ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย Insert earphones

งานวิจัย*พบว่าการตรวจการได้ยินด้วย Insert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ

นอกจากการตรวจการได้ยินด้วยที่ครอบหูหรือ Headphones แล้วอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในตรวจการได้ยินคือ Insert earphones 

Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

1. เงียบไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรก

การใช้ Insert earphones ให้ผลเหมือนการตรวจการได้ยินในห้องเงียบสนิทเนื่องจากเมื่อสอดฟองน้ำพิเศษเข้าในช่องหูแล้วฟองน้ำจะขยายตัวพอดีกับช่องหูและซีลแนบกับผนังช่องหูไม่มีช่องว่างที่เสียงรอบข้างภายนอกลอดเข้ามาในช่องหูขณะตรวจผู้ที่รับการตรวจจะได้ยินเฉพาะเสียงที่ผู้ตรวจปล่อยมาเข้าหูเท่านั้น

2. ให้ความรู้สึกสบาย

ไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะหรือบริเวณรอบใบหูซึ่งผู้รับการตรวจมักจะรู้สึกถึงแรงกดเนื่องจากที่ครอบหูจำเป็นต้องออกแบบมาครอบใบหูให้แน่นเพื่อไม่ให้เสียงบรรยากาศภายนอกแทรกเข้าไปรบกวนเสียงที่ผู้ตรวจใช้ตรวจตัวโฟมพิเศษทำด้วยวัสดุนิ่มไม่ระคายเคืองช่องหู

3. ถูกสุขอนามัยลดการติดเชื้อ

เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ครอบหู (Headphones) ที่ใช้ตรวจการได้ยินจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับผิวหนังเช่นบริเวณส่วนนิ่มที่ใช้ครอบรอบใบหูหลังจากใช้ตรวจทุกครั้งการใช้ Insert earphones ถูกสุขอนามัยและลดการติดเชื้อได้มากกว่าเนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูและเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง

4. ลดการเกิดเสียงข้ามฟาก

ในการตรวจผู้ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินในหูทั้งสองข้างต่างกันมาก (มากกว่า 40 เดซิเบล) เสียงที่ใช้ตรวจในหูข้างที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินมากกว่าจะใช้เสียงที่มีระดับความดังมากทำให้การสั่นสะเทือนของเสียงส่งผ่านที่ครอบหู (Headphones) ไปทำให้ที่ครอบหูสั่นเมื่อที่ครอบหูคาดอยู่บนกระโหลกศีรษะเสียงก็จะถูกนำผ่านกระโหลกศีรษะของผู้รับการตรวจไปยังหูข้างที่มีการได้ยินดีกว่าได้ทำให้ขณะปล่อยเสียงเพื่อตรวจหูข้างที่สูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้รับการตรวจอาจให้สัญญานว่าได้ยินทั้งที่การได้ยินนั้นอาจได้ยินจากหูข้างที่ดีกว่าการใช้ Insert earphones เป็นการตรวจด้วยการส่งเสียงผ่านช่องหูโดยตรงไม่มีส่วนที่สัมผัสกับกระโหลกศีรษะที่จะเป็นตัวนำเสียงข้ามฟากมายังหูข้างที่ดีกว่าซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการตรวจ

5. ช่องหูตีบก็ตรวจได้

คนส่วนใหญ่มีช่องหูกลมแต่บางคนมีช่องหูตีบแคบเมื่อตรวจการได้ยินด้วยที่ครอบหู (Headphones) แรงกดบริเวณใบหูจะยิ่งบีบช่องหูให้แคบมากขึ้นทำให้ทางเข้าของเสียงที่จะเข้าไปในช่องหูยิ่งตีบลงการใช้ Insert earphones ตัวโฟมจะช่วยทำหน้าที่ถ่างช่องหูให้เสียงสามารถเข้าไปในช่องหูได้อย่างเต็มที่

6. มีความแม่นยำสูง

งานวิจัย* พบว่าการตรวจการได้ยินด้วย Insert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์กำหนดมาตรฐานการตรวจการได้ยินให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการด้วย Insert earphones

   เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกไม่อึดอัดจากการครอบ Headphones ขณะรับการตรวจ ถูกสุขอนามัย ลดการติดเชื้อจากการใช้เพียงครั้งเดียวต่อท่านและให้ความมั่นใจในผลการตรวจ ท่านสามารถนัดหมายตรวจการได้ยินกับนักแก้ไขการได้ยินได้ที่ 

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อนัดหมาย เข้ารับบริการตรวจการได้ยินด้วย Insert earphones ไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรี

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
Field is required!
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!
Back to top