ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

การดูแลและการบริการ

เครื่องช่วยฟังทำไมต้อง INTIMEX

การช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟังเป็นครั้งแรก ให้ได้รับประโยชน์จาก เครื่องช่วยฟัง อย่างที่ควรจะได้รับนั้น ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ 10 เทคนิค สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่เครื่องช่วยฟังนำไปปฎิบัติ ดังนี้

1. ถ้าคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริง อินทิเม็กซ์ไม่ส่งมอบต่อให้กับลูกค้า

   ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่จำหน่ายได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและคุณภาพสูง (Top Quality Hearing Solutions) รับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration) ของยุโรป Europe’s Medical Device Directive (93/42/EEC) และของประเทศออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration – TGA) นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างถูกต้อง.

2. ออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล

    ออกแบบการได้ยินแบบครบวงจร โดยที่ปรึกษาด้าน เครื่องช่วยฟังและการได้ยิน (Hearing Coach) ที่เข้าใจคุณสมบัติเด่นของเครื่องแต่ละรุ่น เลือกคุณสมบัติเด่นนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน ปัจจัยแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลกับคุณเพื่อให้คุณมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกเครื่องช่วยฟังที่ตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ปัญหาของคุณได้มากที่สุด

 

3. โปรแกรมได้ยินดี สุขภาพดี หรือ Hearing Wellness

     โปรแกรมได้ยินดี สุขภาพดี ถือเป็น Signature ของ Intimex เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่รวมบริการด้านการได้ยินและสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก จนถึงผู้สูงอายุ เช่น โปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟัง และ โปรแกรมฟื้นฟูการเสื่อมถอยของสมองและร่างกายในผู้สูงอายุ.

4. บรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี

      เป็นมิตร สถานที่สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ให้เวลาคุณได้ทดลองฟังเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) อย่างไม่เร่งรีบ จนกว่าคุณจะเลือกเครื่องรุ่นที่ตอบโจทก์ความต้องการเฉพาะของคุณได้ตามที่คุณต้องการมากที่สุด คุณจะใช้เวลาได้อย่างเต็มที่กับที่ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังการได้ยินของคุณ

5. ดูแลเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

  คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้อเครื่องช่วยฟัง ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์จึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด พาคุณและครอบครัวผ่านบริการที่ใส่ใจ และจริงใจ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การดูแลเครื่องหลังการขาย รวมไปถึงการตรวจเช็คล้างพร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้กับเครื่องช่วยฟังของคุณตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ