ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เปิดตัว Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส

    ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส การบริการแนวใหม่ที่เปิดตัวมารองรับลูกค้าของอินทิเม็กซ์ที่ใช้ เครื่องช่วยฟัง ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (Covid -19)

    Intimex LOW TOUCH Service นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน มาผสมผสานกับมาตรฐานการบริการตามแบบฉบับของ Intimex เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ลดการสัมผัส

ติดต่อรับบริการผ่าน
Line ID : @intimex
โทร 02-279-3030
เครื่องช่วยฟัง โควิด 19-ลูกค้า-ติดต่อผ่าน
ลดการสัมผัส

แผนกบริการลูกค้า-เครื่องช่วยฟัง โควิด 19

ตรวจการได้ยินด้วย Insert Earphone
ปลอดภัย ไร้การสัมผัสใบหน้า

นักแก้ไขการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง โควิด 19
นักแก้ไขการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง โควิด 19
ลดการสัมผัส

นักแก้ไขการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง โควิด 19
ลดการสัมผัส

นักแก้ไขการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง โควิด 19
กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19

2 พร้อม กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อม

“2 พร้อม” กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของวิกฤติ โควิด-19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย Insert earphones

Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

Drive-in Service บริการใหม่ สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤตโควิด19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

การให้บริการเพื่อลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า

– บริการ Drive-in Service ให้บริการที่รถ สะดวก ปลอดภับ ไม่ต้องลงจากรถ
– ให้การบริการเฉพาะท่านที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นและกำหนดช่วงเวลาการนัดหมายให้ห่างกัน ไม่เกินวันละ 10 ท่าน
– จัดที่นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19

ศูนย์บริการเครืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์จัดพื้นที่นั่งระหว่างรอรับบริการภาพในศูนย์ ตามแนวทาง Social Distancing ลอความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID -19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ