https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ติดต่อ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สำนักงานใหญ่ พระรามหก

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์  ( Intimex Hearing Aid Services )

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการทางการได้ยินแบบบูรณาการ ครอบคลุมการประเมินการได้ยิน เทคโนโลยีเพื่อการได้ยิน และการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม

เปิดบริการ : 
เปิดให้บริการทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:00-17:00 น.

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

บริการสอบถามรายละเอียดการบริการของศูนย์ฯ

Check Icon

บริการติดต่อผ่าน LINE

บริการนี้มีไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ ฯ ได้ทุกเวลา ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ มุ่งมั่นที่จะมอบบริการชั้นยอดให้กับลูกค้า หากมีคำถามเรื่องผลิตภัณฑ์  นี่คือวิธีที่คุณจะติดต่อ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ได้

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ หาผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยฟังที่คุณไว้ใจ

ติดต่อสาขา ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ :อังคาร-ศุกร์ เวลา 9:00 -17:30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:00-17:00 น.

เปิดบริการ :เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกษ์

เวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น เสาร์ 8:30-17:30 น.

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ