ทำไม เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี จึงมีราคาแพง

ทำไม่เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีจึงมีราคาแพง

เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี

     เมื่อท่านพบว่าตนเอง หรือผู้ที่ท่านรักเริ่มมีอาการหูตึง ได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อซื้อเครื่องช่วยฟังเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่าเครื่องช่วยฟังคุณภาพมักมีราคาแพง

     แม้ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟังแพงกว่ามือถือจริงหรือ ?

     บางท่านอาจเปรียบเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์มือถือว่าทำไมราคาเครื่องช่วยฟังจึงแพงกว่าโทรศัพท์มือถือ อันดับแรกคือโทรศัพท์มือถือมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่เครื่องช่วยฟังผลิตและขายให้กับกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น อันดับสองก็คือยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ยอดขายเครื่องช่วยฟังที่จำหน่ายทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนเพียง 15.05 ล้านเครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องที่จำหน่ายต้องได้รับการปรับให้รองรับระดับการได้ยิน รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่โทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายทั่วโลกในปีเดียวกัน มีจำนวนถึง 1,540 ล้านเครื่อง นอกเหนือจากนั้นการขายโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีการดูแลปรับเครื่องรองรับผู้ใช้งานอีกด้วย จะเห็นได้ว่าต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายของเครื่องช่วยฟังจึงสูงกว่า เทียบไม่ได้กับโทรศัพท์มือถือที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก

    ราคาของเครื่องช่วยฟังไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ เครื่องช่วยฟังคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน และผู้ที่ท่านรัก รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้น ในตอนสองจะเป็นสิ่งที่ท่านควรพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าทำไมเครื่องช่วยฟังคุณภาพจากศูนย์บริการมืออาชีพจึงปลอดภัยและเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับความสุขและคุณภาพชีวิตของท่าน…..

     ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนมีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง หรือเรียกได้ว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ยินเหมือนเดิม หรือใกล้เคียงเสียงเดิมที่เคยได้ยินมากที่สุด ผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังคุณภาพมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปถึงจุดที่ว่าต้องการเชื่อมโยงการได้ยินของคุณให้สื่อสารกับสมองของคุณผ่านเทคโนโลยี หากไม่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ เครื่องช่วยฟังก็จะเป็นเสมือนเครื่องขยายเสียงที่ไม่สามารถมีวันที่จะเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

      ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) บริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเฉพาะในประเทศอเมริกา ได้ใช้เงินกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไปประมาณ 16,500 ล้านบาท ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผสมผสานการได้ยินจากหูทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนรอบข้างให้กับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสะดวกสบายมากขึ้น ฯลฯ แน่นอนว่าคุณก็ยังเห็นเครื่องช่วยฟังราคาถูกจำหน่ายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่าเครื่องช่วยฟังราคาถูก จะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นมาผลิตเครื่องช่วยฟังให้คุณได้เข้าถึงการได้ยินที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้จริงหรือไม่  การลงทุนกับเครื่องช่วยฟังคุณภาพ เป็นการลงทุนในระยะอย่างน้อย 5 ปี หมายถึง ถ้าคุณใส่เครื่องช่วยฟังวันละ 12 ชั่วโมง ปีละ 4,320 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 ปี รวม 21,600 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อชั่วโมงของการลงทุนเครื่องช่วยฟังคุณภาพดีประมาณชั่วโมงละ 2.30 บาท การลงทุนเพื่อการได้ยินของคุณ …วันละ 27 บาท !

 

การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี

     ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน พร้อมบริการก่อนและหลังขาย ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

 

 1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัว
 2. ตรวจวัดระดับการได้ยิน พร้อมอธิบายผลให้ทราบ
 3. เลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมตามระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล
 4. ใช้เวลาร่วมกันในการปรับเครื่องให้ทดลองฟังอย่างไม่เร่งรีบ
 5. มีบริการยืมเครื่องไปทดลองฟังที่บ้าน
 6. บริการปรับเสียง ตลอดอายุการใช้งาน
 7. ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) แบคทีเรีย (Bacteria) ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตความเข้มข้นสูงพิเศษ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการใช้งาน
 8. ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาเครื่อง ตลอดอายุการใช้งาน
 9. ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของเครื่องประจำปี
 10. ตรวจวัดระดับการได้ยินประจำปี

 

เครื่องช่วยฟัง

เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นอย่างยิ่ง เครื่องช่วยฟังสามารถช่วยให้ได้ยินเสียงคำพูดได้ดีขึ้น ทำให้สื่อสารกับบุคคลรอบข้างได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในบางครั้งผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้ว ยังคงรับฟังเสียงคำพูดไม่ค่อยชัดเจน จับเสียงคำพูดไม่ได้ ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วได้ยินเสียงรอบข้างดังรบกวนมากเกินไปทำให้รู้สึกรำคาญ หรือใส่เครื่องช่วยฟังแล้วมีปัญหาเสียงหวีดดังตลอดเวลา ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังรู้สึกไม่อยากใส่ กลายเป็นเสียเงินซื้อเครื่องช่วยฟังโดยไม่ได้ประโยชน์ตามที่คาดหวัง และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเครื่องช่วยฟัง

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังระดับพรีเมี่ยมได้พัฒนาให้มีความฉลาดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

 

 1. มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อแยกระหว่างเสียงพูดกับเสียงรบกวนได้ ดังนั้นเมื่อมีเสียงคำพูดตรงเข้ามาที่เครื่อง เครื่องช่วยฟังจะขยายให้คำพูดชัดเจนขึ้น หากมีเสียงรบกวนเข้ามา เครื่องช่วยฟังจะลดเสียงรบกวนลงให้ หากกรณีที่กำลังสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน ระบบของเครื่องช่วยฟังจะฉลาดพอที่จะลดเสียงรบกวนรอบข้างลงให้ และเน้นเสียงคำพูดของผู้พูดตรงหน้าให้ชัดเจนขึ้น 
 2. ปรับความคมชัดของแต่ละหน่วยเสียงคำพูดและวรรณยุกต์ในภาษาไทย (ลิขสิทธิ์เฉพาะของเครื่องยี่ห้อ bernafon) เพิ่มความสามารถในการจับเสียงสระ วรรณยุกต์ และพยัญชนะได้ละเอียดมากขึ้น ทำให้การรับฟังเสียงพูดคมชัดขึ้น ฟังเข้าใจความหมายสนทนาได้แม่นยำขึ้น

 

การเลือกซื้อ เครื่องช่วยฟัง ระดับพรีเมี่ยม

จะมีเทคโนโลยีระดับสูงในการควบคุมจัดการเสียงให้ผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังออกแบบให้อุปกรณ์ที่ต่อกับตัวเครื่องโปร่งใสจนแทบไม่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังอยู่ มีน้ำหนักเบาขึ้น ใส่สบายขึ้น มีเครื่องช่วยฟังแบบแยกลำโพงออกมาจากตัวเครื่อง ใส่ไว้ภายในช่องหูเพื่อให้รับเสียงที่ขยายออกมาได้ตรงเข้าในช่องหู ไม่ต้องใส่พิมพ์หูปิดช่องหู ช่องหูจึงเปิดโล่งตามธรรมชาติ และประโยชน์ที่ผู้ใส่เครื่องช่วยฟังจะได้รับอีกมากมาย

คุณสมบัติของเครื่องช่วยฟัง

ผู้มีปัญหาการได้ยิน หูอื้อ หูตึง ที่ต้องการครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับความต้องการที่สุด จึงต้องทำความเข้าใจในคุณสมบัติของเครื่องช่วยฟังดังนี้

Frequency Composition

เสียงที่เราได้ยินจะมีหลากหลายคลื่นความถี่ คนที่มีปัญหาการได้ยินก็จะสูญเสียการได้ยินที่คลื่นความถี่ต่างกัน ด้วยคุณสมบัติ Frequency Composition นี้ เครื่องช่วยฟังจะช่วยย้ายคลื่นความถี่ที่คุณสูญเสียไป ให้มาอยู่ในช่วงที่คุณยังได้ยิน คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้ยินชัดเจนในทุกสถานการณ์

Adaptive Noise Reduction

เวลาออกไปในสถานที่เสียงดัง มีเสียงรบกวนเยอะ คุณสมบัติ Adaptive Noise Reduction จะช่วยลดเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับขยายเสียงพูดให้คุณสนทนากับเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reverb Reduction

เสียงก้องเวลาเดินไปในห้องโถงขนาดใหญ่ มักจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง คุณสมบัติ Reverb Reduction จึงช่วยลดเสียงก้องให้คุณมีการได้ยินที่ดียิ่งขึ้น

Transient Noise Reduction

เสียงช้อนกระทบกับส้อม เสียงแก้วน้ำกระทบกัน ทุกเสียงแหลมที่รบกวนการได้ยิน จะถูกลดลงไปด้วยคุณสมบัติ Transient Noise Reduction

Binaural Environment Classification

ด้วยคุณสมบัติ Binaural Environment Classification จะช่วยให้เครื่องช่วยฟังทั้ง 2 ข้างทำงานประสานกัน จนทำให้คุณได้ยินอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

Wind Noise Monitor

หมดความกังวลเรื่องเสียงลมที่พัดผ่าน เพราะคุณสมบัติ Wind Noise Monitor จะช่วยลดเสียงรบกวนนี้ ให้คุณได้ยินและพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Data Learning

เมื่อคุณใช้งานเครื่องช่วยฟังไปซักพัก คุณสมบัติ Data Learning จะช่วยจดจำการใช้งาน และปรับการทำงานเข้ากับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ

Adaptive Directional

ด้วยระบบอันชาญฉลาดนี้ เครื่องช่วยฟังของคุณจะปรับไมโครโฟนไปตามทิศทางเสียงพูดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้ยินเสียงพูดชัดเจนกว่าเสียงรอบข้างอื่นๆ

 

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว เครื่องช่วยฟัง ราคาเท่าไร จึงจะเรียกว่าเครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี …..เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี ราคาแพงจริงหรือ?

แบบสอบถามเพื่อประเมินการใช้งาน เครื่องช่วยฟัง ของคุณ

 

ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพอะไร
คุณเคยรับการตรวจการได้ยินหรือไม่
ปัจจุบันคุณใช้เครื่องช่วยฟังอยู่หรือไม่
คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผ่านช่องทางใด
หากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์คุณสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกติดต่อกลับได้
 • - กรุณาเลือกช่วงเวลา -
 • 8.00น.-9.00น.
 • 9.00น.-10.00น.
 • 10.00น.11.00น.
 • 11.00น-12.00น..
 • 12.00น.-13.00น.
 • 13.00น. - 14.00น.
 • 14.00น. - 15.00น.
 • 15.00น. - 16.00น.
 • 16.00น. - 17.00น.
 • 17.00น. - 18.00น.
 • 18.00น. - 19.00น.
 • 19.00น. - 20.00น.

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex
—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top