https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

ทีมงานของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา

ห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

และเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านได้เข้าถึงการบริการอย่างไม่ติดขัดในช่วงระยะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนี้

ทีมงานของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านได้เข้าถึงการบริการอย่างไม่ติดขัดในช่วงระยะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทุกช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนี้

1. เลือกรับบริการ ณ รถยนต์ส่วนตัวของท่าน กรณีท่านมาตรวจเช๊ค ล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซื้อแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ โดยท่านไม่ต้องลงจากรถ เมื่อท่านขับรถเข้ามาที่ศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงรถของท่าน

กรณีตรวจเช๊ค ล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ซึ่งท่านสามารถทิ้งเครื่องไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ และกลับมารับได้

กรณีต้องการซ่อมเครื่อง เจ้าหน้าที่จะรับเครื่องไว้ และนัดหมายวันและเวลาที่ท่านจะสามารถกลับมารับเครื่อง

2. เลือกรับบริการที่ศูนย์ ศูนย์ขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามารับบริการ และเข้ารับการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านหน้าผาก และฉีดแอลกอฮอล์ที่ฝ่ามือ

ศูนย์ฯ ได้ดูแลความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้ามารับบริการเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอความกรุณาให้ท่านนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้ามารับบริการ และขอจำกัดจำนวนผู้เข้ามารับบริการภายในศูนย์เพียง 2 ท่านต่อนัดหมาย

2. ศูนย์ฯ ได้จัดที่นั่งรอรับบริการตามระยะห่างทางสังคม (social distancing) 1.5 เมตร

ทีมงานของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ทุกคน ตั้งใจทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการคุณภาพอย่างไม่ติดขัด ขอให้ท่านดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19

ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19 ทั้งหมด
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
หน้ากากอนามัย ควบคู่กับ เครื่องช่วยฟัง บางที่เรา ใส่ ถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม