ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (In The Ear หรือ ITE)

กรุณาหมุนภาพเพื่อประกอบการ
สวมใส่เครื่องช่วยฟัง

การสวมใส่เครื่องช่วยฟัง
สำหรับคุณผู้หญิง

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู
(ITE, ITC,CIC,IIC)

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (ITE, ITC,CIC,IIC) เป็นครื่องช่วยฟังแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว มีแบบใส่เต็มช่องหู ใส่ในช่องหู และใส่ในช่องหูขนาดจิ๋ว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312 หรือ 10 ตามขนาดของตัวเครื่อง

เหมาะสำหรับ :-

  1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อยถึงปานกลาง
  2. ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู
  3. ผู้ที่มีเหงื่อเยอะ โอกาสที่เหงื่อจะไหลเข้าไปภายในตัวเครื่องลดลง
ไม่เหมาะสำหรับ :--

  1. ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำระดับน้อย เพราะตัวเครื่องอุดช่องหูที่ได้ยินเสียงตามธรรมชาติอยู่ อาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูดของตัวเองก้องได้
  2. ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้ และเสี่ยงต่อการชำรุดจากความชื้นภายในช่องหู
  3. ผู้สูงอายุ เนื่องจากขนาดที่เล็กของตัวเครื่อง อาจทำให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการหยิบจับของเล็กๆ เช่น เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไม่ถนัดมือนัก
  4. ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อย เนื่องจากใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก
 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ