ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู (In The Ear หรือ ITE)

bernafon ite hearing aids

กรุณาหมุนภาพเพื่อประกอบการ ส่วมใส่เครื่องช่วยฟัง

การส่วมใส่เครื่องช่วยฟัง
สำหรับคุณผู้หญิง

เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในหู
(In The Ear หรือ ITE)

เป็นครื่องช่วยฟังแบบสั่งผลิตขนาดพอดีกับภายในหู อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุไว้อยู่ภายในเครื่องชิ้นเดียว ใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเบอร์ 13, 312
เหมาะสำหรับ :-
  • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปานกลางถึงรุนแรง
  • ผู้ที่ชอบความสะดวก คล่องตัว เนื่องจากตัวเครื่องมีชิ้นเดียว ง่ายต่อการหยิบใส่ในหู
  • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth ได้ (บางรุ่น)

ไม่เหมาะสำหรับ :--
  • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงความถี่ต่ำะดับน้อย เพราะอาจทำให้รู้สึกว่าเสียงพูด ของตัวเองก้องได้/li>
  • ผู้ที่มีขี้หูมาก เพราะอาจเกิดการสะสมของขี้หูเพิ่มขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

zerena hearingaid optimized

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง ตัดเสียงรบกวน viron-คุณภาพเสียงที่สมจริง และ เป็นธรรมชาติ มากที่สุด​

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง accessories apple

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ