https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ติดต่อ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ พระรามหก

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( Center For Special Needs Children )

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( Center For Special Needs Children ) เป็นศูนย์เพื่อเด็กพิเศษที่บริหารจัดการด้านวิชาการในรูปแบบ * บูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการที่เป็นเลิศ

เปิดบริการ : 
เปิดให้บริการทุกวัน อังคาร-อาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์

เวลาทำการ :
อังคาร-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น. เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.

ห้องเรียน-ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ-เด็กพิเศษ-เครื่องช่วยฟัง-หูหนวก

บริการสอบถามรายละเอียดการบริการของศูนย์ฯ

Check Icon

บริการติดต่อผ่าน LINE

 ศูนย์มุ่งมั่นที่จะมอบบริการชั้นยอดให้กับลูกค้า หากมีคำถามเรื่องผลิตภัณฑ์ นี่คือวิธีที่คุณจะติดต่อศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( Center For Special Needs Children )ได้

ติดต่อ-ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ-เด็กพิเศษ-เครื่องช่วยฟัง-หูหนวก

ติดต่อสาขา ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

เปิดบริการ :เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:00-17:00 น.

เปิดบริการ :เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกษ์

เวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น เสาร์ 8:30-17:30 น.

บทความที่แนะนำ