ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

ซ่อมเครื่องช่วยฟัง โดยมืออาชีพ

ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

     ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการตรวจเช็ค ทำความสะอาด ล้างเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง ระดับ พรีเมี่ยม ไปพร้อมๆกับดูแลสุขอนามัยช่องหูด้วยการใช้เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ให้กับเครื่องช่วยฟังและพิมพ์หู โดยช่างเทคนิคที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านเครื่องช่วยฟังโดยตรง

ทำไมเครื่องช่วยฟังต้องได้รับการดูแล

เครื่องช่วยฟังเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วซึ่งคุณนำไปใส่ในช่องหูหรือวางทัดหลังอยู่หลังใบหูอยู่ทุกวันวันละหลายชั่วโมงนั่นก็เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลให้คุณต้องดูแลทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นประจำทุกวัน

ทำไมเครื่องช่วยฟังของคุณจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการดูแลที่คุณทำทุกวัน

1. เนื่องจากคุณอาจมองไม่เห็นความเสียหายจากการมองตัวเครื่องช่วยฟังภายนอก

 อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ชำรุดอาจอยู่ภายในตัวเครื่องดังนั้นระหว่างการตรวจเช็คเครื่องช่างจะเปิดเครื่องเข้ามาตรวจภายในอย่างละเอียดและแจ้งให้ทราบหากมีชิ้นส่วนไหนที่เสียหายจำเป็นต้องเปลี่ยน

2. เครื่องช่วยฟังจะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยจะ 3-5 ปี

   การนำเครื่องช่วยฟังมาตรวจเช็คบำรุงรักษาจะทำให้เครื่องช่วยฟังของคุณไม่มีขี้หูฝุ่นละอองคราบเหงื่อเข้าไปสะสมภายในตัวเครื่องซึ่งอาจจะทำให้เครื่องสึกหรอได้

3. เมื่อขี้หูฝุ่นละอองคราบเหงื่อเข้าไปสะสมภายในตัวเครื่องแบตเตอรี่มักจะสิ้นเปลืองมากกว่าปกติ

  สายไฟและจุดเชื่อมต่อภายในวงจรอาจถูกกัดกร่อนจากความชื้นและสนิมไมโครโฟนรับเสียงหรือลำโพงอาจเกิดชำรุด

4. ถ้าลำโพงหรือไมโครโฟนมีขี้หูฝุ่นหรือคราบไคลเข้าไปอุดตันจะมีผลต่อคุณภาพของเสียง

   การล้างทำความสะอาดบริเวณอุปกรณ์สำคัญสองชิ้นนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องช่วยฟังของคุณพร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ซ่อมเครื่องช่วยฟัง ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ดูแลเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง
เช็คล้างทำความสะอาดดูแลเครื่องช่วยฟัง-premium-cleaning-and-repair-services-ที่-intimex1

4 เหตุผล ทำไมต้องดูแลเครื่องช่วยฟังแบบ Premium Service ที่ Intimex

การให้บริการดูแล ตรวจเช็ค ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง แบบ Premium Service ของ Intimex ประกอบด้วย :-

1. ความปลอดภัยสูง

     ด้วยการใช้เครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์มาตรฐานสูง ความปลอดภัยสูง ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ภายใน และภายนอกของเครื่องช่วยฟังเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในเครื่องช่วยฟัง ทั้งตอนเปิดเครื่องเพื่อตรวจเช็คภายใน และประกอบกลับเพื่อส่งมอบคืนให้กับคุณ

ปลอดภัยสูง-ใช้เครื่องมือน้ำยาล้าง-เครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง
ตรวจสภาพและทำความสะอาด-เครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

2. เครื่องสะอาด ปลอดแบคทีเรีย

     เครื่องช่วยฟังของคุณจะได้รับการทำความสะอาดบริเวณภายนอกตัวเครื่อง และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องให้ปลอดคราบสนิม และฝุ่นละออง ด้วยน้ำยาพิเศษความบริสุทธิ์ 99.9% สำหรับทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ พร้อมระบบอบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการระคายเคือง อาการคัน และการอักเสบภายในช่องหู ด้วยการใช้คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นสูงสุดระดับ 254 นาโนเมตรมาสัมผัสพื้นผิวรอบด้านของเครื่องช่วยฟัง

3. ดูแลสุขอนามัยช่องหู

     อินทิเม็กซ์ไม่เพียงดูแล บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังให้กับคุณเท่านั้น แต่อินทิเม็กซ์ใส่ใจดูแลสุขอนามัยช่องหูและสุขอนามัยโดยรวมของผู้ใช้เครื่อง โดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดพิมพ์หูอย่างล้ำลึก ด้วยคลื่นน้ำที่มีความดันขนาดจิ๋วกว่า 20,000 รอบ/วินาทีทำให้ฝุ่นละออง และไขมันจากผิวที่สะสมเกาะติดกับพิมพ์หูหลุดออกจนหมด ก่อนส่งมอบกลับคืนพิมพ์หูที่สะอาดหมดจดให้กับคุณ

บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง-แต่ใส่ใจดูแล-เครื่องช่วยฟัง ตรวจสภาพและทำความสะอาด-เครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง
update-firmware-เครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

4. Update firmware version ล่าสุด

     เครื่องช่วยฟังของคุณจะได้รับการตรวจเช็ค version ของ software ที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง และจะได้รับการ update firmware ให้เป็น version ทันสมัยล่าสุดเสมอทุกครั้งที่เครื่องเข้ามารับบริการ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าระบบการทำงานของเครื่องทำงานอย่างแม่นยำด้วย software version ล่าสุด

3-ขั้นตอนพิเศษดูแลสุขอนามัยช่องหูและสุขอนามัยโดยรวมของคุณ

3 ขั้นตอนดูแลเครื่องช่วยฟังเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของสุขภาพช่องหู

สุขอนามัยของช่องหูที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการรักษาสุขภาพโดยรวมของคุณ ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ ยึดมั่นในแนวปฏิบัติสู่มาตรฐานการดูแลเครื่องช่วยฟังด้วย 3 ขั้นตอนพิเศษ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของคุณเป็นหลัก

แนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจเช็คล้างทำความสะอาด การลดกลิ่นอับ และการอบฆ่าเชื้อเครื่องช่วยฟัง มีดังต่อไปนี้

1. เช็คล้างทำความสะอาด

– ทำความสะอาดวงจรภายใน คราบสนิม คราบเหงื่อ ฝุ่นละอองสะสม รวมถึงบริเวณภายนอกตัวเครื่องด้วยน้ำยาพิเศษสำหรับทำความสะอาด ล้างเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ มีค่าความบริสุทธิ์ 99.99%
– ทำความสะอาดพิมพ์หูให้สะอาดล้ำลึกด้วยคลื่นน้ำที่มีความดันขนาดจิ๋วกว่า 20,000 รอบ/วินาทีทำให้ฝุ่นละอองต่างๆที่เกาะติดกับพิมพ์หูหลุดออก

เช็คล้างทำความสะอาด เครื่องสะอาด
ลดกลิ่นอับ เครื่องช่วยฟัง

2. ลดกลิ่นอับ

– ลดกลิ่นอับภายในตัวเครื่องด้วยการนำอากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย ไม่ทำอันตรายต่อเครื่องช่วยฟัง ดันผ่านหมุนเวียนเข้าไปภายในเครื่องช่วยฟัง เพื่อไล่ความอับชื้น ทำให้ลดกลิ่นอับที่ค้างสะสมอยู่ภายในตัวเครื่อง

3. อบฆ่าเชื้อ

– อบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการระคายเคือง อาการคัน และการอักเสบภายในช่องหูด้วยการใช้คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นสูงสุดระดับ 254 นาโนเมตรที่มีผลในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มาสัมผัสพื้นผิวรอบด้านของเครื่องช่วยฟัง

อบฆ่าเชื้อ เครื่องช่วยฟัง

ยินดีต้อนรับท่านที่ใช้เครื่องช่วยฟังทุกยี่ห้อทุกรุ่นที่สนใจเข้ารับบริการ 3 ขั้นตอนครบเซ็ท...ฟรี 2 ครั้งจองนัดหมายเข้ารับบริการ ซ่อมเครื่องช่วยฟัง ได้ที่

บทความที่แนะนำ