https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about Noise-Induced Hearing Loss

Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) ส่งผลกระทบต่อคนแต่ละช่วงวัยอย่างไร

Noise-Induced Hearing Loss (NIHL)

   

คือ ภาวะสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง ซึ่งเป็นภาวะการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร อันเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่ได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน หรืออาจได้ยินเสียงดังรุนแรงเพียงหนึ่งครั้ง เช่น เสียงของการระเบิด เป็นต้น โดยระดับเสียงที่ดังมาก ๆ นี้ จะไปทำลายเซลล์ขนหู (hair cell) ที่อยู่บริเวณหูชั้นในและเป็นการทำลายแบบถาวร ทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะ NIHL จะไม่สามารถกลับมามีการได้ยินแบบปกติได้หากปราศจากเครื่องมือช่วยเหลืออย่างเครื่องช่วยฟัง และยิ่งสัมผัสกับเสียงดังเป็นเวลานานเท่าไหร่ เซลล์ขนหูก็จะยิ่งถูกทำลายมากขึ้นเท่านั้น ทำให้การสูญเสียการได้ยินยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กทารกหรือผู้สูงอายุ ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และอาการของภาวะ NIHL จะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยง ป้องกัน และรับมือกับภาวะการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังนี้ ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อาการของภาวะ Noise-Induced Hearing Loss

    หากผู้ป่วยมีอาการของการสูญเสียการได้ยินเนื่องจากเสียงดัง (Noise-Induced Hearing Loss) อันเนื่องมาจากการได้ยินเสียงดังมาก ๆ แม้เพียงครั้งเดียว อาจทำให้

  • มีอาการหูอื้อโดยทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงดังมาก ๆ
  • ได้ยินเสียงดังในหูตลอดเวลา
  • หากได้ยินคำพูดก็สามารถที่จะเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะความเสียหายจากเสียงดังไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงบริเวณส่วนของการประมวลผล
  • แต่เมื่อตรวจการได้ยินจะพบว่ามีลักษณะของการได้ยินที่ผิดปกติ
  • และหากตรวจภายในช่องหู อาจมีอาการแก้วหูทะลุร่วมอยู่ด้วย
สัญญาณเสียง

     แต่การได้ยินเสียงดังรบกวนในระดับเสียงที่ดังเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการได้ยินทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เนื่องจากเซลล์ประสาทรับการได้ยินมีอาการล้าจากการสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เกิดอาการหูตึงชั่วคราว (Audiotory fatigue) อาการหูตึงนี้มักร่วมกับมีเสียงดังในหู (tinnitus) และหากเกิดการสูญเสียความสามารถในการได้ยินแบบถาวรอาจมีอาการปวดหูหรือเวียนศีรษะร่วมด้วย

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิด Noise-Induced Hearing Loss

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิด Noise-Induced Hearing Loss

     แน่นอนว่าสาเหตุหลักของการเกิดภาวะ NIHL คือ เสียงที่ดังจนเกินไป โดยระดับเสียงจะถูกวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่า “เดซิเบล” ซึ่งการสนทนาพูดคุยในระดับปกติจะมีเสียงดังอยู่ที่ประมาณ 60 เดซิเบล ในขณะที่เครื่องตัดหญ้าจะมีระดับเสียงดังประมาณ 90 เดซิเบล แต่หากเป็นบริเวณคอนเสิร์ต ในโรงงาน หรือบริเวณที่มีการก่อสร้างอาจมีระดับเสียงดังถึง 120 เดซิเบลเลยทีเดียว

     ดังนั้นหากคุณต้องอาศัยหรืออยู่ในบริเวณที่มีระดับเสียงที่สูงกว่า 85 เดซิเบลเป็นเวลานาน ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ NIHL เพิ่มขึ้นมากขึ้น ดังนั้นหากเป็นไปได้จึงควรที่จะระมัดระวังในการอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังแบบนี้เป็นเวลานาน หรือสวมอุปกรณ์ครอบหูเพื่อป้องกันทุกครั้ง

ผลกระทบจากภาวะ Noise-Induced Hearing Loss ของแต่ละช่วงวัย

ผลกระทบจากภาวะ Noise-Induced Hearing Loss ของแต่ละช่วงวัย

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ และทุกวัย

        หากคุณกำลังประสบปัญหาการได้ยิน ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยฟัง หรือทดสอบการได้ยิน อินทิเม็กซ์ พร้อมให้บริการระดับพรีเมียม เพราะเราเชื่อว่าการได้ยินดี สุขภาพจะดีตามไปด้วย

ผู้เชียวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เปิดประสบการณ์ตรวจการได้ยิน แบบลดจุดสัมผัส 

ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ