https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

4 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ประสาทหูเสื่อม ในผู้สูงอายุ

    1. ประสาทหูเสื่อม ในผู้สูงอายุ เป็นการสูญเสียความสามารถทางการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไปในหูทั้งสองข้าง เป็นอาการที่เกิดได้ทั่วไปซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น จากผลการศึกษา*  พบว่า 1 คน ใน 3 คนของผู้ที่มีอายุระหว่าง 65-74 ปี  มีการสูญเสียการได้ยิน บางคนจึงไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก ส่วนใหญ่การสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นในช่วงเสียงสูง เช่นเสียงโทรศัพท์ การได้ยินเสียงโดยทั่วไปยังคงได้รับผลกระทบไม่มาก

    2. ประสาทหูเสื่อม ในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบมากกว่าที่เห็น       ผู้ที่มีอาการประสาทหูเสื่อมตามอายุที่ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟัง มีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกหดหู่มากกว่าผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมที่ใส่เครื่องช่วยฟัง**  เนื่องจากปัญหาการฟังและการสื่อสารทำให้แยกตนเองออกจากครอบครัวและเพื่อน ซึ่งส่งผลให้เกิดความหดหู่เศร้าและโดดเดี่ยว นอกจากนั้น ความบกพร่องทางการได้ยินอาจนำไปสู่อันตรายที่เกิดกับร่างกายได้ เช่น ไม่สามารถได้ยินเสียงเตือนภัยอันตรายต่างๆ ไม่ได้ยินเสียงรถที่กำลังวิ่งเข้ามาหาขณะที่เดินอยู่บนถนน 

    3. อาการของผู้ที่มีประสาทหูเสื่อม   ตามอายุโดยทั่วไปรู้สึกว่าได้ยินเสียงคนอื่นพูดพึมพำ มีปัญหาการได้ยินเสียงสูงเช่นเสียงนาฬิกาเดิน มีปัญหาการฟัง และเข้าใจการสนทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มีเสียงรบกวนมาก ฟังเสียงผู้ชายง่ายกว่าเสียงผู้หญิง มีบางเสียงที่รู้สึกว่าดังมากเกินไปและน่ารำคาญหรือมีเสียงในหูข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง ประสาทหูเสื่อมในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วจะส่งผลต่อการได้ยินเสียงสูง จึงทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้ยินเสียงแต่จับคำพูดไม่ได้ ดังนั้นเรื่องมักสังเกตว่าผู้สูงอายุยังคงพูดเสมอว่าได้ยินได้เห็นซึ่งจริงๆแล้วคือการได้ยินแต่จับคำพูดไม่ได้ เนื่องจากเสียงบางเสียงผู้สูงอายุไม่สามารถได้ยินเสียงบางเสียงได้

    4. ประสาทหูเสื่อมตามอายุไม่สามารถป้องกันได้ไม่สามารถรักษาให้หายได้   สาเหตุของประสาทหูเสื่อมในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเสื่อมของเซลล์ขนรับเสียงในอวัยวะของหูชั้นใน ปัจจัยทางกรรมพันธุ์อายุที่มากขึ้นปัญหาทางสุขภาพ เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผลข้างเคียงจากยา เช่น แอสไพริน ยาเคมีบำบัด และยาปฏิชีวนะบางตัว

สมองส่วนที่มีหน้าที่ด้านการได้ยินต้องการเสียงเข้าไปกระตุ้นเพื่อให้คงสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานได้

   ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงเข้ามากระตุ้นทางช่องหูผ่านเข้ามาทางประสาทการได้ยิน ซึ่งจะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนที่มีหน้าที่ด้านการได้ยิน หากคุณไม่ใช้ประโยชน์กระบวนการนี้คุณจะสูญเสียมันไป ประสิทธิภาพของสมองส่วนที่มีหน้าที่ด้านการได้ยินจะเสื่อมถอยลง ดังนั้นคุณควรจำเป็นจะต้องได้รับเสียงที่มีคุณภาพผ่านเข้ามาเพื่อกระตุ้นกระบวนการไปที่สมองอย่างสม่ำเสมอ

  แม้ผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากมีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ายังได้รับการตรวจการได้ยินเพื่อหาทางช่วยเหลือในอัตราน้อยกว่าที่เป็นอยู่

     ผู้สูงอายุที่มีปัญหาได้ยินแต่จับคำพูดไม่ได้หรือผู้ที่สงสัยว่าจะมีอาการประสาทหูเสื่อม สามารถนัดหมายเข้ารับการตรวจช่องหู เพื่อดูสุขภาพของช่องหู ตรวจสมรรถภาพของหูชั้นกลาง และการตรวจการได้ยินเพื่อให้ทราบความบกพร่องในแต่ละความถี่ โดยนักแก้ไขการได้ยินได้ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์โทร. 02-279-3030 หรือLINE ID : @intimex

     การใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินอย่างถูกต้อง ไม่ได้เพียงแต่จะช่วยให้ได้ยินดีขึ้นเท่านั้น แต่การเลือกเครื่องช่วยฟังที่คำนึงถึงไลฟ์สไตล์กิจกรรมโปรด และกิจวัตรประจำวันจะทำให้คุณมีความสุขกับการได้ยินและมีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น

การช่วยเหลือผู้ที่มี ประสาทหูเสื่อม ตามวัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังจะทำให้การได้ยินดีขึ้น 

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

* https://www.nidcd.nih.gov/health/age-related-hearing-loss
** https://www.asha.org/uploadedFiles/AIS-Hearing-Loss-Age-Related.pdf

บทความที่แนะนำ