https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย

อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  Covid-19 สู่ส่วนรวมไปด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านดังนี้

1. มีจุดคัดกรองด้านหน้า

 

1.1 เจ้าหน้าที่ด้านนอก จะเตือนให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามารับบริการภายในศูนย์ฯ

  • สำหรับท่านที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมา ศูนย์ฯ ได้จัดบริเวณให้ท่านนั่งรอ 

1.2 มีเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายผ่านหน้าผากแจ้งอุณหภูมิร่างกายให้ท่านทราบฉีดแอลกอฮอล์บนฝ่ามือของท่านและติดสติ๊กเกอร์บริเวณเสื้อของท่านเพื่อให้ทราบว่าท่านผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว

ดูแลสุขภาพ การได้ยิน กับ เครื่องช่วยฟัง ช่วง Covid-19
นัดหมายล่วงหน้า ดูแลสุขภาพ การได้ยิน กับ เครื่องช่วยฟัง ช่วง Covid-19

2. มีจุดคัดกรองภายใน

 

2.1 เจ้าหน้าที่จะถามคำถามด้วยแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงของอาการไวรัส โควิด 19

2.2 เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการภายในบริเวณศูนย์ฯ จึงขอความกรุณาท่านนัดหมายเข้ามารับบริการล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเฉพาะท่านตามช่วงเวลาที่นัดหมาย

**สำหรับท่านที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ข้อหนึ่งข้อใด ศูนย์ฯ ขอความกรุณาท่านโปรดนัดหมายเข้ามาใหม่**

3. การเข้ารับบริการ

3.1 ขอให้ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์

3.2 ศูนย์ฯ ขออภัยที่ต้องงดให้บริการเครื่องดื่มและของว่างเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลานี้

3.3 ศูนย์ฯ จัดที่นั่งรับรองแต่ละเก้าอี้ให้ห่างกันตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Socail distancing ) คลิก ดูภาพประกอบ Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ

3.4 ถ้าท่านเข้ารับการ ตรวจการได้ยิน ทดลองเครื่อง ปรับเครื่อง ฯลฯ ขอความกรุณาให้ญาติรอด้านนอกห้องด้านนอกห้อง

นัดหมายล่วงหน้า ดูแลสุขภาพ การได้ยิน กับ เครื่องช่วยฟัง ช่วง Covid-19
ข่าวสาร กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19 ทั้งหมด
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
หน้ากากอนามัย ควบคู่กับ เครื่องช่วยฟัง บางที่เรา ใส่ ถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม