https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones
(ตรวจการได้ยินแบบปลอดเชื้อ ลดจุดสัมผัส)

     การตรวจการได้ยิน (Hearing Test) ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องสวมอุปกรณ์ครอบหู หรือที่เรียกว่า Headphones ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการได้ยิน นั่นคือ Insert Earphones อุปกรณ์การตรวจแบบใหม่ ตรวจโดยไม่ต้องครอบหู

     Insert Earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกัน แต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones 

ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู ด้วย-insert-earphones-intimex

ประโยชน์ของ Insert Earphones มีดังนี้

เงียบ-ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู
1. เงียบไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรก

     การใช้ Insert earphones ให้ผลเหมือนการตรวจการได้ยินในห้องเงียบสนิทเนื่องจากเมื่อสอดฟองน้ำพิเศษเข้าในช่องหูแล้วฟองน้ำจะขยายตัวพอดีกับช่องหูและซีลแนบกับผนังช่องหูไม่มีช่องว่างที่เสียงรอบข้างภายนอกลอดเข้ามาในช่องหูขณะตรวจผู้ที่รับการตรวจจะได้ยินเฉพาะเสียงที่ผู้ตรวจปล่อยมาเข้าหูเท่านั้น

2. ให้ความรู้สึกสบาย

     ไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะหรือบริเวณรอบใบหูซึ่งผู้รับการตรวจมักจะรู้สึกถึงแรงกดเนื่องจากที่ครอบหูจำเป็นต้องออกแบบมาครอบใบหูให้แน่นเพื่อไม่ให้เสียงบรรยากาศภายนอกแทรกเข้าไปรบกวนเสียงที่ผู้ตรวจใช้ตรวจตัวโฟมพิเศษทำด้วยวัสดุนิ่มไม่ระคายเคืองช่องหู

สบาย-ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู
ถูกสุขอนามัย-ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู
3. ถูกสุขอนามัยลดการติดเชื้อ

     เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ครอบหู (Headphones) ที่ใช้ ตรวจการได้ยิน จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับผิวหนังเช่นบริเวณส่วนนิ่มที่ใช้ครอบรอบใบหูหลังจากใช้ตรวจทุกครั้งการใช้ Insert earphones ถูกสุขอนามัยและลดการติดเชื้อได้มากกว่าเนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูและเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง

4. ลดการเกิดเสียงข้ามฟาก

     ในการตรวจผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินในหูทั้งสองข้างต่างกันมาก (มากกว่า 40 เดซิเบล) เสียงที่ใช้ตรวจในหูข้างที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินมากกว่าจะใช้เสียงที่มีระดับความดังมากทำให้การสั่นสะเทือนของเสียงส่งผ่านที่ครอบหู (Headphones) ไปทำให้ที่ครอบหูสั่นเมื่อที่ครอบหูคาดอยู่บนกระโหลกศีรษะเสียงก็จะถูกนำผ่านกระโหลกศีรษะของผู้รับการตรวจไปยังหูข้างที่มีการได้ยินดีกว่าได้ทำให้ขณะปล่อยเสียงเพื่อตรวจหูข้างที่สูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้รับการตรวจอาจให้สัญญานว่าได้ยินทั้งที่การได้ยินนั้นอาจได้ยินจากหูข้างที่ดีกว่าการใช้ Insert earphones เป็นการตรวจด้วยการส่งเสียงผ่านช่องหูโดยตรงไม่มีส่วนที่สัมผัสกับกระโหลกศีรษะที่จะเป็นตัวนำเสียงข้ามฟากมายังหูข้างที่ดีกว่าซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการตรวจ

ลดการเกิดเสียงข้ามฟาก-ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู
ช่องหูตีบ ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู
5. ช่องหูตีบก็ตรวจได้

     คนส่วนใหญ่มีช่องหูกลมแต่บางคนมีช่องหูตีบแคบเมื่อตรวจการได้ยินด้วยที่ครอบหู (Headphones) แรงกดบริเวณใบหูจะยิ่งบีบช่องหูให้แคบมากขึ้นทำให้ทางเข้าของเสียงที่จะเข้าไปในช่องหูยิ่งตีบลงการใช้ Insert earphones ตัวโฟมจะช่วยทำหน้าที่ถ่างช่องหูให้เสียงสามารถเข้าไปในช่องหูได้อย่างเต็มที่

6. มีความแม่นยำสูง

     งานวิจัย* พบว่าการตรวจการได้ยินด้วย Insert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ

มีความแม่นยำสูง ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์กำหนดมาตรฐานการตรวจการได้ยิน
ให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการด้วย Insert earphones ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู

ลงทะเบียน

ตรวจการได้ยิน

สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ

Full Premium Package

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพการได้ยิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones

Check Icon