https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง​

เครื่องช่วยฟัง hearing_coach

Hearing Coach

        ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง Hearing Coach ออกแบบการได้ยินเฉพาะบุคคล เพื่อให้ลูกค้ามีการได้ยินดี และสุขภาพที่ดีที่สุด ในแบบที่ตนเองต้องการ โดยผู้เชียวชาญ เครื่องช่วยฟัง คำนึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตประกอบในการแนะนำบริการทางการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี

        ภายใต้แนวคิด “การได้ยินดี สุขภาพดี” ได้รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยีด้านการได้ยิน และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing coach เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับคำปรึกษาที่เหมาะสม ตามความต้องการที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคล (Personalize) และร่วมหาทางออกเพื่อแก้ปัญหา (solutions)  ไปด้วยกัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

Hearing Coach

คุณได้ยินอะไรบ้าง? เสียงที่ครั้งหนึ่งคุณ เคยได้ยิน หรือ เสียงที่คุณ กำลังได้ยินจริงๆ​​

Play Video

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

ช่วยการได้ยินกับใครได้บ้าง

วัยเด็กใช้เครื่องช่วยฟัง_ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง Hearing Coach

วัยแรกเกิด

     ความบกพร่องทางการได้ยินถือเป็นความผิดปกติที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเกิด ด้วยเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (OAE) และในเด็กแต่ละช่วงวัย ด้วยเครื่องตรวจการตอบสนองของก้านสมองต่อการกระตุ้นด้วยเสียงและบันทึกเป็นคลื่นไฟฟ้า (ABR, ASSR) การตรวจด้วยการสังเกตุพฤติกรรมการตอบสนองต่อเสียงผ่านการเล่น (Behavioral Observation Audiometry และ Visual Reinforcement Observation Audiometry)n
     หากเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงปีแรกของชีวิต และได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมก่อนอายุ 6 เดือน รวมถึงได้รับการฟื้นฟูทักษะการฟัง การพูดที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบว่าเด็กได้ประโยชน์จากการใส่เครื่องช่วยฟังจำกัด การพิจารณาผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม (cochlear implant) ก็เป็นเทคโนโลยีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้เด็กกลับมาได้ยินได้     การได้ยินเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้พัฒนาเป็นขั้นตอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัยเรียน

     ผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่มีการสูญเสียความสมดุลของร่างกายร่วมด้วย เช่นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณออกกำลังกายไม่ได้ อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้เสียการทรงตัวจนหกล้ม ปรึกษากับแพทย์ผู้ดูแลเรื่องโรคและอาการของคุณ เพื่อให้แนะนำรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคุณ 

     การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Lifestyle) ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากในแต่ละวัน หรือมีกิจกรรมทางกายน้อยลงจนกลายเป็นเนือยนิ่ง จนไม่ได้ใช้งานร่างกาย เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ รวมถึงกระทบต่อการทรงตัวรักษาสมดุลของร่างกาย ดังนั้นหากคุณค่อยๆ ฝึกกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการรักษาสมดุลของร่างกายมากเท่าไหร่ คุณจะเพิ่มความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายคุณได้ดีมากขึ้น 

นักเรียน ใช้เครื่องช่วยฟัง hearing coach ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง การได้ยิน หูตึง หูหนวก
7 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ประสาทหูเสื่อม ในผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุ

     ผู้สูงอายุ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้เผชิญอยู่แค่ภาวะซึมเศร้า ความฉุนเฉียว และความคับข้องใจเท่านั้น ปัญหาการได้ยินที่เกิดกับผู้สูงอายุส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้สูงอายุ และคนรอบข้างในทุกด้านของชีวิตด้วย      เนื่องจากความบกพร่องทางการได้ยินที่เกิดกับผู้สูงอายุ มักเกิดขึ้นทีละน้อยตามอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นส่วนใหญ่มักคิดว่าปัญหาการได้ยินมักมาคู่กับผู้สูงอายุอยู่แล้ว การสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ จึงทำให้ครอบครัวไม่ค่อยได้สังเกตและให้ความสำคัญดูแลแบบเร่งด่วนn     ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย (physical health) สุขภาพด้านจิตใจ (mental health) สุขภาพด้านสังคม (social health) และภาวะสุขภาพโดยทั่วไป (general health)    โชคดีที่การช่วยเหลือทำได้ไม่ยาก การเข้ามารับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องช่วยฟัง และประโยชน์ของการใส่ เครื่องช่วยฟัง คุณภาพดี จะทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่รัก และกลับมามีความสุขอีกครั้ง.

วัยทำงาน

    การสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน การได้ยินดีจะทำให้จับใจความสำคัญในการพูดคุยต่างๆ สื่อสารออกมาได้อย่างเหมาะสม เช่น ในการประชุม จะสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเข้าใจ ทำให้เกิดความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     การได้ยินดีพร้อมกับการมีทักษะการฟังที่ดี จะลดความเข้าใจผิด ที่อาจกลายมาเป็นปัญหาต่อกันได้ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น หมดกังวลเรื่องสังคมในที่ทำงาน รักษามิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานให้คงอยู่ตลอดการทำงานของคุณ

ทำไมการฟังถึงทำให้คุณเหนื่อยล้า
https://www.intimexhearing.com/wp-content/uploads/2022/07/เคล็ดลับแสนง่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง-สนุกสนาน.jpg

ครอบครัว

     การสื่อสารที่ดีมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว เริ่มจากการสื่อสารที่ดี การได้ยินที่สมบูรณ์ทำให้สามารถรับรู้คำพูด แลกเปลี่ยนการสนทนาระหว่างสมาชิกในครอบครัว สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกันและกัน

     การได้ยินที่บกพร่อง อาจก่อให้เกิดปัญหาจากการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน หรืออาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้โดยไม่เจตนา ร่วมกันก้าวไปสู่ความมั่นคงแข็งแรงของครอบครัวด้วย “การได้ยินดี สุขภาพดี

ผู้รักเสียงเพลง

    การฟังเพลง ทำให้อารมณ์ดี ช่วยให้มองโลกในแง่ดี ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น มีกำลังใจ มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ดนตรีสามารถเข้าถึงสภาพอารมณ์ สภาพจิตใจ และส่งผลต่อร่างกายของคนเราได้ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเพลง
   ความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ได้จำกัดโอกาสของคุณที่จะได้รับความเพลิดเพลิน และความสุขใจในชีวิตที่ได้รับจากการฟังเพลง ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบัน มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่ทำให้คุณได้ยินเสียงเพลง และสามารถมีความสุขกับเพลงได้

แม่ ใช้เครื่องช่วยฟัง ร้องเพลง hearing coach ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง การได้ยิน หูตึง หูหนวก

ป้องกัน ก่อนสูญเสียการได้ยินไปอย่างถาวร

          การสูญเสียการได้ยินมีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ใน ผู้สูงอายุ การสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
     ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ
     โปรแกรมป้องกันก่อนเกิดของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ไม่ได้รับการตรวจการได้ยินเกิน 1 ปี และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณมีปัญหาการได้ยิน และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง เสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ