https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
อินทิเม็กซ์สร้างความมันใจ-โควิด

ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 We’re Covid 19 Vaccinated

พนักงานศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

ทีมงานของอินทิเม็กซ์ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการ

Read More
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง

เปิดตัว Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส การบริการ เครื่องช่วยฟัง แนวใหม่ที่เปิดตัวมารองรับลูกค้าของอินทิเม็กซ์ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (Covid -19)

Read More

2 พร้อม กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อม

“2 พร้อม” กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของวิกฤติ โควิด-19

Read More

ให้ความมั่นใจในความสะอาดปลอดเชื้อกับ พิมพ์หู เครื่องช่วยฟัง

พิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง ที่ผลิตออกจากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ทุกชิ้น จะได้รับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนส่งมอบพิมพ์หูเครื่องช่วยฟัง ให้ท่าน เพื่อสุขอนามัยในช่องหูที่ดี ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัส Covid-19

Read More

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

Read More

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

Read More
ทำไมผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เชื้อไวรัส Covid 19

ทำไมผู้บกพร่องทางการได้ยินจึงมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะติด เชื้อไวรัส Covid 19

มีข้อมูลจากแหล่งให้รายละเอียดว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ขอให้ท่านศึกษาคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

Read More

ผลกระทบของ โควิด 19 ต่อการได้ยิน

แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ กำลังทำการศึกษาวิจัย ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว นอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจแล้ว เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินด้วย

Read More

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Read More

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

Read More