https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องช่วยฟังและสุขอนามัยช่องหู

     เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงที่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อินทิเม็กซ์ขอเสนอผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มที่ครอบคลุมการดูแล บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังของท่านเพื่อให้เครื่องช่วยฟังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานได้นาน

4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องช่วยฟังและสุขอนามัยช่องหู

1. ผลิตภัณฑ์ ป้องกัน

2. ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด

3. ผลิตภัณฑ์ บำรุงรักษา

3. ผลิตภัณฑ์ เก็บรักษา

บทความที่แนะนำ