https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

เกี่ยวกับศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

กรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care)

 • กรอบการให้บริการของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ (Intimex Framework of Care) สู่การดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน
 1. ตรวจวัดระดับการได้ยิน
  ประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน
 2. เลือกเครื่องช่วยฟังตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 
  เครื่องช่วยฟังที่ดีไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องเข้าไปจัดการเสียงในส่วนของระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน
 3. เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ
  ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานกว่า 35 ปี ทำให้ทีมงานเข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ เพื่อปรับเครื่องช่วยฟังอย่างเหมาะสมตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง
 4. ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาดถูกสุขอนามัย
  เพื่อให้เครื่องช่วยฟังปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) และแบคทีเรีย (Bacteria) ด้วยการใช้น้ำยาโดยเฉพาะ และเครื่องมือฆ่าเชื้อจากต่างประเทศ
 5. หัวใจของการบริการ ตลอดอายุการใช้งาน
  คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การทดสอบการได้ยิน ให้โอกาสลูกค้าได้ทดลองเครื่องเพื่อรับรู้ถึงคุณภาพของเครื่องช่วยฟังที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้า พร้อมการดูแลเครื่องช่วยฟังหลังขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพการบริการ

สถานที่ติดต่อ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง และสาขา

ศูนยบริการ เครื่องช่วยฟัง intimex เครื่องช่วยฟังใกล้ฉัน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

สาขา พระรามหก

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8:30-17:30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

เครื่องช่วยฟังใกล้ฉัน ดูแลพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ

(Center For Special Needs Children)

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:00-17:00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์ เด็กพิเศษ แสงเหนือ ประสาทหูเทียม
ศูนย สุขภาพการได้ยิน intimex เชียงใหม่ เครื่องช่วยฟังใกล้ฉัน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 

(สาขาเชียงใหม่)

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 9:00-18:00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 8:30-17:30 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เครื่องช่วยฟังใกล้ฉัน ดูแลพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โซนภาคเหนือ

บทความที่แนะนำ