https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
ตรวจการได้ยิน

หัวใจของการได้ยินที่ดี ไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง แต่คือการออกแบบการได้ยิน

    ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

    เข้าใจผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการ เฉพาะบุคคลแบบครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยฟังจะ  ออกแบบการได้ยิน ให้เวลาคุณได้ทดลองฟัง เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) อย่างไม่เร่งรีบ จนกว่าคุณจะ ทดลองเครื่องช่วยฟัง และเลือกเครื่องรุ่นที่ช่วยให้คุณได้ยินเสียงคำพูดชัดเจนที่สุด ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง เครื่องช่วยฟังมีตั้งแต่ราคาที่จับต้องได้ไปจนถึงรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูง บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องทางการได้ยินและแนวทางการช่วยเหลือ

intimexhearingaid

ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

การเลือกเครื่องช่วยฟังไม่ใช่เพียงแค่เลือกเครื่องช่วยฟังมาใส่เหมือนที่วางขายทั่วไป แต่จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการรู้สุขภาพช่องหู  รู้ระดับการได้ยินที่แท้จริง  ซึ่งเกิดจากความพร้อมของเครื่อง ตรวจการได้ยิน และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี

1. ขั้นตอนการรับบริการ

จะเริ่มจากการสอบถามประวัติ รูปแบบการใช้ชีวิต ไลฟสไตล์ และผลกระทบจากปัญหาการได้ยินที่คุณเผชิญอยู่ หลังจากนั้นจะตรวจสุขอนามัยของช่องหู ตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นในที่เป็นปกติ และตรวจระดับการได้ยินอย่างละเอียดในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน..

ออกแบบการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ทดลอง เครื่องช่วยฟัง Check-the-flexibility-of-the-eardrum

คุณจำเป็นต้องมีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับการตรวจการได้ยิน ตรวจสุขอนามัยของช่องหู ทดลองฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟัง และเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับไลฟสไตล์ของคุณแบบครบกระบวนการ คุณจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดจะได้ความรู้ความเข้าใจในปัญหาการได้ยินของตนเองทำให้เข้าใจคุณค่าสิ่งที่ลงทุนเพื่อการได้ยินที่ดีขึ้น.

ออกแบบการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ทดลอง เครื่องช่วยฟัง Ear-canal-health-check
ออกแบบการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ทดลอง เครื่องช่วยฟัง Hearing-examination-room-1

2. หัวใจของการได้ยินที่ดี คือการเลือกเครื่องช่วยฟัง แต่คือการ ออกแบบการได้ยิน

 

การแก้ปัญหาการฟังในสถานการณ์ต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะเข้าใจคุณสมบัติเด่นของเครื่องแต่ละรุ่น และเลือกคุณสมบัติเด่นนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน ปัจจัยแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้อย่างเหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล ต้องมีการบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม คุณภาพดี ได้ยินเสียงคำพูดชัดเจน เสียงรบกวนน้อยที่สุด และใส่สบายที่สุดในงบการลงทุนที่คุณมี

ออกแบบการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ทดลอง เครื่องช่วยฟัง Sound-adjustment-test-room

  ลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เข้ามาเพราะปัญหาการได้ยินที่ แตกต่าง บางท่านเคยใส่เครื่องช่วยฟังมาแล้ว แต่รู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงอย่างที่คาดหวัง ซึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องช่วยฟังที่ใส่ไม่ได้ตอบโจทก์ความต้องการและไลฟสไตล์ที่แท้จริงของผู้ใช้ สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องช่วยฟังที่ทำให้การได้ยินเสียงพูดชัดเจนมากที่สุด

     ดังนั้นการเข้าถึงและความ ใส่ใจในความต้องการของคุณอย่างแท้จริง เช่น บางคนทำงานเจอเสียงดังทั้งวัน บางคนทำงานในสำนักงาน บางคนต้องเข้าประชุมสม่ำเสมอ บางคนต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นมาก

     ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะอธิบายและนำเสนอเครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความจริงใจ

3. เครื่องช่วยฟังเป็นเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งที่อยู่กับเราตลอดวัน

การใส่เครื่องช่วยฟังที่มีนำ้หนักประมาณนึงวางไว้หลังใบหู สามารถทำให้รู้สึกไม่สบายหูได้ การเลือกเครื่องช่วยฟังที่ใส่สบาย น้ำหนักเบา แม้จะวางอยู่หลังใบหู จะทำให้คุณลืมไปเลยว่ากำลังใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

ออกแบบการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ทดลอง เครื่องช่วยฟัง Relaxing-lounge

    นอกเหนือจากความแตกต่างของคุณสมบัติหลากหลายของเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีมาตรฐานสากลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70 ปี จุดเด่นที่สำคัญของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์คือ   การออกแบบการได้ยิน  และการเสนอแนวทาง   การแก้ปัญหาการได้ยินผ่านบริการที่ใส่ใจในการบริการที่ทำให้ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้เข้าใจปัญหาของตนเอง รวมถึงความใส่ใจต่างๆที่ผู้มีปัญหาการได้ยินตามหาทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการที่ประทับใจจนมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจากการบอกต่อ ทำให้ศูนย์ฯได้เปิดบริการให้กับลูกค้าต่อเนื่องมายาวนานถึง 35 ปี.

เห็นคุญค่าการได้ยินที่คุณมี ดูแลเอาใจใส่และรักษาการได้ยินทั้งสองข้างของคุณไว้นานๆ

ออกแบบการได้ยิน ตรวจการได้ยิน ทดลอง เครื่องช่วยฟัง Relaxing-atmosphere

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หากคุณมีปัญหาการได้ยิน
และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ
พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ