• [rwp_box_form id="0"]
  • บทความเครื่องช่วยฟังและการได้ยิน

    ฤดูฝน ดูแลเครื่องช่วยฟังอย่างไรดี?

    หยดน้ำหรือละอองน้ำ ที่เกิดจากฝนหรือเหงื่อของผู้สวมใส่ มีโอกาสที่จะไหลหรือซึมเข้าสู่ภายในเครื่องช่วยฟังผ่านทางรูไมโครโฟน(2, 2a)* หรือตามซอกรังถ่าน(6)** โดยน้ำที่ตกค้างอยู่ภายในอุปกรณ์จะเป็นตัวก่อให้เกิดความชื้น

    Hearing aids Read more
  • Back to top