ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณได้ยิน… 

เลือกเครื่องช่วยฟังแบบไหนดี

การเลือกว่าเครื่องช่วยฟังแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณ นอกจากจะดูระดับการสูญเสียการได้ยินแล้ว ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

 

ขอรายละเอียด เครื่องช่วยฟังแบบไหนเหมาะกับฉัน
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อ ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยฟังประกันสังคม bernafon