ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู Behind The Ear (BTE)

กรุณาหมุนภาพเพื่อประกอบการ ส่วมใส่เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู
Behind The Ear (BTE)


ตัวเครื่องวางทัดอยู่หลังใบหู ออกแบบรูปร่างของเครื่องให้วางไว้บนหลังใบหู เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูให้กำลังขยายตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก
เหมาะสำหรับ :-
  • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับน้อยถึงรุนแรงมาก เนื่องจากเครื่องมีกำลังขยายสูงเพียงพอที่จะสำรองในอนาคตกรณีมีความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มขึ้น
  • ผู้ที่มีรูปแบบความบกพร่องของการได้ยินทั้งในความถี่ต่ำและความถี่สูง
  • มีคุณสมบัติในการต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ