https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

เปิดตัว Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส

    ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบปลอดเชื้อ ลดจุดสัมผัส การบริการแนวใหม่ที่เปิดตัวมารองรับลูกค้าของอินทิเม็กซ์ที่ใช้เครื่องช่วยฟังในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (Covid -19)

    Intimex LOW_TOUCH_Service นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน มาผสมผสานกับมาตรฐานการบริการตามแบบฉบับของ Intimex เพื่อให้ บริการแบบปลอดเชื้อ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ติดต่อรับบริการผ่าน
Line ID : @intimex
โทร 02-279-3030
aaaa e1620481153169
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง-ลูกค้า-ติดต่อผ่าน
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง แผนกบริการลูกค้า
aaaa e1620481153169

ตรวจการได้ยินด้วย Insert Earphone
ปลอดภัย ไร้การสัมผัสใบหน้า

LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง ลูกค้า-เข้ามารับบริการ
aaaa e1620481153169
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน
aaaa e1620481153169
กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19
update 2 พร้อม

2 พร้อม กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อม

“2 พร้อม” กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของวิกฤติ โควิด-19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย-insert-earphones

ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones

Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
banner นัดหมาย

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
social distancing ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19

ศูนย์บริการเครืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์จัดพื้นที่นั่งระหว่างรอรับบริการภาพในศูนย์ ตามแนวทาง Social Distancing ลอความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID -19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ