ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์
ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการ

      เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ศูนย์ฯ จะดูแลท่าน และ เครื่องช่วยฟังอย่างดี โดยมีระบบ LOW TOUCH เป็นบริการแบบลดจุดสัมผัสกับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

3 บริการพิเศษช่วงโควิด

เมื่อความปลอดภัย และสุขอนามัย ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง ตรวจการได้ยิน
 • การใช้ Insert earphones เป็นการตรวจโดยการใส่ฟองน้ำชนิดพิเศษ ยืดหยุ่นสูง ขยายตัวพอดีกับช่องหู ไม่ระคายเคืองช่องหู ผลิตมาเพื่อตรวจการได้ยินโดยเฉพาะ แทนการใช้ที่ครอบหู (Headphones)
 • ให้ความรู้สึกสบาย ไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะ หรือบริเวณรอบใบหู
 • ลดการสัมผัสบริเวณใบหน้าและศีรษะ เนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูเท่านั้น 
 • ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถูกสุขอนามัย  ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจติดอยู่บริเวณที่ครอบหู (Headphones) 
ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง โควิด ผู้สูงอายุ
 • ญาติสามารถจอดรถส่งผู้สูงอายุด้านหน้าทางเข้าช่องทางพิเศษได้อย่างสะดวก มีบริการรถเข็น ตลอดการให้บริการ
 • ห้องตรวจการได้ยิน และห้องให้คำปรึกษา มีการอบโอโซน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ เครื่องช่วยฟังทุกเครื่อง อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ระหว่างการให้บริการผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
 • ให้บริการในห้องส่วนตัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวให้ปลอดภัยระหว่างรับบริการ 

* นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข
02-279-3030 หรือ @INTIMEX

เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู
 • อบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ ให้กับเครื่องช่วยฟังทุกเครื่องของท่านที่นำเข้ามารับบริการ ด้วยแสง UV-C ก่อนส่งมอบเครื่องให้กับท่าน
 • พิมพ์หูของท่าน จะได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้ออีโคไล ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย พิมพ์หูของท่านจะสะอาด ปลอดภัยต่อช่องหูของท่าน

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

เครื่องช่วยฟังอย่างดี ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ดูแล เครื่องช่วยฟัง
ศูนย์-เครื่องช่วยฟัง-อินทิเม็กซ์-ดูแลเครื่องช่วยฟัง-ชั้นเลิศ-intimex-framework-of-care

 

การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน Intimex Framework of Care

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ตรวจการได้ยินโดยไม่ต้องครอบหู Intimex Framework of Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

ตรวจการได้ยินโดยไม่ต้องครอบหู

ประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน ด้วยเทคนิคไม่ต้องครอบหู ไม่มีแรงกดทับบนศีรษะ ลดการสัมผัสร่างกาย ให้ผลแม่นยำ ถูกสุขอนามัย

01

อินทิเม็กซ์ เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ Intimex Framework of Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ

เครื่องช่วยฟังที่ดี ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องเข้าไปจัดการเสียงในส่วนของระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

02

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เลือกเครื่องช่วยฟังตามการได้ยิน Intimex Framework Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

เลือก เครื่องช่วยฟังอย่างดี ตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 32 ปี ได้สร้างทีมงานคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Hearing Coach) ที่พร้อมจะเข้าถึงเข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ เพื่อการปรับเครื่องช่วยฟังอย่างเหมาะสม ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

03

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาด Intimex Framework Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

ดูแล เครื่องช่วยฟังอย่างดี ให้สะอาดถูกสุขอนามัย

ด้วยการใช้น้ำยาและเครื่องมือฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา และอิตาลี ทำให้เครื่องช่วยฟังทุกเครื่องปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) และแบคทีเรีย (Bacteria)

04

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ หัวใจการบริการตลอดอายุการใช้งาน Intimex Framework Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

หัวใจของการบริการ ตลอดอายุการใช้งาน

การันตีคุณภาพการบริการระดับพรีเมี่ยมตลอด 32 ปี เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง การบริการหลังขายที่พึ่งพาได้ ไว้วางใจได้ และให้ความพึงพอใจอย่างแท้จริง*

* จำนวนผู้รีวิวความเห็นบน GOOGLE สูงสุด ได้คะแนนรีวิวจากผู้มารับบริการเฉลี่ย 4.9

05

ช่องทางพิเศษ สำหรับ บริการ เครื่องช่วยฟัง ผู้สู่งอายุ

จัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะ
สำหรับให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

 • ญาติสามารถจอดรถส่งผู้สูงอายุด้านหน้าทางเข้าช่องทางพิเศษได้อย่างสะดวก มีบริการรถเข็น ตลอดการให้บริการ
 • ห้องตรวจการได้ยิน และห้องให้คำปรึกษา มีการอบโอโซน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ เครื่องช่วยฟังทุกเครื่อง อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ระหว่างการให้บริการผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
 • ให้บริการในห้องส่วนตัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวให้ปลอดภัยระหว่างรับบริการ 

* นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข
02-279-3030 หรือ @INTIMEX

เครื่องช่วยฟัง

ความสุขของลูกค้า ที่ใช้ เครื่องช่วยฟังอย่างดี และความประทับใจการใช้บริการ

“การที่การได้ยินมีการสูญเสียไปพวกเราทุกคนก็ทราบนะครับว่าคุณภาพชีวิตของเราก็จะลดลง เวลาเราอยู่ในสังคมทุกคนเค้าเฮฮาสนุกสนาน หรือพูดจากันรู้เรื่อง แต่เราก็จะกลายเป็นคนเงียบเมื่ออยู่ในสังคม เราก็อาจจะพูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องทั้งในสังคม หรือในครอบครัว คนข้างตัวก็อาจจะรำคาญเรา ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเสียไปอย่างมากเลย”

“พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อินทิเม็กซ์สนใจ ใส่ใจที่จะดูแล ที่จะพยายามแก้ไขการได้ยินของเรา ต้องเข้าใจว่าการปรับการได้ยิน เราสามารถปรับกันให้ได้ยินจนถึงดีที่สุดได้ แต่ข้อสำคัญคือเจ้าหน้าที่มีความจริงใจที่จะช่วยเรา ..ขอชื่นชม และขอบคุณศูนย์อินทิเม็กซ์แทนลูกค้าทุกคนที่ยังดูแลพวกเรา ที่นี่เหมาะสมที่จะมาใช้บริการ”

“เครื่องช่วยฟังที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผมว่าได้ 90% ขึ้นไป ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผมใช้บริการที่ ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ มา 20 กว่าปี ตั้งแต่ผมอายุ 50 เดี๋ยวนี้อายุ 73 ปี ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนไปไหน พนักงานสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม ประทับใจในการบริการ”

“เรามีเครื่องช่วยฟังเราก็ควรที่จะใส่ พอใส่แล้ว ได้อยู่ในโลกแห่งความสุขจริงๆค่ะ แต่ยังไงก็ตาม การใส่เครื่อง เราต้องทำใจ เพราะมันไม่ใช่ของเราแท้ แต่เป็นเครื่องที่ช่วยกระตุ้นให้เรา ได้มีการรับฟังที่ดีขึ้น”

“ดิฉันได้แนะนำเพื่อนๆ หลายคนให้มาที่นี่เพื่อรับบริการที่ถูกต้อง เพราะเขาไม่ทิ้งคนไข้เลย เราก็เลยมีความผูกพันธ์ พอเข้ามาที่นี่เหมือนว่าเรามาหาญาติพี่น้องจริงๆ ดิฉันขอพูดได้แค่นี้แล้วกันว่าประทับใจ”

Dragont Q
Dragont Q
2021-11-13
, ยิ้มแย้มแจ้มใส ใส่ใจ พนง.มีองค์ความรู้ในด้านนี้ สินค้ามีประสิทธิภาพคุ้มค่า
cherpreme wimoltrairait
cherpreme wimoltrairait
2021-11-13
ใช้บริการที่ศูนย์บริการมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากคะ ไม่คิดจะเปลี่ยนที่ เพราะว่าเป็นศูนย์ฯ ที่บริการดีเยี่ยมเสมอต้นเสมอปลาย มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ ติดตาม อุปกรณ์ต่างไป ที่ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาค่ะ
kaewmala ThaiTalk
kaewmala ThaiTalk
2021-10-28
บริการดีมากค่ะ
Suchada Suttiprapa
Suchada Suttiprapa
2021-10-17
ประทับใจมากๆค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดีมากๆใส่ใจทุกปัญหาการได้ยินและทุกรายละเอียดให้กับผู้มาใช้บริการ สถานที่หรูหราดูสะอาดมากๆค่ะ มีมาตรการป้องกันโควิด19 ที่ดีเยี่ยมมากๆค่ะ
พิเชษฐ สายสีแก้ว
พิเชษฐ สายสีแก้ว
2021-10-10
เอกสิทธิ์ เหลี่ยมจินดา
เอกสิทธิ์ เหลี่ยมจินดา
2021-10-05
Thank you for your kindness. You really saved my day.
Pakky House Miniatures
Pakky House Miniatures
2021-09-29
เป็นลูกค้าตั้งแต่เล็กจนโต สถานที่มีการตกแต่งใหม่ สะอาด ทันสมัย สวยงาม ชอบมากเลยค่า เวลาใช้บริการก็สะดวกรวดเร็ว ติดต่อนัดจองล่วงหน้าผ่านไลน์ สื่อสารง่าย สะดวกดีค่ะ มีมาตรการป้องโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เครื่องช่วยฟังมีเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา
สุมนมาลย์ กุลฐานะเจริญ
สุมนมาลย์ กุลฐานะเจริญ
2021-09-27
เป็นลูกค้มา 20กว่าปี มารับริการตั้งแต่สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์ได้รับการบริการที่ถูกต้อง ที่ประทับใจที่สุด คือการติดตามคนไข้ตลอดเวลา ไม่เคยทิ้งลูกค้า รู้สึกไม่ผิดหวังในการบริการ มาแล้วเป็นกันเอง ดูแลเหมือนเป็นคนในครอบ
อาทิตย์ พระจันทร์
อาทิตย์ พระจันทร์
2021-09-23
บริการดี มีที่จอดรถก็จัดคิวดี สะอาด พนักงานเอาใจใส่ดี

บทความ

 เทคนิคการใส่เครื่องช่วยฟังให้ได้ประโยชน์สำหรับ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ทันทีที่มีการสูญเสียการได้ยิน และการปรับตัวเพื่อช่วยให้ได้ยินดีขึ้น     
อ่านเพิ่มเติมคลิก

    หูตึง คือ ภาวะของการได้ยินเสียงลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ หูหนวก คือภาวะเมื่อไม่สามารถเข้าใจเสียงพูดผ่านการได้ยินแม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังอย่างดีแล้ว อาการหูตึง หูหนวก เกิดได้จากหลายสาเหตุ แบ่งประเภทตามความความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของอวัยวะของหู     
อ่านเพิ่มเติมคลิก

การช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ ใส่เครื่องช่วยฟัง เป็นครั้งแรก ให้ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังอย่างที่ควรจะได้รับนั้น ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ 10 เทคนิค สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่เครื่องช่วยฟังนำไปปฎิบัติ   
อ่านเพิ่มเติมคลิก