https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

เทคนิค การสนทนาทางโทรศัพท์ กับ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

    ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเอง หรือว่าพูดคุยโทรศัพท์กับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน การพูดคุยกันทางโทรศัพท์มีความจำเป็นและสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การสื่อสารระหว่างกันทางโทรศัพท์ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การพูดคุยเป็นไปด้วยความเข้าใจ

    สำหรับผู้ที่มี ความบกพร่องทางการได้ยิน การสนทนาทางโทรศัพท์ อาจทำให้เหนื่อยล้า และอึดอัดเนื่องจากการพยายามเข้าใจเนื้อหาของการสนทนา ในขณะเดียวกัน เมื่อคุณเป็นผู้สื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน คุณย่อมต้องการทำให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่คุณพูดมากที่ส

บทความที่แนะนำ

การสนทนา พูดคุย โทรศัพท์ กับผู้มีปัญหาการได้ยิน

เทคนิค การพูดคุยโทรศัพท์ กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

  เนื่องจากอาจทำให้เสียงบี้ และเสียความคมชัด

    หากพูดเร็วจะทำให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินตามไม่ทัน หากพูดช้าเกินไป จะจับความหมายได้ยาก ให้มีการหยุดเป็นบางช่วง เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินได้ใช้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่ได้ยิน

  เพราะจะทำให้คำพูดที่ได้ยินเพี้ยนไป และอย่าพูดพึมพำ เพราะจะทำให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินเข้าใจยาก

  เนื่องจากเสียงดังรอบข้างจะเข้าไปรบกวนแข่งกับเสียงพูดของคุณ

   หรือจะให้โทรกลับอีกเมื่อใด เนื่องจากความเหนื่อยล้า หรืออาการป่วยของผู้บกพร่องทางการได้ยิน มีผลต่อการจับคำพูด

เทคนิค การพูดคุยโทรศัพท์ ของผู้บกพร่องทางการได้ยิน

  เสียงรอบข้างที่ดังจะรบกวนความสามารถในการติดตามการสนทนา

    อาจจะทำให้คุณได้ยินได้ชัดเจนกว่า

  อย่าเกรงใจที่จะบอกกับผู้ที่โทรมาว่าให้พูดซ้ำอีกครั้ง หรือว่าคุณยังไม่เข้าใจตรงไหน การเข้าใจผิดจากการคุยโทรศัพท์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แม้แต่กับผู้ที่ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  ควรเป็นเวลาที่คุณสดชื่น ไม่เหนื่อยล้า ไม่รู้สึกเครียด

  จะทำให้คุณเห็นรูปปาก และสีหน้าของคู่สนทนา ช่วยเพิ่มความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

หากคุณ… ต้องคุยงานผ่านโทรศัพท์หรือต้องสื่อสารพูดคุยตลอดทั้งวันควรใช้เครื่องช่วยฟัง แบบใด

 สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีความจำเป็นในการงานใช้งานโทรศัพท์มือถือในการติดต่องานหรือพูดคุยทั่วไปนั้น การเลือกเครื่องช่วยฟังต้องมีคุณบัติในการตัดเสียงรบกวนข้างที่ดี (Dynamic Noise Reduction) เพื่อจะช่วยให้การรับฟังเสียงสนทนาได้ชัดเจน ถึงแม้จะมีเสียงรบกวนรอบข้างก็ตาม นอกจากนี่เครื่องช่วยฟังควรมีฟังก์ชั่นในการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์มือถือโดยตรง Hearing instrument and supports Bluetooth® Low Energy (BLE) at 2.4 GHz เพื่อจะช่วยให้รับฟังเสียงสนทนาได้ชัดเจนมากยิ่งฟังเสียงสนทนาได้ใจความมากขึ้น ซึ่งสามารถรับฟังเสียงได้ทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะฟังเสียงสนทนาในที่เงียบหรือที่ที่เสียงรบกวนรอบข้าง

     ทาง ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำเครื่องช่วยฟังที่ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องคุยงานผ่านโทรศัพท์ หรือต้องสื่อสารพูดคุยตลอดทั้งวัน ด้วยเครื่องช่วยฟังระดับ Advance Lifestyle (เครื่องช่วยฟังเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบไม่หยุดนิ่ง)

บทความที่แนะนำ