ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เกี่ยวกับ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการได้ยินแบบบูรณาการ ครอบคลุมการประเมินการได้ยิน เทคโนโลยีเพื่อการได้ยิน และการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

กรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care)

  1. การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน (Exclusive Care Solutions) เคียงข้างผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระยะยาว. เพื่อให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีศักยภาพ. และความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพ .การได้ยินของตนเอง
  2. ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและคุณภาพสูง (Top Quality Hearing Solutions) รับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) ของยุโรป Europe’s Medical Device Directive (93/42/EEC) และของประเทศออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration – TGA) นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างถูกต้อง

ทีมงานของศูนย์ฯ เชื่อมั่นว่าความเข้าใจ รูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัวจะสามารถทำให้การประเมิน การเลือกเทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม รวมถึงอุปกรณ์ที่ รองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น มุ่งสู่คุณภาพการได้ยินที่ดีตลอดไป

สถานที่ติดต่อศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังและสาขา

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ (สาขาพระรามหก)

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สาขา พระรามหก
02-279-3030
info@intimexhearing.com
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ( Center For Special Needs Children )

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ
02-271-4455
info@northlightcenter.com
เวลาทำการ
อังคาร-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สาขา วิสุทธิกษัตริย์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สาขา วิสุทธิกษัตริย์
02-628-5509
info@intimexhearing.com
เวลาทำการ
อังคาร-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ (สาขาเชียงใหม่)

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ (สาขาเชียงใหม่)
053-271-533 info@intimexhearing.com
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น
เสาร์ : เวลา 8:30-17:30 น
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์