https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

https://www.intimexhearing.com/wp-content/uploads/2022/07/เคล็ดลับแสนง่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง-สนุกสนาน.jpg

เมื่อฉันต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

เมื่อคุณพบว่าผลตรวจการได้ยินแสดงให้เห็นว่าคุณมีความบกพร่องทางการได้ยิน

การยอมรับว่าคุณต้องใส่เครื่องช่วยฟังอาจเป็นเรื่องยาก แต่การไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัว การงาน สังคม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ

ตรวจการได้ยิน
เมื่อฉันใส่เครื่องช่วยฟัง สระ การได้ยิน
เมื่อฉันใส่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง 2 ข้างเสียง
bernafon-hearing-aid-ft-image

Hearing Coach จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลตรวจการได้ยิน ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และงบประมาณการลงทุนกับเครื่องช่วยฟังของคุณ พร้อมกับช่วยคุณเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมที่สุด ทำพิมพ์หูเฉพาะบุคคลสำหรับให้คุณใส่กับเครื่องช่วยฟังของคุณโดยเฉพาะ
….. Hearing Coach ศูนย์อินทิเม็กซ์

เนื่องจากเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์เฉพาะบุคคล แม้แต่คนสองคนที่มีการสูญเสียการได้ยินใกล้เคียงกัน ก็อาจเลือกเครื่องช่วยฟังที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบเครื่องช่วยฟังจึงทำได้ยาก ปรึกษา Hearing Coach เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะ
….. Hearing Coach ศูนย์อินทิเม็กซ์

ปรับเสียงเครื่องช่วยฟัง โทรศัพท์มือถือ. mobile heaingaid
5 ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง และความเป็นอยู่ที่ดีจาก เครื่องช่วยฟัง ป้องกันการหกล้ม
bernafon1
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง นักแก้ไขการได้ยิน

“บอกพวกเราให้ทราบถึงราคาเครื่องช่วยฟังที่คุณคาดหวัง พวกเรา Hearing Coach พร้อมจะหาเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณที่สุด”
….. Hearing Coach ศูนย์อินทิเม็กซ์

Hearing Coach จะให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม การปรับแต่งเสียงให้พอดีกับระดับการได้ยินและขนาดหูของคุณ การปรับโปรแกรมการฟังในสถานการณ์ต่างๆ การปรับแต่งโซลูชันเฉพาะ การเตรียมกลยุทธ์ ในการปรับตัวคุณให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ และสนับสนุนคุณตลอดช่วงการปรับตัวของคุณ ให้คุณมีคุณภาพการได้ยินที่ดีได้อย่างแท้จริง
….. Hearing Coach ศูนย์อินทิเม็กซ์

เมื่อฉันใส่เครื่องช่วยฟัง เลือกสถาน

สอบถาม Hearing Coach เกี่ยวกับการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง ได้ที่

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์