ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังทัดหลังหู มีลำโพงในช่องหู (Receiver In The Ear หรือ RITE)

viron7 mnr

กรุณาหมุนภาพเพื่อประกอบการ ส่วมใส่เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังทัดหลังหู มีลำโพงในช่องหู
(Receiver In The Ear หรือ RITE)

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู มีลำโพงในช่องหู (Receiver In The Ear หรือ RITE) เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูขนาดเล็ก มีสายเชื่อมส่วนของลำโพงแยกออกมาต่างหากจากตัวเครื่อง ส่วนของลำโพงสอดเข้าไปในช่องหู
เหมาะสำหรับ :-
  • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในบริเวณความถี่สูงเป็นส่วนใหญ่
  • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับน้อยถึงปานกลาง
  • หากใส่เครื่องรุ่นนี้กับพิมพ์หู จะสามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับปานกลางถึงรุนแรงได้
  • ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงตัวเองก้องมากจนรำคาญ การออกแบบโดยแยกลำโพงออกมาต่างหาก ช่วยแก้ปัญหาอาการเสียงก้องที่เกิดขึ้นได้
  • ผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟังแบบที่มองแทบไม่เห็น เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก วางซ่อนมิดชิดอยู่หลังใบหู สิ่งที่อาจจะเห็นได้ก็เพียงเส้นใสๆบางๆ ของสายลำโพง ซึ่งก็ยากที่จะสังเกตเห็นได้
  • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)
  • เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

zerena hearingaid optimized

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง ตัดเสียงรบกวน viron-คุณภาพเสียงที่สมจริง และ เป็นธรรมชาติ มากที่สุด​

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง accessories apple

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ