https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

9 เคล็ดลับดูแลตัวเอง เมื่อคุณสูญเสียการได้ยิน

 การสูญเสียการได้ยินฟังดูน่ากลัว เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อความสัมพันธ์ ความมั่นใจในตนเอง สุขภาพกาย และอื่นๆ อย่างไรก็ตามการดูแลตัวเอง เมื่อคุณ สูญเสียการได้ยิน สามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีพลัง และมีส่วนร่วมกับผู้คนรอบข้างได้ดีขึ้นอย่างมาก

บทความที่แนะนำ

เริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณ “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” ที่เป็นประโยชน์ 9 ข้อดังนี้:

สิ่งที่ควรทำ

1. ตรวจการได้ยินสม่ำเสมอ

คุณควรตรวจการได้ยินปีละครั้ง เช่นเดียวกับการตรวจสายตาและสุขภาพฟัน คำแนะนำที่คุณจะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน อาจสามารถสร้างความแตกต่างกับคุณภาพชีวิตของคุณอย่างมาก

2. ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณ

การทำความสะอาด การจัดเก็บเครื่องช่วยฟังอย่างถูกต้อง การเปลี่ยนแผ่นกรองขี้หู เป็นเรื่องที่คุณสามารถทำด้วยตนเองได้ทุกวัน นอกจากนั้นคุณควรนำเครื่องช่วยฟังของคุณเข้ามาให้ช่างมืออาชีพดูแลเป็นระยะเพื่อตรวจเช็ค และทำความสะอาด

3. สำรวจความสามารถของเครื่องช่วยฟังของคุณ 

เครื่องช่วยฟังบางรุ่นในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่สามารถสตรีมสัญญาณโทรศัพท์ และเสียงอื่นๆ ตรงไปที่หูของคุณโดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบสนองกับ application จัดการระบบเสียงในสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสื่อสารของคุณให้เหมาะสมด้วย

4. ใช้เทคนิคการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารของคุณให้เหมาะสม เช่น นั่งด้านหน้าคู่สนทนา นั่งให้ห่างจากเสียงรบกวน เลือกนั่งตำแหน่งที่มีแสงเพียงพอ เพื่อช่วยในการสังเกตรูปปากและสีหน้าของคู่สนทนา

5. ให้เวลาตนเองในการปรับตัว

การใส่เครื่องช่วยฟังต้องใช้เวลาในการปรับเสียงเครื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการปรับตัวของผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง ขอให้เวลาตนเองในการปรับตัว และมีความคาดหวังที่เหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. อย่าละเลยปัญหาการได้ยิน 

ระดับการได้ยินสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป หรืออาจมีสาเหตุจากการใช้ยา หรือการเจ็บป่วย หากพบว่าคุณเข้าใจเสียงพูด ยากกว่าที่เคย หรือไม่ได้ยินเสียงที่เคยได้ยิน คุณควรรีบหาความช่วยเหลือ

2. อย่าละเลยโภชนาการที่ดี

ความสำคัญของโภชนาการที่ดีส่งผลต่อสุขภาพหูและการได้ยิน ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Brigham and Women’s Hospital* พบว่าการรับประทานอาหารบางอย่างอาจช่วยลดความเสี่ยงของการบกพร่องทางการได้ยินได้ถึง 30% หรือมากกว่า

3. อย่าทนต่อเสียงดังเกินไป 

ระดับเสียงดังเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน เพื่อรักษาคุณภาพการได้ยินไว้ หลีกเลี่ยงการฟังเสียงที่ดังเกินไป

4. อย่าปิดบังการสูญเสียการได้ยินจากคนที่คุณรัก

เมื่อในครอบครัวมีผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน สมาชิกในครอบครัว ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งด้านความสัมพันธ์ ชีวิตประจำวัน และด้านสังคม ดังนั้นการร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ อดทน ทำให้ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุข

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การได้ยินของคุณ เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีใดที่เหมาะกับคุณ การดูแลการได้ยิน และซ่อมเครื่องช่วยฟัง ได้ที่ 02-279-3030 หรือ LINE ID @intimex .

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

บทความที่แนะนำ