https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

มอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน

   การมอบการได้ยินถึงบ้าน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน เป็นบริการส่งมอบความรักความห่วงใยของท่านที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ผ่านนักวิชาชีพด้านการได้ยินที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ผู้ที่ท่านรักกลับมามีความสุขกับการได้ยิน

   ประสาทหูเสื่อม ในผู้อายุเพิ่มมากขึ้นในอัตราสูงจากผลการศึกษา* พบว่า 1 คนใน 3 คนของผู้ที่มีอายุระหว่าง 65-74 ปีมีการสูญเสียการได้ยิน หาก ผู้สูงอายุ ในกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือให้มีการได้ยินดีขึ้น ผลกระทบอาจนำไปสู่การสื่อสารกับผู้อื่นลำบาก เกิดพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม อยู่โดดเดี่ยว มีอารมณ์โกรธง่าย คับข้องใจ สูญเสียความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าสังคม

ตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน

1. ส่งมอบการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน คืออะไร?

การส่งมอบการได้ยินและเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน คือการให้บริการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือทันสมัย การใส่เครื่องช่วยฟัง การปรับเสียงเครื่องช่วยฟัง และการให้บริการด้านการได้ยินอื่นๆ ให้ที่บ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์พยาบาลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่พักฟื้นอยู่บ้าน

 1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทำด้วยมาตรฐานสูงด้วยการใช้ Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินโดยไม่ต้องคาดศีรษะและครอบปิดหูด้วย Headphones การตรวจสมรรถภาพการได้ยินมาตรฐานสูงด้วยการใช้ Insert earphones มีประโยชน์ดังนี้
  1.1   เงียบไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรก  ให้ผลเหมือนการตรวจการได้ยินในห้องเงียบสนิท เนื่องจากเมื่อสอดฟองน้ำพิเศษที่ใส่ช่องหูสำหรับตรวจเข้าในช่องหูแล้ว ฟองน้ำจะขยายตัวพอดีกับช่องหูและซีลแนบกับผนังช่องหู ไม่มีช่องว่างที่เสียงรอบข้างภายนอกลอดเข้ามาในช่องหูขณะตรวจ
  1.2.   ให้ความรู้สึกสบายเนื่องจากไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะ
  1.3.   ถูกสุขอนามัยลดการติดเชื้อ เนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูและเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  1.4.   มีความแม่นยำสูงงานวิจัย*** พบว่าการตรวจการได้ยินด้วยInsert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ
 2. การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง มีการทดลองให้ใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อฟังเสียงคำพูดและเสียงรอบข้าง ปรับเสียงของเครื่องให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และบรรยากาศแวดล้อมที่ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุรู้สึกสะดวกและคุ้นเคย
 3. การบริการปรับเสียงเครื่องช่วยฟังตามระดับการได้ยิน หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปและการให้บริการด้านการได้ยินอื่นๆ เช่นตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี
  การเช็คล้างทำความสะอาดเครื่อง

2. ส่งมอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน มีรายละเอียดอย่างไร?

     ขั้นตอนการส่งมอบการได้ยินถึงบ้านประกอบด้วย

 1. เจ้าหน้าที่แนะนำตัวแสดงบัตรที่ระบุว่ามาจากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
 2. ส่องช่องหูในหูทั้งสองข้างเพื่อดูว่ามีขี้หูอุดตันหรือไม่ ก่อนเริ่มตรวจการได้ยิน
 3. เมื่อตรวจการได้ยินเรียบร้อยแล้ว นักวิชาชีพเฉพาะด้านการได้ยินจะอธิบายผลการตรวจให้ทราบทันที เพื่อที่จะเข้าใจไปพร้อมกันว่าจะร่วมกันแก้ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินให้ดีขึ้นได้อย่างไร หากพบว่าผู้ใช้มีระดับความบกพร่องการได้ยินที่ได้รับประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟังนักวิชาชีพเฉพาะด้านการได้ยินจะเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมให้ทดลองฟัง
 4. ปรับเสียงเครื่องช่วยฟัง ให้เหมาะสมกับระดับความบกพร่องทางการได้ยิน
 5. ให้ทดลองฟังเสียงคำพูดเสียงสภาพแวดล้อม ฟังโทรทัศน์ ฟังการสนทนาบนโต๊ะอาหาร และเสียงรอบข้างต่างๆในบรรยากาศที่คุ้นเคย
ตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน
ปรับการได้ยิน เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน

3. ประโยชน์ของการมอบการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน มีอะไรบ้าง?

 1. เครื่องช่วยฟังจะได้รับการปรับเสียงและความดัง ให้รองรับกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงมากที่สุด การทดลองฟังในสภาพแวดล้อมที่อยู่จริง จะทำให้มั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจซื้อเครื่องช่วยฟัง แล้วผู้ใช้จะได้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
 2. ผู้เชี่ยวชาญจะต่อเชื่อมอุปกรณ์สนับสนุนการได้ยินแบบไร้สายต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกในการฟังให้ เช่นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฟังโทรทัศน์ กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบ้าน กับโทรศัพท์มือถือให้สามารถรับฟังเสียงคู่สนทนาได้ชัดเจน
 3. การให้บริการการได้ยินและเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน เป็นการให้บริการที่เป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง ผู้สูงอายุจะรู้สึกสบายใจในการสื่อสาร สามารถใช้เวลาบอกเล่าผลกระทบที่เกิดจากความบกพร่องทางการได้ยินที่พบ ให้กับนักวิชาชีพเฉพาะด้านการได้ยินฟังได้อย่างสบายใจ ทำให้ร่วมกันแก้ปัญหาทำได้ตรงจุดมากขึ้น
 4. นักวิชาชีพเฉพาะด้านการได้ยินจะจัดตารางการทำงานเข้าพบตามวัน และเวลาที่คุณต้องการเพื่อให้บริการเฉพาะกับคุณ คุณจึงสามารถโทรนัดหมายในวันที่คุณสะดวก
 5. ผู้สูงอายุบางท่านมีความเหนื่อยล้าหลังจากออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน ดังนั้นการให้บริการที่บ้านจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของท่าน ให้ท่านได้รับบริการขณะอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจ

4. มอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน เหมาะกับใคร ?

แม้ลูกหลานอยู่ห่าง แต่ความห่วงใยที่มีให้กับคุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการได้ยิน ยังคงส่งผ่าน Intimex ไปถึงท่านได้
การมอบการได้ยินที่บ้าน เหมาะสำหรับ

 • ผู้สูงอายุที่ญาติหรือคนใกล้ชิด ไม่มีเวลาพามารับบริการที่ศูนย์ฯ
 • ท่านที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ที่เดินทางไม่สะดวก
 • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินที่พักฟื้นอยู่บ้าน ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพัก ผู้สูงอายุ หรือศูนย์พยาบาลผู้สูงอายุ
 • ผู้สูงอายุที่ไม่ชอบออกจากบ้าน จะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย
 • ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังที่ไม่มีเวลาเข้ามารับบริการที่ศูนย์ฯ
ประสาทหูเสื่อม เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน
ประสาทหูเสื่อม เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน

5. ทำไมต้องมอบการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน กับอินทิเม็กซ์ Intimex?

การส่งมอบการได้ยินและเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน คือการให้บริการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือทันสมัย การใส่เครื่องช่วยฟัง การ ปรับเสียงเครื่องช่วยฟัง และการให้บริการด้านการได้ยินอื่นๆ ให้ที่บ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์พยาบาล ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่พักฟื้นอยู่บ้าน

 1. ความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ที่เปิดให้บริการด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง มาเป็นเวลา 30 ปี
 2. นักวิชาชีพเฉพาะด้านการได้ยินที่ให้บริการมีประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี
 3. ให้บริการด้านการได้ยิน ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับการมารับบริการที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ Intimex
 4. ความปลอดภัยที่ทำให้ท่านวางใจได้…มั่นใจได้….อุ่นใจได้4.1.วางใจได้… ด้วยการบริการดูแลระดับพรีเมี่ยมประสบการณ์กว่า 30 ปี

  4.2.มั่นใจได้… ด้วยความปลอดภัยขั้นสูงมาตรฐาน 6S เฉพาะสำหรับลูกค้า Hearing at Home

  4.3.อุ่นใจได้… ด้วยการเลือกนักวิชาชีพเฉพาะที่มีประสบการณ์สูงมาให้บริการ

6. มอบการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน ครอบคลุมจังหวัดไหนบ้าง?

มอบการได้ยิน และเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน หรือ Hearing at Home ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล นครปฐม ราชบุรี และ อยุธยา

map เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน
บทความที่แนะนำ