https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด 19

     เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ โควิด 19 

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การรักษา สุขภาพการได้ยิน การบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ส่งเสริมการฟังที่ต่อเชื่อมแบบไร้สายต่างๆให้ยังคงใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมไปกับความเครียด

บทความที่แนะนำ
รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 สำรอง แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง

1.สำรองแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

     ท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีแบตเตอรี่สำรองเก็บไว้ใช้งานเพียงพอที่จะทำให้เครื่องช่วยฟังของท่านใช้งานต่อเนื่องได้อย่างน้อยในอีก 8 สัปดาห์ข้างหน้าเติมสต๊อกแบตเตอรี่ของท่านให้เต็มพร้อมใช้งานตลอดเวลาการสั่งซื้อออนไลน์ในช่วงนี้อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดี

2. ติดต่อผู้ให้บริการกรณีฉุกเฉิน

สอบถามหรือสมัครการติดต่อในรูปแบบวีดีโอคอลหรือแจ้งความจำนงค์ว่าท่านต้องการให้ผู้ให้บริการมารับ-ส่งเครื่องให้ถึงบ้าน

รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 ติดต่อผู้ให้บริการกรณีฉุกเฉินครื่องช่วยฟัง
รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 รับบริการที่รถ เครื่องช่วยฟัง

3.รับบริการที่รถ

    ใช้บริการรอในรถหรือทิ้งเครื่องช่วยฟังที่ต้องการให้ตรวจเช็คไว้กับผู้ให้บริการแล้วแวะไปรับเพื่อป้องกันการที่ต้องอยู่ในบริเวณห้องรับรองที่มีคนหนาแน่น

4.Social Distancing

    ใช้บริการรอในรถหรือทิ้งเครื่องช่วยฟังที่ต้องการให้ตรวจเช็คไว้กับผู้ให้บริการแล้วแวะไปรับเพื่อป้องกันการที่ต้องอยู่ในบริเวณห้องรับรองที่มีคนหนาแน่น

รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 Social Distancing เครื่องช่วยฟัง
รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 Social Distancing เครื่องช่วยฟัง

5.ติดต่อเพื่อนหรือญาติอย่างสม่ำเสมอ

  พูดโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลกับเพื่อนทุกวันหรือวันเว้นวันจะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้ติดต่อกับเพื่อนหรือญาติเหมือนอย่างเคย

6.พิจารณาซื้อเครื่องสำรอง

     ท่านจำเป็นต้องได้ยินต้องใส่เครื่องทุกวันอาจจะเกินวันละ 18 ชั่วโมงก็เป็นไปได้เครื่องช่วยฟังประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอกาสที่จะชำรุดทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงานกระทันหันเกิดขึ้นได้เสมอหากเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ประกาศสั่งห้ามออกนอกเคหสถานท่านจะไม่สามารถส่งซ่อมได้ในเมื่อท่านจำเป็นต้องได้ยินตลอดเวลาการมีเครื่องสำรองชั่วคราวอาจเป็นการเตรียมความพร้อมที่คุ้มค่า

รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 พิจารณา ซื้อเครื่องช่วยฟัง สำรอง
รักษา สุขภาพการได้ยิน อย่างไรในช่วงวิกฤต โควิด19 เตรียมความพร้อมเครื่องช่วยฟัง

7.เตรียมพร้อมหากคุณต้องพบแพทย์

  หากท่านมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ขอให้เตรียมเครื่องช่วยฟังที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอุปกรณ์ส่งเสริมการได้ยินที่ใช้อยู่ประจำและแบตเตอรี่สำรองเผื่อไว้ขอให้พาญาติหรือเพื่อนไปด้วยทุกครั้งและจำเป็นต้องแจ้งแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องว่าท่านมีความบกพร่องทางการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19 ทั้งหมด
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
หน้ากากอนามัย ควบคู่กับ เครื่องช่วยฟัง บางที่เรา ใส่ ถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
บทความที่แนะนำ