ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา

เราทุกคนตระหนักว่าหู และตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์

    การได้เห็นสถานที่ที่คุณประทับใจ และการได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่คุณใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นช่วงเวลาที่คุณประทับใจ และแน่นอนว่าจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป ศูนย์ฯ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ จึงขอแนะนำให้คุณ ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา เพื่อพบเห็นได้ยิน ในช่วงที่มีความประทับใจและเกิดความสุขได้อย่างยาวนาน

ก่อนใช้ เครื่องช่วยฟัง 4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา สายตาดี ได้ยินดี ควบคู่ไปกับสมอง

1.การได้ยินส่งเสริมการมองเห็น จากงานวิจัยของ UCLA study พบว่าการได้ยินและการมองเห็นทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณรับรู้และมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณ

2. ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสายตา มักมีความบกพร่องทางการได้ยิน จากงานวิจัยของ JAMA Ophthalmology นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางสายตาที่เกิดขึ้นตามอายุ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย และความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และด้านสังคม

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง

ก่อนใช้ เครื่องช่วยฟัง 4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสายตา
ก่อนใช้ เครื่องช่วยฟัง 4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา เพื่อช่วยส่วนสัมพันธ์กับการลดลงของระดับการรับรู้ทางสติปัญญา

3.ความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางสายตามีส่วนสัมพันธ์กับการลดลงของระดับการรับรู้ทางสติปัญญา (Cognitive decline) บทความของ Newswise ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการได้ยิน หรือความบกพร่องทางสายตา มีส่วนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง จากบทความนี้ระบุไว้ว่าโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีการทำงานของสมองลดลง

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง

4. สายตาดี ได้ยินดี ควบคู่ไปกับสมอง กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ หากคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงของการหกล้ม การทำงานของอวัยวะการทรงตัวของหูชั้นในมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายของคุณคงความสมดุลไว้ได้ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins พบว่าไม่ดูแล ใส่ใจแก้ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินของคุณ จะส่งผลทำให้คุณมีโอกาสหกล้มได้มากกว่าผู้ที่มีการได้ยินปกติถึง 3 เท่า

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง

ก่อนใช้ เครื่องช่วยฟัง 4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา สายตาดี ได้ยินดี ควบคู่ไปกับสมอง

การได้ยิน และสายตา

     ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณให้ได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นขอให้ดูแลรักษาการได้ยิน และสายตาของคุณให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศอยู่เสมอ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการสังคมโดยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า ผู้สูงอายุสามารถนัดหมายเข้ารับการตรวจการได้ยินได้ที่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ