เครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก

เครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก (Bone Anchored Hearing Aids System) บาฮา คืออะไร ?

ระบบ บาฮา นำประโยชน์ของความสามารถโดยธรรมชาติของร่างกายมาเป็นตัวนำเสียง กระดูกสามารถเป็นตัวนำคลื่นเสียงได้ เช่นเดียวกับอากาศ สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินสามารถรับเสียงโดยผ่านระบบการสั่นของกระดูกเช่นกัน

โดยปกติเครื่องช่วยฟังอาศัยการนำเสียงทางอากาศ โดยทำงานร่วมกับหูชั้นกลาง ในกรณีที่หูชั้นกลางมีปัญหาอุดตันหรือผิดปกติ ระบบ บาฮา จะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะช่วยนำเสียงอ้อมผ่านหูชั้นนอกและชั้นกลางที่มีปัญหาไปกระทบยังกระดูกหลังหู เพื่อให้กระดูกเป็นตัวนำเสียงให้เกิดการสั่นสะเทือนไปยังประสาทหูโดยธรรมชาติ เมื่อประสาทหูได้รับสัญญาณเสียงแล้วสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย ผู้ใช้ บาฮา จึงเสมือนบุคคลที่ได้ยินเสียงโดยผ่านการนำเสียงทางอากาศ ทุกประการ

“DermaLock Technology”
ด้วย DermaLock Technology ที่ทำให้การผ่าตัดนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ DermaLock Abutment เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่มีการเคลือบผิวไว้ด้วย hydroxyapatite ซึ่งแตกต่างจาก Abutment แบบอื่นที่เคลือบผิวไว้ด้วยไทเทเนียม โดย DermaLock Abutment จะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆบริเวณผ่าตัดสามารถประสานกันได้อย่างสนิท ส่งผลให้ไม่เกิดการติดเชื้อ ประกอบกับเทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่ที่จะสงวนและรักษาเนื้อเยื่อเอาไว้ ทำให้แผลที่เกิดจากการผ่าตัดสามารถสมานกันได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top