ซ่อนตัวได้ เบาสบาย ไม่ต้องคล้องหู
 • ใช้งานง่าย แค่ตั้งค่า และสนุกกับชีวิต
 • ชาญฉลาด ด้วย SmartSound iQ พร้อมระบบ SCAN และไมโครโฟนคู่

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดประสาทหูเทียมเพิ่มเติม

ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
คุณสนใจสอบถามข้อมูลนี้ให้กับใคร :
คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับผ่านช่องทางใด
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • ไม่ระบุเวลา
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top