ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เกี่ยวกับศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

กรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care)

  1. การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน (Exclusive Care Solutions) เคียงข้างผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระยะยาว. เพื่อให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีศักยภาพ. และความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพ .การได้ยินของตนเอง
  2. ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและคุณภาพสูง (Top Quality Hearing Solutions) รับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) ของยุโรป Europe’s Medical Device Directive (93/42/EEC) และของประเทศออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration – TGA) นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างถูกต้อง

ทีมงานของศูนย์ฯ เชื่อมั่นว่าความเข้าใจ รูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัวจะสามารถทำให้การประเมิน การเลือกเทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม รวมถึงอุปกรณ์ที่ รองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น มุ่งสู่คุณภาพการได้ยินที่ดีตลอดไป

สถานที่ติดต่อ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง และสาขา

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

สาขา พระรามหก

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

( Center For Special Needs Children )

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

nl1
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ (สาขาวิสุทธิกษัตริย์)

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 

สาขา วิสุทธิกษัตริย์

อังคาร-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 

(สาขาเชียงใหม่)

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:30-17:30 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การบริการ-ศูนย์สุขภาพ-การได้ยิน-อินทิเม็กซ์-เชียงใหม่-เครื่องช่วยฟัง_optimized

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ