ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones

Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

Read More
หน้าร้อน-เหงื่อ-ความชื้น-มีผลต่อเครื่องช่วยฟัง-ของคุณ

อากาศร้อน… เหงื่อ… ความชื้น… มีผลทำให้ เครื่องช่วยฟังเสีย ?

ในฤดูร้อนความชื้นหรือเหงื่อ ที่ไหลเข้าเครื่องช่วยฟัง จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน ความชื้นเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นศัตรูร้ายของเครื่องช่วยฟังเป็นอย่างยิ่ง

Read More

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน กับเทคนิคการปรับตัวเมื่อใส่เครื่องช่วยฟัง

    เทคนิคการใส่เครื่องช่วยฟังให้ได้ประโยชน์สำหรับ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ใส่เครื่องช่วยฟัง ทันทีที่มีการสูญเสียการได้ยิน และการปรับตัวเพื่อช่วยให้ได้ยินดีขึ้น

Read More
ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการได้ยิน กับ 4 เทคนิคออกกำลังกาย

ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง กับ 4 เทคนิคออกกำลังกาย ลดเสี่ยงสูญเสียการได้ยิน

4 เทคนิคสำหรับ ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อออกกำลังกายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียการได้ยิน หรือชะลอการเสื่อมลงของการสูญเสียการได้ยินที่เป็นอยู่

Read More
ใส่ เครื่องช่วยฟังอย่างดี

ใส่เครื่องช่วยฟัง มือใหม่ กับ 10 เทคนิคสู่ความสำเร็จ

    การช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ ใส่เครื่องช่วยฟัง เป็นครั้งแรก ให้ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง อย่างที่ควรจะได้รับนั้น ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ 10 เทคนิค สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่เครื่องช่วยฟังนำไปปฎิบัติ ดังนี้

Read More
banner 5 อาการเตือนเมื่อเครื่องช่วยฟังของคุณมีปัญหา

5 อาการเตือนสำหรับคุณเมื่อ เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา

เมื่อคุณพบว่าเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้อยู่มีการทำงานผิดปกติไปจากเดิม อาจหมายถึง เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา ความชื้นสะสมอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อความชื้นในอากาศสูง ปริมาณความชื้นจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ เกาะอยู่บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีผลให้แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครื่องช่วยฟังได้รับความเสียหาย ดังนั้นหากไม่ได้รับการไล่ความชื้นออกจากภายในตัวเครื่องโดยเร็ว จะทำให้ เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา เสียได้

Read More
7-สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เสียงในหู

7 สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เสียงในหู

มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหูอื้อและมีอาการ เสียงในหู บางสาเหตุอาจทำให้หูอื้อชั่วคราวแต่หลายสาเหตุก็อาจทำให้มีการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร

Read More
โฟลิก-หรือ-โฟเลต

โฟลิก โฟเลต กับการได้ยินในผู้สูงอายุ

โฟลิก โฟเลต เป็นวิตามินตัวเดียวกัน นั่นคือ วิตามินบี 9 เพียงแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกัน โดย “โฟลิก” เป็นชื่อเรียกของวิตามินบี 9 ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ขึ้น ส่วน “โฟเลต” เป็นชื่อเรียกของวิตามินบี 9 ที่ได้รับจากอาหารตามธรรมชาติ​

Read More
ซื้อ เครื่องช่วยฟัง-ลงทุนกับเครื่องช่วยฟัง

ลงทุนกับการ ซื้อ เครื่องช่วยฟัง อย่างไรให้คุ้มค่า?

ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วมีปัญหาเสียงหวีดดังตลอดเวลา ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังรู้สึกไม่อยากใส่ กลายเป็นเสียเงิน ซื้อเครื่องช่วยฟัง โดยไม่ได้ประโยชน์ตามที่คาดหวัง และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเครื่องช่วยฟัง

Read More
หูดับ หูอื้อ หูตึง กับ ผู้สูงอายุ

หูอื้อ หูตึง กับ ผู้สูงอายุ

ภาวะ หูอื้อ หรือ หูตึง ในผู้สูงอายุ (Presbycusis) เกิดจากการเสื่อมของเซลส์ขนรับเสียง (Hair cells) ในหูชั้นใน การเสื่อมของการได้ยินจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ในผู้ที่มีอายุ 65-84 ปี พบว่ามีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือ หูอื้อ หูตึงถึง 43 เปอร์เซ็นต์ *

Read More