ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

ใช้สิทธิประกันสังคม ของท่านให้คุ้มค่าด้วย เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

   เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึง เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อโปนี้

 • ต้องการฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน
 • ต้องการติดตามการพูดคุยเวลาประชุมได้ดีขึ้น
 • ต้องการได้ยินและมีส่วนการสนทนากับเพื่อนบนโต๊ะอาหาร
 • ต้องการลดเสียงลมที่รบกวนการฟัง
 • ต้องการลดความกังวลเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่สนทนา
 • จากที่เงียบไปที่มีเสียงอึกทึก
 • ต้องการฟังโทรทัศน์ชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดเสียงดังรบกวนสมาชิกในครอบครัว
เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

1. คุณสมบัติเด่น… เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

@ ChannelFree ขยายเสียงอย่างละเอียดและให้เสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
@ Advanced Soft Noise Management ได้ยินชัดเจนแม้มีเสียงรบกวน
@ ปรับเลือกโปรแกรมฟังเสียงได้ถึง 3 รูปแบบตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

 

เครื่องช่วยฟัง bernafon

เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

swiss engineering

2. ขั้นตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิก เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

 1. ตรวจวัดระดับการได้ยินเพื่อให้ทราบระดับการสูญเสียการได้ยินของท่าน
 2. อธิบายผลตรวจการได้ยินและแนะนำ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม ที่เหมาะสมกับปัญหาการได้ยินของท่าน
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะให้ท่านได้ทดลองฟังเสียงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง เพื่อให้รู้ว่าเครื่องรุ่นไหนช่วยให้ท่านมีคุณภาพการได้ยินดีขึ้น 
การตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังประกันสังคม
ใส่ เเครื่องช่วยฟังประกันสังคม จะช่วยลดอาการเสียงดังในหูได้หรือไม่

3. เงื่อนไขการเบิกค่า เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ประกัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง ราคา สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) ซึ่งให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค ตามสิทธิ์ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิ์เมื่อส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายใน 15 เดือนย้อนหลัง ส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่ขอรับการรักษาพยาบาล

ข้อบ่งชี้ของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังประกันสังคม :

สูญเสียการได้ยิน 2 ข้าง และมีการได้ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า หลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดโดยต้องระบุสาเหตุความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

 1. ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด มีข้อห้ามในการผ่าตัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์ หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด
 2. สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่าเฉียบพลัน หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 วัน
 3. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
 4. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
2. ข้างที่ดีกว่า จะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ เท่ากับ หรือ มากกว่า 40 เดซิเบล

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม แต่ละประเภท

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจาก โรงพยาบาล รัฐ หรือเอกชน เช่น โรงพยาบาล  จุฬา ,โรงพยาบาล ศิริราช,โรงพยาบาล รามา, รพ.ตำรวจ ,รพ. สมิติเวช ,รพ. เปาโล  ฯลฯ ที่มีแพทย์ด้าน หู คอ จมูก เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่า เครื่องช่วยฟังประกันสังคม  มี ราคา ดังนี้
เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบอนาล็อก เครื่องละ 7,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบกล่องระบบดิจิตอล เครื่องละ 9,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจิตอล ข้างละ 12,000 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหูระบบดิจิตอล ข้างละ 12,500 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบนำเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียวระบบดิจิตอล ข้างละ 12,500 บาท
เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังประกันสังคม bernafon

ปรึกษาการเบิกเครื่องช่วยฟัง สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ มาตรา 39
คลิกปุ่ม ICON SOCIAL ด้านล่าง เพื่อติดต่อ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง เสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ