4 เหตุผลที่คุณต้อง
ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา

Share on facebook
แชร์ Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on print
Print

เราทุกคนตระหนักว่าหู และตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์

    การได้เห็นสถานที่ที่คุณประทับใจ และการได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่คุณใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นช่วงเวลาที่คุณประทับใจ และแน่นอนว่าจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป ศูนย์ฯ จึงขอแนะนำให้คุณ ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา เพื่อพบเห็นได้ยิน ในช่วงที่มีความประทับใจและเกิดความสุขได้อย่างยาวนาน

4 เหตุผลที่คุณต้อง ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา

1.การได้ยินส่งเสริมการมองเห็น จากงานวิจัยของ UCLA study พบว่าการได้ยินและการมองเห็นทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณรับรู้และมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณ

2. ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางสายตา มักมีความบกพร่องทางการได้ยิน จากงานวิจัยของ JAMA Ophthalmology นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางสายตาที่เกิดขึ้นตามอายุ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย และความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และด้านสังคม

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง

3.ความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางสายตามีส่วนสัมพันธ์กับการลดลงของระดับการรับรู้ทางสติปัญญา (Cognitive decline) บทความของ Newswise ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการได้ยิน หรือความบกพร่องทางสายตา มีส่วนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง จากบทความนี้ระบุไว้ว่าโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีการทำงานของสมองลดลง

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง

4. สายตาดี ได้ยินดี ควบคู่ไปกับสมอง กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ หากคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงของการหกล้ม การทำงานของอวัยวะการทรงตัวของหูชั้นในมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายของคุณคงความสมดุลไว้ได้ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins พบว่าไม่ดูแล ใส่ใจแก้ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินของคุณ จะส่งผลทำให้คุณมีโอกาสหกล้มได้มากกว่าผู้ที่มีการได้ยินปกติถึง 3 เท่า

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง

การได้ยิน และสายตา

     ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณให้ได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นขอให้ดูแลรักษาการได้ยิน และสายตาของคุณให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศอยู่เสมอ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการสังคมโดยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า ผู้สูงอายุสามารถนัดหมายเข้ารับการตรวจการได้ยินได้ที่

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจการได้ยิน เพิ่มเติม

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

Back to top