ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก
(Bone Anchored Hearing Aids System)

optimized

ลักษณะการสวมใส่ เครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก

baha optimized

เครื่องช่วยฟังชนิดฝังในกระดูก
(Bone Anchored Hearing Aids System)

ระบบ บาฮา นำประโยชน์ของความสามารถโดยธรรมชาติของร่างกายมาเป็นตัวนำเสียง กระดูกสามารถเป็นตัวนำคลื่นเสียงได้ เช่นเดียวกับอากาศ สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินสามารถรับเสียงโดยผ่านระบบการสั่นของกระดูกเช่นกัน

โดยปกติเครื่องช่วยฟังอาศัยการนำเสียงทางอากาศ โดยทำงานร่วมกับหูชั้นกลาง ในกรณีที่หูชั้นกลางมีปัญหาอุดตันหรือผิดปกติ ระบบ บาฮา จะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะช่วยนำเสียงอ้อมผ่านหูชั้นนอกและชั้นกลางที่มีปัญหาไปกระทบยังกระดูกหลังหู เพื่อให้กระดูกเป็นตัวนำเสียงให้เกิดการสั่นสะเทือนไปยังประสาทหูโดยธรรมชาติ เมื่อประสาทหูได้รับสัญญาณเสียงแล้วสัญญาณเสียงจะถูกส่งไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย ผู้ใช้ บาฮา จึงเสมือนบุคคลที่ได้ยินเสียงโดยผ่านการนำเสียงทางอากาศ ทุกประการ

"DermaLock Technology"

ด้วย DermaLock Technology ที่ทำให้การผ่าตัดนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ DermaLock Abutment เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่มีการเคลือบผิวไว้ด้วย hydroxyapatite ซึ่งแตกต่างจาก Abutment แบบอื่นที่เคลือบผิวไว้ด้วยไทเทเนียม โดย DermaLock Abutment จะทำให้เนื้อเยื่อรอบๆบริเวณผ่าตัดสามารถประสานกันได้อย่างสนิท ส่งผลให้ไม่เกิดการติดเชื้อ ประกอบกับเทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่ที่จะสงวนและรักษาเนื้อเยื่อเอาไว้ ทำให้แผลที่เกิดจากการผ่าตัดสามารถสมานกันได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

zerena hearingaid optimized

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง ตัดเสียงรบกวน viron-คุณภาพเสียงที่สมจริง และ เป็นธรรมชาติ มากที่สุด​

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง accessories apple

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ