https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

เปิดตัว Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส

    ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบปลอดเชื้อ ลดจุดสัมผัส การบริการแนวใหม่ที่เปิดตัวมารองรับลูกค้าของอินทิเม็กซ์ที่ใช้เครื่องช่วยฟังในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (Covid -19)

    Intimex LOW_TOUCH_Service นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน มาผสมผสานกับมาตรฐานการบริการตามแบบฉบับของ Intimex เพื่อให้ บริการแบบปลอดเชื้อ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ติดต่อรับบริการผ่าน
Line ID : @intimex
โทร 02-279-3030
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง-ลูกค้า-ติดต่อผ่าน
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง แผนกบริการลูกค้า

ตรวจการได้ยินด้วย Insert Earphone
ปลอดภัย ไร้การสัมผัสใบหน้า

LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง ลูกค้า-เข้ามารับบริการ
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน
กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19

2 พร้อม กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อม

“2 พร้อม” กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของวิกฤติ โควิด-19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย-insert-earphones

ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones (ตรวจการได้ยินแบบปลอดเชื้อ ลดจุดสัมผัส)

Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
social distancing ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19

ศูนย์บริการเครืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์จัดพื้นที่นั่งระหว่างรอรับบริการภาพในศูนย์ ตามแนวทาง Social Distancing ลอความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID -19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ