• บทความเครื่องช่วยฟังและการได้ยิน

    ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

    ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุ

    More Sermons
  • Back to top