https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

     รู้หรือไม่ว่าผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังทุกท่าน มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air)

     แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง  Zinc Air แบบเดิม มีสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมอยู่ประมาณถึง 10%  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ ทำให้สามารถ ผลิตถ่านเครื่องช่วยฟัง ให้เป็นถ่านชนิดไร้สารปรอทสำหรับทุกท่านได้ใช้อย่างปลอดภัยกับ เครื่องช่วยฟัง

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบ Zinc Air

     ใช้ก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอก เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะสังกะสีและสารละลายที่บรรจุอยู่ภายในก้อนถ่าน ผ่านรูด้านที่ติดสติ๊กเกอร์ เมื่อผู้ใช้ดึงสติ๊กเกอร์ออก อ๊อกซิเจนในอากาศจะวิ่งเข้าไปทางรูนี้อย่างช้าๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องให้เวลาอ๊อกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมี โดยถ่านเครื่องช่วยฟัง หงายด้านที่มีรูทางเข้าของอากาศ (ด้านที่ติดสติ๊กเกอร์) ทิ้งไว้ 2 นาที จึงนำถ่านไปใส่ในเครื่องช่วยฟัง

ถ่านเครื่องช่วยฟัง

ทำไมรู้สึกว่าแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังมีอายุการใช้งานสั้น?

     จากการเก็บสถิติของผู้ใช้เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่ที่พบว่าแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง มีอายุการใช้งานสั้นนั้น พบว่าเนื่องมาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

 1. เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิสูงเมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิ
 2. ลักษณะการใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น ระยะเวลาในการใส่เครื่องช่วยฟังแต่ละวันนาน ในแต่ละวันอยู่ในที่มีเสียงรบกวนเป็นระยะเวลานาน มีการต่อเชื่อมเครื่องช่วยฟังกับระบบไร้สาย เช่น รับโทรศัพท์ ฟังโทรทัศน์ เป็นเวลานาน
 3. เมื่อมีการใช้เครื่องช่วยฟังในบางโอกาสนานหลายสิบชั่วโมงต่อวัน เช่น ไปดูภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ตรอบดึก
 4. เมื่อเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเป็นรุ่นใหม่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลต้องการกำลังไฟมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบอานาล็อก

สิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังสั้นกว่าที่ควร

 1. ลอกสติ๊กเกอร์ออก แล้วไม่ได้เช็ดคราบสติ๊กเกอร์ที่อาจติดอยู่บนผิว แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ทำให้คราบกาวปิดรูทางเข้าของอากาศ
 2. ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังค้างไว้ในเครื่อง ควรนำถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังออกมาจากรังถ่านเครื่องช่วยฟังทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน เนื่องจากความชื้นที่สะสมไว้ในก้อนถ่านด้านในจะทำปฏิกริยาเคมีกับสารละลายในก้อนถ่านเครื่องช่วยฟัง ทำให้ก้อนถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังบวม และปล่อยสารละลายบางส่วนกลับออกมาทางรูที่อากาศ และไหลเข้าไปภายในวงจรเครื่องได้
 3. ลืมปิดเครื่องช่วยฟังเมื่อเลิกใช้
 4. เก็บแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังไว้ปะปนกับโลหะ
 5. เก็บแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังไว้ในที่ร้อน เช่น เก็บไว้ในรถที่ตากแดด
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
ขนาดและชนิด แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

ขนาดและชนิด แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังมีสัญลักษณ์แบ่งชนิดเหมือนกันทั่วโลก

    ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังบางท่านอาจยังไม่ทราบว่าแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่นำมาใช้ควรเป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเฉพาะโดยตรง ที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.4 โวลท์ ซึ่งออกแบบมารองรับการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิคส์ของเครื่องช่วยฟัง หากนำถ่านนาฬิกา หรือถ่านแบบกระดุมที่ซื้อทั่วไปที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลท์ หรือเกินกว่านั้นมาใช้ อาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องช่วยฟังชำรุดได้ ซึ่งอาจส่งผลทันทีหรือส่งผลในระยะยาว นอกเหนือจากนั้นขนาดของ ถ่านใส่เครื่องช่วยฟัง อื่นๆที่ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับขนาดของ รังถ่านเครื่องช่วยฟัง การนำมาใช้งานต่อเนื่อง อาจทำให้ รังถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังถูกดันขยายจนหลวม ส่งผลต่อการส่งกระแสไฟไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังได้ยินเสียงติดๆ ดับๆ ได้

     แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังแบบ Zinc Air ในปัจจุบันนี้เป็นชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบนี้ไม่สามารถชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง ทุกก้อนจะถูกปิดด้วยสติ๊กเกอร์แผ่นกระดาษวงกลมกำหนดสีต่างๆ ที่เป็นสัญญลักษณ์เหมือนกันทั่วโลก คือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 10 เบอร์ 13 เบอร์ 312 เบอร์ 675 ดั้งตัวอย่างรูป

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง A 10

แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง

สีเหลือง
A10 Baterry Size

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 10 สีเหลือง

 • Voltage : 1.4 V                             
 • Type : Hearing Aid                       
 • Battery chemistry : Zinc air       
 • Quantity : 6 batteries per pack  
 • Country Manufacture :Germany
INTIMEX
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง a13

แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง

สีส้ม
A13 Baterry Size

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 13 สีส้ม

 • Voltage : 1.4 V                             
 • Type : Hearing Aid                       
 • Battery chemistry : Zinc air       
 • Quantity : 6 batteries per pack  
 • Country Manufacture :Germany
INTIMEX

แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง

สีน้ำตาล
A312 Baterry Size

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 312 สีน้ำตาล

 • Voltage : 1.4 V                             
 • Type : Hearing Aid                       
 • Battery chemistry : Zinc air       
 • Quantity : 6 batteries per pack  
 • Country Manufacture :Germany
INTIMEX
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง a675

แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง

สีฟ้า
A675 Baterry Size

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 675 สีฟ้า

 • Voltage : 1.4 V                             
 • Type : Hearing Aid                       
 • Battery chemistry : Zinc air       
 • Quantity : 6 batteries per pack  
 • Country Manufacture :Germany
INTIMEX

วิธีใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการใช้งาน คือ

 1. ลอกกระดาษสติ๊กเกอร์ออก
 2. ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณผิวของถ่านที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่ ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณผิวของถ่านที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคราบสติ๊กเกอร์เกาะติดบนบริเวณผิวของ ถ่านใส่เครี่องช่วยฟัง
 3. ตั้งด้านที่มีสต๊กเกอร์ ทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาที ตั้งด้านที่มีสต๊กเกอร์ ทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาที ให้ อ๊อกซิเจนในอากาศผ่านเข้าไปทางช่องเล็กๆตรงกลางถ่าน ทำให้อ๊อกซิเจนทำปฏิกริยาภายในก้อนถ่านให้เต็มที่ แล้วจึงนำถ่านใส่ในรังถ่านเครื่องช่วยฟัง

     หากแกะสติกเกอร์ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน การติดสติ๊กเกอร์กลับไปใหม่ จะไม่สามารถทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น เนื่องจากอ๊อกซิเจนได้ทำปฏิกริยากับแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง  ไปแล้ว

วิธีใช้ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

  หากแกะสติกเกอร์ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน การติดสติ๊กเกอร์กลับไปใหม่ จะไม่สามารถทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น เนื่องจากอ๊อกซิเจนได้ทำปฏิกริยากับ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือ ถ่านใส่เครื่องช่วยฟัง ไปแล้ว

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพ

เลือกร้านเครื่องช่วยฟังอย่างไร เพื่อให้คุณได้รับการบริการที่ดีที่สุด พิจารณาปัจจั

หากประสบปัญหาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลง

    โปรดอ่านคู่มือการใช้งานหรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง
    แบตเตอรี่หรือถ่านเครื่องช่วยฟังแบบ Zinc-Air เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ และให้กระแสไฟที่สม่ำเสมอ กำลังไฟขนาด 1.4 – 1.45 โวลต์ หากต้องการคุณภาพกำลังไฟที่ดีกับเครื่องช่วยฟัง แนะนำกำลังไฟขนาด 1.4 โวลต์ เนื่องจาก ประเทศไทยมีภาวะอากาศที่ร้อนชื้น

    หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านนาฬิกา ถ่านไฟฉาย เนื่องจากกำลังไฟ 1.5 โวลต์ จะทำให้เครื่องช่วยฟังได้รับกระแสไฟแรงเกินไป อาจทำให้ภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) เสียหายและเครื่องชำรุดได้

พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

เพื่อปรึกษาการใช้ แบตเตอรี่หรือถ่านเครื่องช่วยฟัง

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ