ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ผู้เชี่ยวชาญ ประสาทหูเทียม ผ่าตัดประสาทหูเทียม คืนการได้ยินให้ลูก

ผ่าตัด ประสาทหูเทียม คืนการได้ยินให้ลูก

การที่จะพิจารณาว่าผู้ป่วยลักษณะใดที่เหมาะกับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม  มีเกณฑ์คือ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ประสาทหูพิการทั้งสองข้างในระดับตั้งแต่ 70 เดซิเบลขึ้นไป

Read More