ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังอย่างดี

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์
ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการ

      เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ศูนย์ฯ จะดูแลท่าน และ เครื่องช่วยฟังอย่างดี โดยมีระบบ LOW TOUCH เป็นบริการแบบลดจุดสัมผัสกับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 

3 บริการพิเศษช่วงโควิด

เมื่อความปลอดภัย และสุขอนามัย ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง ตรวจการได้ยิน
 • การใช้ Insert earphones เป็นการตรวจโดยการใส่ฟองน้ำชนิดพิเศษ ยืดหยุ่นสูง ขยายตัวพอดีกับช่องหู ไม่ระคายเคืองช่องหู ผลิตมาเพื่อตรวจการได้ยินโดยเฉพาะ แทนการใช้ที่ครอบหู (Headphones)
 • ให้ความรู้สึกสบาย ไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะ หรือบริเวณรอบใบหู
 • ลดการสัมผัสบริเวณใบหน้าและศีรษะ เนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูเท่านั้น 
 • ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถูกสุขอนามัย  ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจติดอยู่บริเวณที่ครอบหู (Headphones) 
ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง โควิด ผู้สูงอายุ
 • ญาติสามารถจอดรถส่งผู้สูงอายุด้านหน้าทางเข้าช่องทางพิเศษได้อย่างสะดวก มีบริการรถเข็น ตลอดการให้บริการ
 • ห้องตรวจการได้ยิน และห้องให้คำปรึกษา มีการอบโอโซน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ เครื่องช่วยฟังทุกเครื่อง อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ระหว่างการให้บริการผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
 • ให้บริการในห้องส่วนตัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวให้ปลอดภัยระหว่างรับบริการ 

* นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข
02-279-3030 หรือ @INTIMEX

เครื่องช่วยฟัง พิมพ์หู
 • อบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ ให้กับเครื่องช่วยฟังทุกเครื่องของท่านที่นำเข้ามารับบริการ ด้วยแสง UV-C ก่อนส่งมอบเครื่องให้กับท่าน
 • พิมพ์หูของท่าน จะได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และเชื้ออีโคไล ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย พิมพ์หูของท่านจะสะอาด ปลอดภัยต่อช่องหูของท่าน

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

เครื่องช่วยฟังอย่างดี ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ดูแล เครื่องช่วยฟัง
ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ดูแลเครื่องช่วยฟัง ชั้นเลิศ Intimex Framework of Care

 

การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน Intimex Framework of Care

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ตรวจการได้ยินโดยไม่ต้องครอบหู Intimex Framework of Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

ตรวจการได้ยินโดยไม่ต้องครอบหู

ประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน ด้วยเทคนิคไม่ต้องครอบหู ไม่มีแรงกดทับบนศีรษะ ลดการสัมผัสร่างกาย ให้ผลแม่นยำ ถูกสุขอนามัย

01

อินทิเม็กซ์ เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ Intimex Framework of Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ

เครื่องช่วยฟังที่ดี ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องเข้าไปจัดการเสียงในส่วนของระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

02

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เลือกเครื่องช่วยฟังตามการได้ยิน Intimex Framework Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

เลือกเครื่องช่วยฟังตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 32 ปี ได้สร้างทีมงานคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Hearing Coach) ที่พร้อมจะเข้าถึงเข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ เพื่อการปรับเครื่องช่วยฟังอย่างเหมาะสม ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

03

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาด Intimex Framework Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาดถูกสุขอนามัย

ด้วยการใช้น้ำยาและเครื่องมือฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ที่ได้รับรองมาตรฐาน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา และอิตาลี ทำให้เครื่องช่วยฟังทุกเครื่องปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) และแบคทีเรีย (Bacteria)

04

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ หัวใจการบริการตลอดอายุการใช้งาน Intimex Framework Care ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

หัวใจของการบริการ ตลอดอายุการใช้งาน

การันตีคุณภาพการบริการระดับพรีเมี่ยมตลอด 32 ปี เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง การบริการหลังขายที่พึ่งพาได้ ไว้วางใจได้ และให้ความพึงพอใจอย่างแท้จริง*

* จำนวนผู้รีวิวความเห็นบน GOOGLE สูงสุด ได้คะแนนรีวิวจากผู้มารับบริการเฉลี่ย 4.9

05

ช่องทางพิเศษ สำหรับ บริการ เครื่องช่วยฟัง ผู้สู่งอายุ

จัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะ
สำหรับให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

 • ญาติสามารถจอดรถส่งผู้สูงอายุด้านหน้าทางเข้าช่องทางพิเศษได้อย่างสะดวก มีบริการรถเข็น ตลอดการให้บริการ
 • ห้องตรวจการได้ยิน และห้องให้คำปรึกษา มีการอบโอโซน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ เครื่องช่วยฟังทุกเครื่อง อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ระหว่างการให้บริการผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน
 • ให้บริการในห้องส่วนตัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวให้ปลอดภัยระหว่างรับบริการ 

* นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข
02-279-3030 หรือ @INTIMEX

เครื่องช่วยฟัง

ความสุขของลูกค้า ที่ใช้ เครื่องช่วยฟังอย่างดี และความประทับใจการใช้บริการ

ความสุขของ ท่านสุเทพ อัตถากร

พูดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องที่นำมาเพื่อประกอบในการดูแลรักษาหูก็ดี หรือว่าการตรวจ การฟัง การอะไรต่างๆก็ทำได้อย่างดีมาก คือก้าวหน้ามาก ผมคิดด้วยซ้ำไปว่ามีประเทศไหนบ้างที่สามารถจัดบริการเครื่องช่วยฟังดีอย่างนี้ได้

“เครื่องช่วยฟังที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผมว่าได้ 90% ขึ้นไป ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผมใช้บริการที่ ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ มา 20 กว่าปี ตั้งแต่ผมอายุ 50 เดี๋ยวนี้อายุ 73 ปี ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหน ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนไปไหน พนักงานสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้ม ประทับใจในการบริการ”

ความสุขของ คุณฮากีม มั่นคง

ผมรู้สึกเข้าสังคมได้อย่างสบายใจมาก ไม่มี เครื่องช่วยฟังอย่างดี เครื่องนี้ คงต้องหนีสังคมและไม่สามารถเข้าสังคมได้ ผมบอกด้วยความจริงว่า จะไปไหนๆก็ลืมเครื่องช่วยฟังไม่ได้ เป็นเหมือนหัวใจเลย

Sirinun Sansanakom
Sirinun Sansanakom
2021-09-20
Verified
เริ่มจากจอดรถ ได้รับการดูแลให้จอดรถ ก้าวเข้ามาในสำนักงาน ได้รับการต้อนรับด้วยท่าทางสุภาพ อ่อนน้อม เอาเครื่องฟังส่งให้ก็มีภาชนะรองรับ เห็นการวางเครื่องได้ชัดเจน พนักงานให้การชี้แจงอธิบายได้เข้าใจ และมีการทดสอบการฟัง ปรับระดับการได้ยิน
Issaree Sophakul
Issaree Sophakul
2021-09-19
Verified
ไปมาหลายที่ แต่เลือกซื้อเครื่องที่นี่ค่ะ คุณภาพ ฟังชัด บริการเยี่ยม
ขวัญชัย พนาเวชกิจกุล
ขวัญชัย พนาเวชกิจกุล
2021-09-07
Verified
เวลาต้องการติดต่อ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วไม่ผิดหวัง
Ronnagrid Chawseang
Ronnagrid Chawseang
2021-09-04
Verified
ทดลองใช้เครื่องจากหลายแต่มาจบที่นี้ ให้บริการดีมาก พร้อมติดตามผลตลอดด้วยมี Promotion ที่น่าติดตามด้วย ขอบคุณที่ทำให้การได้ยินดีมากขึ้น
มาละนี จินดารัตน์
มาละนี จินดารัตน์
2021-09-04
Verified
ประทับใจทุกครั้งที่ได้มาค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ดีมากๆ
พัชรา เจริญศรีศิลป์
พัชรา เจริญศรีศิลป์
2021-07-27
Verified
บรรยากาศดีสะอาดปลอดภัยดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีมีปัญหาเรื่องหูทุกครั้งพนักงานต้อนรับดีมากครับขอบคุณครับ
Ajarie Visessiri
Ajarie Visessiri
2021-06-19
Verified
สามีมาทำเครื่องช่วยฟังที่อินติเม็กซ์เมื่อประมาณ 2 ปีเศษ สินค้าคุณภาพดีมาก ได้รับบริการและคำอธิบายดีมากๆ เมื่อครบเวลาที่ต้องนำเครื่องมาทำความสะอาด ก็มีการแจ้งเตือนตามเวลา ส่วนแบตเตอรี่ก็ให้บริการรับฝากไว้ที่ศูนย์ เพื่อจะได้เก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง และลูกค้ามาเบิกได้เป็นครั้งคราวตามที่ต้องการ พนักงานทุกคนบริการดี มารยาทดี น่าประทับใจค่ะ
Vanida Mahadumrongkul
Vanida Mahadumrongkul
2021-06-12
Verified
ก้าวแรกเข้าไปพนง.ต้อนรับเป็นอย่างดี มีเSMSแจ้งเตือนให้ทุก3 เดือนเพื่อมาเชค/ล้างเครื่อง
ธัญรัชต์ อธิจารุเดช
ธัญรัชต์ อธิจารุเดช
2021-06-10
Verified
เจ้าหน้าที่ให้บริการ และเอาใจใส่ลูกค้าดีเยี่ยม สถานที่สะอาด ปลอดภัย การให้บริการในช่วง COVID-19​ มีมาตรการป้องกันCOVID-19ดีมาก

บทความ

 เทคนิคการใส่เครื่องช่วยฟังให้ได้ประโยชน์สำหรับ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ใส่เครื่องช่วยฟัง ทันทีที่มีการสูญเสียการได้ยิน และการปรับตัวเพื่อช่วยให้ได้ยินดีขึ้น     
อ่านเพิ่มเติมคลิก

    หูตึง คือ ภาวะของการได้ยินเสียงลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ หูหนวก คือภาวะเมื่อไม่สามารถเข้าใจเสียงพูดผ่านการได้ยินแม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังอย่างดีแล้ว อาการหูตึง หูหนวก เกิดได้จากหลายสาเหตุ แบ่งประเภทตามความความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของอวัยวะของหู     
อ่านเพิ่มเติมคลิก

การช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ ใส่เครื่องช่วยฟัง เป็นครั้งแรก ให้ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังอย่างที่ควรจะได้รับนั้น ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ 10 เทคนิค สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่เครื่องช่วยฟังนำไปปฎิบัติ   
อ่านเพิ่มเติมคลิก