https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ได้ยินดี สุขภาพดี ที่อินทิเม็กซ์

“ การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน ควบคู่ไปกับดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ”

ศูนย์อินทิเม็กซ์ รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยีด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟสไตล์เฉพาะบุคคล

นอกเหนือจากนั้นอินทิเม็กซ์ ยังดูแลคุณมากกว่า ด้านการได้ยินด้วยโปรแกรม Beyond Hearing จากนักวิชาชีพหลากหลายสาขาเพื่อตอบโจทย์ เทรนด์สุขภาพแบบ Preventive Wellness Lifestyle ผ่านโปรแกรมที่จัดเฉพาะแต่ละบุคคล เพื่อให้คุณมีการได้ยินดี สุขภาพดีที่สุดในแบบที่ คุณต้องการ ผ่านการผสมผสานของเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการบำบัด

ความบกพร่องทางการได้ยิน
ส่งผลอย่างไรต่อชีวิต?

โรคเนื้องอกประสาทหูร้ายแรง

ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมของสมอง การรับรู้ สติปัญญา และพฤติกรรม

ความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ข้อมูลที่ส่งไปที่สมองไม่สมบูรณ์ และมีคุณภาพไม่ดีพอ สมองจึงขาดการกระตุ้นจากเสียง การใส่เครื่องช่วยฟัง จะทำให้สามารถได้ยินเสียงพูด จึงเป็นการช่วยคงสมรรถนะของสมองไว้ ทำให้อัตราเลื่อมของสมองลดลง

โรคนำ้ในหูไม่เท่ากัน

ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อการทรงตัว และการรักษาสมดุลย์

การทรงตัว ต้องใช้กระบวนการทำงานของสมองอย่างมาก ความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มภาระการทำงานของสมอง (Cognitive Load) มาก (กินแรงสมองมาก) ผู้สูงอายุจึงมีแรงสมอง (Cognitive resources) น้อยลงในการนำมาจัดการด้านการทรงตัวและรักษาสมดุลย์ จึงเพิ่มโอกาสในการหกล้มสูง

หูอื้อจากความกดอากาศ

ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ

ความบกพร่องทางการได้ยินในผู้สูงอายุ มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เครื่องช่วยฟัง
ช่วยได้อย่างไร?

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง ที่ได้รับการเลือกอย่างถูกต้อง ปรับอย่างเหมาะสมตามระดับการได้ยิน และไลฟสไตล์ รองรับความต้องการเฉพาะบุคคล จะช่วยให้คุณสู่ความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตอย่างยั่งยืน

การสื่อสารที่ดีขึ้น

เครื่องช่วยฟังช่วยให้ได้ยินเสียงพูด เสียงสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้น การสื่อสารระหว่างกันมีความเข้าใจกันมากขึ้น ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนร่วมงานดีขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมได้มากขึ้น

มีอิสระในชีวิตมากขึ้น

เครื่องช่วยฟังช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างอิสระด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกเคารพตนเอง มั่นใจ เป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้

เพิ่มการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ

เมื่อการได้ยินดีขึ้น สมองสามารถประมวลผลและตีความเสียงได้ดีขึ้น ทำให้รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย

เพิ่มความปลอดภัย

เครื่องช่วยฟังเตือนเสียงที่สำคัญ เช่น สัญญาณเตือนภัย กริ่งประตู และเสียงการจราจรบนถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกิจกรรมประจำวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง
ระดับพรีเมียมจากอินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงจากศูนย์อินทิเม็กซ์ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในการควบคุมจัดการเสียงที่มีประสิทธิภาพมาก ทั้งยังออกแบบให้อุปกรณ์ที่ต่อกับตัวเครื่องโปร่งใสจนแทบไม่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

เครื่องช่วยฟังแบบใหม่ล่าสุดแยกลำโพงออกมาจากตัวเครื่อง วางไว้ในช่องหู เพื่อให้รับเสียงที่ขยายออกมา ตรงเข้าในช่องหู ไม่ต้องใส่พิมพ์หูปิดช่องหู ช่องหูจึงเปิดโล่งตามธรรมชาติ น้ำหนักเบา ใส่สบาย

เป็นเครื่องช่วยฟังยี่ห้อเดียวในโลก (ลิขสิทธิ์เฉพาะของเครื่องยี่ห้อ bernafon) ที่ออกแบบมาเพื่อขยายเสียงคำพูดและวรรณยุกต์ในภาษาไทย สามารถปรับความคมชัดในการรับเสียงคำพูดลงลึกถึงหน่วยเสียงระดับพยางค์

ทำไมต้องอินทิเม็กซ์

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหู

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหู

ลดการสัมผัสบริเวณศีรษะและใบหน้า ไม่มีส่วนกดทับบนศีรษะ ไม่อึดอัด ให้ผลแม่นยำ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง
ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

เลือกเครื่องช่วยฟัง

เลือกเครื่องช่วยฟังด้วยความเชี่ยวชาญและพิถีพิถัน

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี ได้สร้างทีมงานคุณภาพ (Hearing Coach) ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะเข้าถึงเข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ เพื่อปรับเครื่องช่วยฟังอย่างเหมาะสม ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

ดูแลชั้นเลิศ

ดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน ตลอดอายุการใช้งาน

ดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยินตลอดอายุการใช้งาน การันตีคุณภาพการบริการระดับพรีเมียม การบริการหลังขายที่พึ่งพาได้ ไว้วางใจได้ และให้ความพึงพอใจอย่างแท้จริง จำนวนผู้รีวิวความเห็นบน GOOGLE สูงสุด ได้คะแนนรีวิวจากผู้มารับบริการเฉลี่ย 4.9

โปรแกรม Beyond Hearing

โปรแกรม Beyond Hearing

การดูแลที่ไม่หยุดเพียงทำให้คุณมีการได้ยินดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังดูแลสุขภาพของคุณอย่างเบ็ดเสร็จผ่านโปรแกรมย่อยดังนี้

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับ Full Premium Package
มูลค่า 2,000 บาท ฟรี

Full Premium Package
ประกอบด้วย

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพการได้ยิน

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ศูนย์อินทิเม็กซ์นำคุณสู่โลกการได้ยินอย่างมีคุณภาพ สู่ความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตอย่างยั่งยืน

รีวิว เครื่องช่วยฟัง และความประทับใจการใช้บริการ

รีวิวเครื่องช่วยฟัง จาก Google

นพดล ถนอมกิจ
นพดล ถนอมกิจ
2023-08-31
บริการดีสุภาพเรียบร้อยไม่รอนาน
นายชา จิตรหาญ
นายชา จิตรหาญ
2023-08-29
เมื่อหูไม่ค่อยได้ยินก็ต้องมาครับ
ดวงพร อิฐรัชฎ์
ดวงพร อิฐรัชฎ์
2023-08-08
ศูนย์ฯอินทิเม็กซ์บริการดีมาก ใส่ใจและเป็นกันเอง เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีเยี่ยม พนักงานน่ารักทุกคน
Buddhida Kijdamrongwattanakul
Buddhida Kijdamrongwattanakul
2023-08-06
เครื่องช่วยฟัง intimex ใช้งานดีมากๆค่ะ การดูแลลูกค้าดีมากๆค่ะ
Gasidech Sripirom (Nice)
Gasidech Sripirom (Nice)
2023-08-04
ดีมากนะ
Sukanya Thamangklang
Sukanya Thamangklang
2023-07-29
พาคุณแม่มาที่นี่ครั้งแรกค่ะ รู้สึกประทับใจมากๆ บรรยากาศในศูนย์ดูดี สะอาด เหมือนมาโรงแรมเลย มีที่จอดรถ พนักงานก็ให้คำแนะนำดีมาก เป็นกันเอง แนะนำเลยค่ะ
Mothanee Kaewnil
Mothanee Kaewnil
2023-07-23
เครื่องช่วยฟัง intimex ใช้ดีมากๆ พ่อประทับใจ บริการหลังการขายดีมากๆ
Chaiyut Thitipreecha
Chaiyut Thitipreecha
2023-07-18
ประทับใจ สินค้า เพราะคุณแม่ ใช้เครื่องช่วยฟัง ทำการให้ได้ยินมากขึ้นกว่าเดิมมาก ช่วยให้การใช้ชีวิตดีขึ้นมากๆ และสินค้ามีคุณภาพ และ การบริการหลังการขายของ intimex ดีมากๆ คุณแม่เป็นลูกค้าที่นี่มานาน และใช้บริการที่นี่มาหลายปี เข้ามา service หลายครั้ง ในแต่ละปี เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะ ที่ สาขาพระราม 6 ที่นี่ ทุกๆ ท่าน น่ารักมากๆ บริการดีมากๆๆ ประทับใจมากๆครับ
somrat kanlapapruckchai
somrat kanlapapruckchai
2023-07-05
บริการดีมากครับ ราคาถูกด้วย
บทความที่แนะนำ