ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง     

    รู้หรือไม่ว่าผู้ที่ใช้ เครื่องช่วยฟัง ทุกท่าน มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง  หรือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air)

     แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือถ่านเครื่องช่วยฟัง Zinc Air แบบเดิม มีสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมอยู่ประมาณถึง 10%  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ ทำให้สามารถ ผลิตถ่านเครื่องช่วยฟัง ให้เป็นถ่านชนิดไร้สารปรอทสำหรับทุกท่านได้ใช้อย่างปลอดภัย

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบ Zinc Air ใช้ก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอก เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะสังกะสีและสารละลายที่บรรจุอยู่ภายในก้อนถ่าน ผ่านรูด้านที่ติดสติ๊กเกอร์ เมื่อผู้ใช้ดึงสติ๊กเกอร์ออก อ๊อกซิเจนในอากาศจะวิ่งเข้าไปทางรูนี้อย่างช้าๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องให้เวลาอ๊อกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมี โดยถ่านเครื่องช่วยฟัง หงายด้านที่มีรูทางเข้าของอากาศ (ด้านที่ติดสติ๊กเกอร์) ทิ้งไว้ 2 นาที จึงนำถ่านไปใส่ในเครื่องช่วยฟัง

1. ทำไมรู้สึกว่า แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง มีอายุการใช้งานสั้น?

 จากการเก็บสถิติของผู้ใช้เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่ที่พบว่า แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือถ่านเครื่องช่วยฟัง มีอายุการใช้งานสั้นนั้น พบว่าเนื่องมาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

  1. เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิสูงเมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิ
  2. ลักษณะการใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น ระยะเวลาในการใส่เครื่องช่วยฟังแต่ละวันนาน ในแต่ละวันอยู่ในที่มีเสียงรบกวนเป็นระยะเวลานาน มีการต่อเชื่อมเครื่องช่วยฟังกับระบบไร้สาย เช่น รับโทรศัพท์ ฟังโทรทัศน์ เป็นเวลานาน
  3. เมื่อมีการใช้เครื่องช่วยฟังในบางโอกาสนานหลายสิบชั่วโมงต่อวัน เช่น ไปดูภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ตรอบดึก
  4. เมื่อเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเป็นรุ่นใหม่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลต้องการกำลังไฟมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบอานาล็อก

2. สิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง สั้นกว่าที่ควร

     ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่มีการสูญเสียความสมดุลของร่างกายร่วมด้วย เช่นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณออกกำลังกายไม่ได้ อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้เสียการทรงตัวจนหกล้ม ปรึกษากับแพทย์ผู้ดูแลเรื่องโรคและอาการของคุณ เพื่อให้แนะนำรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ 

     การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากในแต่ละวัน หรือมีกิจกรรมทางกายน้อยลงจนกลายเป็นเนือยนิ่ง จนไม่ได้ใช้งานร่างกาย เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ รวมถึงกระทบต่อการทรงตัวรักษาสมดุลของร่างกาย ดังนั้นหากคุณค่อยๆ ฝึกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการรักษาสมดุลของร่างกายมากเท่าไหร่ คุณจะเพิ่มความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายคุณได้ดีมากขึ้น 

3. ขนาดและชนิด แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังมีสัญลักษณ์แบ่งชนิดเหมือนกันทั่วโลก

     ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังบางท่านอาจยังไม่ทราบว่า แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ที่นำมาใช้ควรเป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเฉพาะโดยตรง ที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.4 โวลท์ ซึ่งออกแบบมารองรับการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิคส์ของเครื่องช่วยฟัง หากนำถ่านนาฬิกา หรือถ่านแบบกระดุมที่ซื้อทั่วไปที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลท์ หรือเกินกว่านั้นมาใช้ อาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องช่วยฟังชำรุดได้ ซึ่งอาจส่งผลทันทีหรือส่งผลในระยะยาว นอกเหนือจากนั้นขนาดของถ่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับขนาดของ รังถ่านเครื่องช่วยฟังหรือแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง การนำมาใช้งานต่อเนื่อง อาจทำให้ รังถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังถูกดันขยายจนหลวม ส่งผลต่อการส่งกระแสไฟไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังได้ยินเสียงติดๆ ดับๆ ได้

     แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบ Zinc Air ในปัจจุบันนี้เป็นชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบนี้ไม่สามารถชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง ทุกก้อนจะถูกปิดด้วยสติ๊กเกอร์แผ่นกระดาษวงกลมกำหนดสีต่างๆ ที่เป็นสัญญลักษณ์เหมือนกันทั่วโลก คือ

เบอร์ 10
สีเหลือง

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 10 สีเหลื่อง

เบอร์ 13
สีส้ม

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 13 สีส้ม

เบอร์ 312
สีน้ำตาล

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 312 สีน้ำตาล

เบอร์ 675
สีฟ้า

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 675 สีฟ้า

4. วิธีใช้ แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง ที่ถูกต้อง เมื่อต้องการใช้งาน คือ

  1. ลอกกระดาษสติ๊กเกอร์ออก
  2. ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณผิวของถ่านที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่ ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณผิวของถ่านที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคราบสติ๊กเกอร์เกาะติดบนบริเวณผิวของถ่าน
  3. ตั้งด้านที่มีสต๊กเกอร์ ทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาที ตั้งด้านที่มีสต๊กเกอร์ ทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาที ให้ อ๊อกซิเจนในอากาศผ่านเข้าไปทางช่องเล็กๆตรงกลางถ่าน ทำให้อ๊อกซิเจนทำปฏิกริยาภายในก้อนถ่านให้เต็มที่ แล้วจึงนำถ่านใส่ในรังถ่านเครื่องช่วยฟัง หรือ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
        หากแกะสติกเกอร์ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน การติดสติ๊กเกอร์กลับไปใหม่ จะไม่สามารถทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น เนื่องจากอ๊อกซิเจนได้ทำปฏิกริยากับ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง ไปแล้ว

    หากแกะสติกเกอร์ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน การติดสติ๊กเกอร์กลับไปใหม่ จะไม่สามารถทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น เนื่องจากอ๊อกซิเจนได้ทำปฏิกริยากับ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือถ่านเครื่องช่วยฟัง ไปแล้ว

บทความที่แนะนำ

ลงทุนกับการ ซื้อเครื่องช่วยฟัง อย่างไรให้คุ้มค่า?

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม