ทำไม เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี
จึงมีราคาแพง

เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี

     เมื่อท่านพบว่าตนเอง หรือผู้ที่ท่านรักเริ่มมีอาการหูตึง ได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อซื้อเครื่องช่วยฟังเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่า เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี มักมีราคาแพง

     แม้ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

01

เครื่องช่วยฟังแพงกว่ามือถือจริงหรือ ?

02

การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี

1.เครื่องช่วยฟังแพงกว่ามือถือจริงหรือ?

   บางท่านอาจเปรียบเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์มือถือว่า ทำไมราคาเครื่องช่วยฟังจึงแพงกว่าโทรศัพท์มือถือ อันดับแรกคือ โทรศัพท์มือถือมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่เครื่องช่วยฟังผลิตและขายให้กับกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น อันดับสองก็คือยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ยอดขายเครื่องช่วยฟังที่จำหน่ายทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนเพียง 15.05 ล้านเครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องที่จำหน่ายต้องได้รับการปรับให้รองรับระดับการได้ยิน รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่โทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายทั่วโลกในปีเดียวกัน มีจำนวนถึง 1,540 ล้านเครื่อง นอกเหนือจากนั้นการขายโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีการดูแลปรับเครื่องรองรับผู้ใช้งานอีกด้วย จะเห็นได้ว่าต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายของเครื่องช่วยฟังจึงสูงกว่า เทียบไม่ได้กับโทรศัพท์มือถือที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก
   ราคาของเครื่องช่วยฟัง ไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ เครื่องช่วยฟังคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน และผู้ที่ท่านรัก รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้น ในตอนสองจะเป็นสิ่งที่ท่านควรพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่าทำไมเครื่องช่วยฟังคุณภาพจากศูนย์บริการมืออาชีพจึงปลอดภัยและเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับความสุขและคุณภาพชีวิตของท่าน…..
   ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคน มีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง หรือเรียกได้ว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ยินเหมือนเดิม หรือใกล้เคียงเสียงเดิมที่เคยได้ยินมากที่สุด ผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังคุณภาพมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปถึงจุดที่ว่าต้องการเชื่อมโยงการได้ยินของคุณให้สื่อสารกับสมองของคุณผ่านเทคโนโลยี หากไม่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ เครื่องช่วยฟังก็จะเป็นเสมือนเครื่องขยายเสียงที่ไม่สามารถมีวันที่จะเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริง
   ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) บริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเฉพาะในประเทศอเมริกา ได้ใช้เงินกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไปประมาณ 16,500 ล้านบาท ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผสมผสานการได้ยินจากหูทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนรอบข้างให้กับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสะดวกสบายมากขึ้น ฯลฯ แน่นอนว่าคุณก็ยังเห็นเครื่องช่วยฟังราคาถูกจำหน่ายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่าเครื่องช่วยฟังราคาถูก จะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นมาผลิตเครื่องช่วยฟังให้คุณได้เข้าถึงการได้ยินที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้จริงหรือไม่ การลงทุนกับเครื่องช่วยฟังคุณภาพ เป็นการลงทุนในระยะอย่างน้อย 5 ปี หมายถึง ถ้าคุณใส่เครื่องช่วยฟังวันละ 12 ชั่วโมง ปีละ 4,320 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 ปี รวม 21,600 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อชั่วโมงของการลงทุนเครื่องช่วยฟังคุณภาพดีประมาณชั่วโมงละ 2.30 บาท การลงทุนเพื่อการได้ยินของคุณ …วันละ 27 บาท !

2. การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี

     การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน 

ศูนย์ฯ พร้อมบริการก่อนและหลังขาย ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว เครื่องช่วยฟัง ราคาเท่าไร จึงจะเรียกว่าเครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี …..เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี ราคาแพงจริงหรือ?

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง สำหรับคุณ

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

แท็กยอดนิยม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟัง ZERENA

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

เครื่องช่วยฟัง VIRON

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

เครื่องช่วยฟัง LEOX

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

บริการที่น่าสนใจ

Back to top