Drive-in Service บริการใหม่ สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

Drive-in Service เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง
ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

   เพื่อลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่ Hearing Coach จะให้บริการรับส่งเครื่องช่วยฟังที่รถส่วนตัวของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องลงจากรถเพียงนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 02-279-3030

1. เมื่อท่านขับรถมาถึง จะมีเจ้าหน้าที่จะต้อนรับและแนะนำบริเวณที่จอดรถเพื่อรอรับบริการ
2. Hearing Coach จะมาสอบถามและรับเครื่องช่วยฟังมาเช็คล้างทำความสะอาด

- กรณีล้างเครื่องช่วยฟัง
เจ้าหน้าที่จะแจ้งระยะเวลารอคอยให้ทราบ
- กรณีเครื่องช่วยฟังเสีย
ไม่สามารถรอรับกลับได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการซ่อม เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันนัดมารับให้ทราบ
- ท่านสามารถเลือกมารับด้วยตนเองหรือ
- ให้ศูนย์ฯ เรียก grab bike ให้ไปส่งถึงบ้าน (ค่าใช้จ่ายเป็นของลูกค้า)

   การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเต็มไปด้วยความท้าทาย ดังนั้นโปรดให้ความสำคัญกับการได้ยินของท่าน

   ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ พร้อมช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

พบกับ
Intimex Youtube Channel
กับข้อมูลข่าวสาร เครื่องช่วยฟัง
ของ ศูนย์ฯ
กรุณารับชมผ่าน วีดีโอแนะนำ

ข่าวสาร กิจกรรม การได้ยิน

COVID-19 Update

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

COVID-19 Update

การให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า

– บริการ Drive-in Service ให้บริการที่รถ สะดวก ปลอดภับ ไม่ต้องลงจากรถ
– ให้การบริการเฉพาะท่านที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นและกำหนดช่วงเวลาการนัดหมายให้ห่างกัน ไม่เกินวันละ 10 ท่าน
– จัดที่นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

COVID-19 Update

Drive-in Service บริการใหม่ สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

COVID-19 Update

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

COVID-19 Update

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

COVID-19 Update

Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19

ศูนย์บริการเครืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์จัดพื้นที่นั่งระหว่างรอรับบริการภาพในศูนย์ ตามแนวทาง Social Distancing ลอความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID -19

Back to top