https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

การดูแลและการบริการ

ซื้อเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ ใส่เครื่องช่วยฟัง ดูแลและบริการ จาก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังทำไมต้อง อินทิเม็กซ์ ( INTIMEX )

   การซื้อเครื่องช่วยฟัง เป็นการลงทุนให้กับคุณภาพชีวิตของคุณ คุณไม่ได้เพียง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง แต่คุณซื้อบริการที่มากับเครื่องช่วยฟัง และคุณภาพชีวิตที่ตามมาจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทีมงานของ ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เชื่อมั่นว่าความเข้าใจ รูปแบบการใช้ชีวิต และความต้องการของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัวจะสามารถทำให้การประเมิน การเลือกเทคโนโลยีของเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม รวมถึงอุปกรณ์ที่ รองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น มุ่งสู่คุณภาพการได้ยินที่ดีตลอดไป

1. ถ้าคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริง อินทิเม็กซ์ ไม่ส่งมอบต่อให้กับลูกค้า

   ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่จำหน่ายได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและคุณภาพสูง (Top Quality Hearing Solutions) รับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) ของยุโรป Europe’s Medical Device Directive (93/42/EEC) และของประเทศออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration – TGA) นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างถูกต้อง.

bernafon_hearingaids ซื้อเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ ใส่เครื่องช่วยฟัง ดูแลและบริการ จาก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์
ออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล ซื้อเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ ใส่เครื่องช่วยฟัง ดูแลและบริการ จาก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

2. ออกแบบการได้ยิน เฉพาะบุคคล

    ออกแบบการได้ยิน แบบครบวงจร โดยที่ปรึกษาด้าน เครื่องช่วยฟังและการได้ยิน (Hearing Coach) ที่เข้าใจคุณสมบัติเด่นของเครื่องแต่ละรุ่น เลือกคุณสมบัติเด่นนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน ปัจจัยแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลกับคุณเพื่อให้คุณมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกเครื่องช่วยฟังที่ตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ปัญหาของคุณได้มากที่สุด

 

3. โปรแกรมได้ยินดี สุขภาพดี หรือ Hearing Wellness

     โปรแกรมได้ยินดี สุขภาพดี ถือเป็น Signature ของ Intimex เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่รวมบริการด้านการได้ยินและสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก จนถึงผู้สูงอายุ เช่น โปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟัง และ โปรแกรมฟื้นฟูการเสื่อมถอยของสมองและร่างกายในผู้สูงอายุ.

สุขภาพการได้ยินดี ซื้อเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ ใส่เครื่องช่วยฟัง ดูแลและบริการ จาก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์
บรรยากาศสถานที่ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ ใส่เครื่องช่วยฟัง ดูแลและบริการ จาก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

4. บรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี

      เป็นมิตร สถานที่สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ให้เวลาคุณได้ทดลองฟังเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) อย่างไม่เร่งรีบ จนกว่าคุณจะ เลือกเครื่องช่วยฟัง รุ่นที่ตอบโจทก์ความต้องการเฉพาะของคุณได้ตามที่คุณต้องการมากที่สุด คุณจะใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับที่ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังการได้ยินของคุณได้ที่ ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

5. ดูแลเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

  คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้อเครื่องช่วยฟัง ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์จึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด พาคุณและครอบครัวผ่านบริการที่ใส่ใจ และจริงใจ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การดูแลเครื่องหลังการขาย การ ซ่อมเครื่องช่วยฟัง รวมไปถึงการตรวจเช็คล้างพร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้กับเครื่องช่วยฟังของคุณตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

ช่างเทคนิค ซ้อมเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ ใส่เครื่องช่วยฟัง ดูแลและบริการ จาก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

สอบถาม Hearing Coach ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง ได้ที่

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ