https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

Play Video

โรคเบาหวาน กับอาการหูไม่ได้ยิน

โรคเบาหวาน

      หนึ่งในโรคเรื้อรังที่ติดอันดับโรคประจำตัวยอดฮิตของคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ส่วนความเสียหายที่พบบ่อยที่สุดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเส้นประสาท และที่น่าตกใจก็คือ หนึ่งในเส้นประสาทสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน คือ เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอาจมีโอกาสเกินการสูญเสียการได้ยินตามมา ในบทความนี้ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ จะขอพาคุณมาดูว่าโรคเบาหวานและอาการหูไม่ได้ยินนั้น มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

     ความเกี่ยวข้องกันของโรคเบาหวาน และอาการหูไม่ได้ยิน

        Hope Lanter หัวหน้านักแก้ไขการได้ยินจากเว็บไซต์ Hear.com ได้ให้ข้อมูลว่า โรคเบาหวานสามารถทำลายหลอดเลือดและเส้นประสาทของหูชั้นในได้ รวมทั้งยังรบกวนสัญญาณสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณเสียงจากหูชั้นในไปยังสมอง โดยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) เป็นภาวะที่สามารถทำให้เส้นประสาทหรือเส้นเลือดที่มีผลเกี่ยวข้องกับการได้ยิน รวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ เกิดความเสียหายได้
        หรือในทางกลับกันผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) อันเนื่องมาจากการรับประทานยาปรับระดับน้ำตาลในเลือดก็อาจมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินด้วยเช่นกัน เพราะระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำอาจไปรบกวนสัญญาณประสาทที่ส่งเสียงจากหูไปยังสมอง ทำให้ไม่สามารถประมวลผลจากเสียงที่ได้ยินได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน

สัญญาณของอาการสูญเสียการได้ยิน

        อาการหูไม่ได้ยินซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนั้น เป็นอาการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานที่สูญเสียการได้ยิน สามารถใส่เครื่องช่วยฟังในการฟื้นฟูการได้ยิน ซึ่งอาการหูไม่ได้ยินที่ผู้ป่วยเบาหวานอาจจะพบได้นั้น เป็นอาการที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้น ตัวผู้ป่วยเองอาจจะยังไม่สามารถสังเกตว่าตนเองมีการสูญเสียการได้ยินในช่วงแรก ผู้ที่สังเกตอาการหูไม่ได้ยินนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด โดยอาการที่เป็นสัญญาณของการสูญเสียการได้ยิน มีดังนี้        

อย่าลืมใส่ใจดูแลการได้ยินของคุณ

        หากปล่อยไว้ การสูญเสียการได้ยิน อาจนำไปสู่ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ รวมถึงยังเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่สูญเสียการได้ยินกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เนื่องจากขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ดังนั้นหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่าลืมดูแลเอาใจใส่การได้ยินของคุณด้วยวิธี ดังนี้

การใส่เครื่องช่วยฟังช่วยได้อย่างไร

        เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์สำคัญในการขยายเสียงพูด เครื่องช่วยฟังทำงานด้วยการจับเสียงที่เข้ามา ขยายเสียง แล้วส่งเสียงที่ปรับให้เหมาะกับรูปแบบ และระดับการสูญเสียการได้ยินเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าเสียงพูดไม่เพียงดังขึ้นเท่านั้น แต่ยังชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย เครื่องช่วยฟังเพิ่มความชัดเจนของการสนทนา ลดความเครียด ความเหนื่อยล้าของสมองจากการที่ต้องพยายามฟังจับใจความ

การดูแลการได้ยินเชิงรุกผ่านการใช้เครื่องช่วยฟัง
ทำให้สุขภาพดีขึ้น และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พบผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)
ที่จะให้คำแนะนำการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยินของแต่ละบุคคล
พร้อมรับประสบการณ์ในการฟังผ่านเครื่องช่วยฟัง

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์