ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด19

     เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ 

สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การรักษาสุขภาพการได้ยินการบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ส่งเสริมการฟังที่ต่อเชื่อมแบบไร้สายต่างๆให้ยังคงใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมไปกับความเครียด

1.สำรองแบตเตอรี่

     ท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีแบตเตอรี่สำรองเก็บไว้ใช้งานเพียงพอที่จะทำให้เครื่องช่วยฟังของท่านใช้งานต่อเนื่องได้อย่างน้อยในอีก 8 สัปดาห์ข้างหน้าเติมสต๊อกแบตเตอรี่ของท่านให้เต็มพร้อมใช้งานตลอดเวลาการสั่งซื้อออนไลน์ในช่วงนี้อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดี

2. ติดต่อผู้ให้บริการกรณีฉุกเฉิน

สอบถามหรือสมัครการติดต่อในรูปแบบวีดีโอคอลหรือแจ้งความจำนงค์ว่าท่านต้องการให้ผู้ให้บริการมารับ-ส่งเครื่องให้ถึงบ้าน

3.รับบริการที่รถ

    ใช้บริการรอในรถหรือทิ้งเครื่องช่วยฟังที่ต้องการให้ตรวจเช็คไว้กับผู้ให้บริการแล้วแวะไปรับเพื่อป้องกันการที่ต้องอยู่ในบริเวณห้องรับรองที่มีคนหนาแน่น

4.Social Distancing

    ใช้บริการรอในรถหรือทิ้งเครื่องช่วยฟังที่ต้องการให้ตรวจเช็คไว้กับผู้ให้บริการแล้วแวะไปรับเพื่อป้องกันการที่ต้องอยู่ในบริเวณห้องรับรองที่มีคนหนาแน่น

5.ติดต่อเพื่อนหรือญาติอย่างสม่ำเสมอ

  พูดโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลกับเพื่อนทุกวันหรือวันเว้นวันจะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้ติดต่อกับเพื่อนหรือญาติเหมือนอย่างเคย

6.พิจารณาซื้อเครื่องสำรอง

     ท่านจำเป็นต้องได้ยินต้องใส่เครื่องทุกวันอาจจะเกินวันละ 18 ชั่วโมงก็เป็นไปได้เครื่องช่วยฟังประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอกาสที่จะชำรุดทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงานกระทันหันเกิดขึ้นได้เสมอหากเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ประกาศสั่งห้ามออกนอกเคหสถานท่านจะไม่สามารถส่งซ่อมได้ในเมื่อท่านจำเป็นต้องได้ยินตลอดเวลาการมีเครื่องสำรองชั่วคราวอาจเป็นการเตรียมความพร้อมที่คุ้มค่า

7.เตรียมพร้อมหากคุณต้องพบแพทย์

  หากท่านมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ขอให้เตรียมเครื่องช่วยฟังที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอุปกรณ์ส่งเสริมการได้ยินที่ใช้อยู่ประจำและแบตเตอรี่สำรองเผื่อไว้ขอให้พาญาติหรือเพื่อนไปด้วยทุกครั้งและจำเป็นต้องแจ้งแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องว่าท่านมีความบกพร่องทางการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

  ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ยังอยู่เคียงข้างผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางราชการเพื่อช่วยให้ท่านมีความสุขกับการได้ยินอย่างที่ท่านต้องการนอกจากนั้นเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่ท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟังศูนย์ฯได้เพิ่มบริการพิเศษในช่วงวิกฤตไวรัสโควิดดังนี้

 

  1. จัดช่องทางเข้า และห้องรับรองพิเศษเฉพาะผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและมีระยะนัดหมายห่างกัน เพียงขอให้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 02-279-3030 หรือ LINE ID : @intimex
  2. รับสมัครการติดต่อในรูปแบบวีดีโอ คอล โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ว่าท่านอาจมีความจำเป็นต้องติดต่อเพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-279-3030 หรือ LINE ID : @intimex
  3. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งเครื่องที่รถส่วนตัวของท่าน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องลงจากรถ
  4. จัดทำราคาเครื่องช่วยฟังสำรองในราคาพิเศษ ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านLine My Shop ที่ LINE ID : @intimex หรือโทร. 02-279-3030

    การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเต็มไปด้วยความท้าทายดังนั้นโปรดให้ความสำคัญกับการได้ยินของท่านและติดต่อกับผู้ให้บริการด้านการได้ยินที่สามารถช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน

 

ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19 ทั้งหมด

Drive-in Service บริการใหม่ สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤตโควิด19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

การให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า

– บริการ Drive-in Service ให้บริการที่รถ สะดวก ปลอดภับ ไม่ต้องลงจากรถ
– ให้การบริการเฉพาะท่านที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นและกำหนดช่วงเวลาการนัดหมายให้ห่างกัน ไม่เกินวันละ 10 ท่าน
– จัดที่นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ