ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อาการหูดับ

อาการหูดับ หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆ อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคหูดับ

เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้รับประทานหมูที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ

Read More

สารดูดความชื้นชนิดใหม่ Dry Bag

สารดูดความชื้นชนิดใหม่ Dry Bag เพื่อการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปราศจากความชื้น ทำไมจึงเป็น Dry Bag ?? เป็นสารดูดความชื้นชนิดดินไดอะตอม

Read More

บริการส่งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือ สินค้าถึงรถ DRIVE-IN SERVICE

ด้วยบริการส่งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือสินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE ไม่ต้องหาที่จอดรถ ไม่ต้องลงจากรถ ส่งมอบถึงรถ สั่งได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น

Read More

ผลกระทบของ Covid-19 หู ต่อการได้ยิน

แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ กำลังทำการศึกษาวิจัย ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว นอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจแล้ว เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินด้วย

Read More

Covid Update ศูนย์ฯ ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการ

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ฯ จาก Covid Update

Read More