https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ใช้สิทธิประกันสังคม ของท่านให้คุ้มค่าด้วย เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

การเบิกสิทธิ์ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึง เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

   เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึง เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่านข้อหนึ่งข้อใดหรือมากกว่า 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • ต้องการฟังเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน
 • ต้องการติดตามการพูดคุยเวลาประชุมได้ดีขึ้น
 • ต้องการได้ยินและมีส่วนการสนทนากับเพื่อนบนโต๊ะอาหาร
 • ต้องการลดเสียงลมที่รบกวนการฟัง
 • ต้องการลดความกังวลเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่สนทนา
 • จากที่เงียบไปที่มีเสียงอึกทึก

สิทธิเบิก เครื่องช่วยฟังประกันสังคม 4 ข้อ ต้องรู้ มีดังนี้

เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

1. คุณสมบัติเด่น… เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีสูง 

@ ChannelFree ขยายเสียงอย่างละเอียดและให้เสียงอย่างเป็นธรรมชาติ
@ Advanced Soft Noise Management ได้ยินชัดเจนแม้มีเสียงรบกวน
@ ปรับเลือกโปรแกรมฟังเสียงได้ถึง 3 รูปแบบตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

เครื่องช่วยฟัง bernafon

เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

2. ขั้นตอนการให้บริการ ของผู้มีสิทธิเบิก เครื่องช่วยฟังประกันสังคม

 1. ตรวจวัดระดับการได้ยินเพื่อให้ทราบระดับการสูญเสียการได้ยินของท่าน
 2. อธิบายผลตรวจการได้ยินและแนะนำ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม ที่เหมาะสมกับปัญหาการได้ยินของท่าน
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะให้ท่านได้ทดลองฟังเสียงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง เพื่อให้รู้ว่าเครื่องรุ่นไหนช่วยให้ท่านมีคุณภาพการได้ยินดีขึ้น 
การตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังประกันสังคม
ใส่ เเครื่องช่วยฟังประกันสังคม จะช่วยลดอาการเสียงดังในหูได้หรือไม่

3. เงื่อนไขการ สิทธิการเบิกค่า เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ประกันสังคม

   

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง ราคา สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) ซึ่งให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบำบัดรักษาโรค ตามสิทธิ์ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับสิทธิ์เมื่อส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายใน 15 เดือนย้อนหลัง ส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่ขอรับการรักษาพยาบาล

ข้อบ่งชี้ของการใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม  :

สูญเสียการได้ยิน 2 ข้าง และมีการได้ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่า หลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดโดยต้องระบุสาเหตุความจำเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

 1. ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด มีข้อห้ามในการผ่าตัด แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์ หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด
 2. สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่าเฉียบพลัน หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 วัน
 3. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
 4. การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

 1. สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
 2. ข้างที่ดีกว่า จะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ เท่ากับ หรือ มากกว่า 40 เดซิเบล

4. การเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ เครื่องช่วยฟังประกันสังคม แต่ละประเภท

 ท่านสามารถใช้สิทธิเบิกค่า เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม ของศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ เพื่อใช้เป็นสิทธิประกันสังคมเบิก เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีสูง ได้เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยิน จาก โรงพยาบาล รัฐ  หรือเอกชน เช่น หากท่าน ตรวจวินิจฉัยการสูญเสียการได้ยินท่านจะได้ยืนยันการรับ เครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาล รัฐ   ซึ่งเป็นสิทธิประกันสังคมที่ท่านถือสิทธิ รพ.อยู่ เช่น สิทธิเบิกค่า เครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาล ศิริราช , สิทธิเบิกค่า เครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาล จุฬา  ,สิทธิเบิกค่า เครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาล รา มา, สิทธิเบิกค่า เครื่องช่วยฟัง รพ.ตำรวจ เป็นต้น ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่รับวินิจฉัยตรวจประสาทหูเสื่อมเพื่อรับเครื่องช่วยฟังจาก เอกชน ได้แก่ รพ. สมิติเวช ,รพ. เปาโล,รพ. กรุงเทพ ,รพ. บำรุงราษฎร์  รพ.BNH รพ.พญาไทฯลฯ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ท่านสามารถ นำเอกสารตามเกณฑ์ของประกันสังคมกำหนดไว้ โดยท่านจะสามารถเบิกค่า เครื่องช่วยฟังประกันสังคม  มี ราคา ดังนี้

เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังประกันสังคม bernafon
ใครบ้างที่สามารช่วยคุณได้ยินเสียง อาหารหูไม่ได้ยิน intimex

ศูนย์ให้บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ พร้อมให้บริการด้านเครื่องช่วยฟังแก่ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานเครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยฟังอย่างดีเยี่ยม เสริมด้วยการออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล ที่จะช่วยพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและคุณภาพการได้ยินของคุณให้ดียิ่งขึ้นไป เมื่อใช้บริการกับเราคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าในแง่ของสะดวกสะบายกว่าการรอรับเครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาล และการดูแลที่ใส่ใจที่น่าประทับใจในทุก ๆ ขั้นตอน

 

ปรึกษาการเบิกเครื่องช่วยฟัง สิทธิประกันสังคม ได้ที่...

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง เสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ