มาป้องกันก่อน สูญเสียการได้ยิน
กับ นักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST) กันเถอะ

คุณ ธีรพงค์ เอี้ยวฉาย

นักแก้ไขการยิน

Share on facebook
แชร์ Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on print
Print

ไม่ว่าคุณจะมีการได้ยินปกติ หรือเริ่มจะมีปัญหาการได้ยินเล็กน้อย การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ
ผมแนะนำให้ทุกคนเอาใจใส่กับการได้ยินของตนเอง กับ นักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST)

     ประมาณ 5% ของประชากรโลกมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับใดระดับหนึ่ง นั่นหมายถึง ผู้คน 360 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 คน มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากตัวเลขนี้ทำให้คุณเห็นได้ว่าตัวคุณเอง หรือคนใกล้ชิดอาจเกิดการบกพร่องทางการได้ยินในเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต การสูญเสียการรับรู้การฟัง เป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิง

การสูญเสียความสามารถใน การได้ยิน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขภาวะ

     การสูญเสียการได้ยินมีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ใน ผู้สูงอายุการสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อ่านต่อ บทความ นักแก้ไขการได้ยิน ที่เกี่ยวข้อง

การสูญเสียระดับของการได้ยิน

    ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม  2  เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ   ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง    5   เท่า   เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ

     งานวิจัย * พบว่าเมื่อสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินไม่ได้รับการกระตุ้นเนื่องจากการสูญเสียการได้ยิน    สมองส่วนอื่นจะเข้ามารับผิดชอบแทน ในผู้สูงอายุที่เริ่มมีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินนี้ สามารถฟื้นฟูกลับคืนได้

อ่านต่อ บทความ นักแก้ไขการได้ยิน ที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน

     โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ไม่ได้รับการตรวจการได้ยินเกิน 1 ปี และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ โปรแกรมประกอบด้วยการตรวจการได้ยิน การตรวจสุขอนามัยช่องหู การตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นใน และการให้ความรู้ในการดูแลรักษาการได้ยิน ทั้งกระบวนการดังกล่าว ตรวดวัดด้วยเครื่องมือทันสมัย  ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด  ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง  ให้บริการทุกวันจันทร์-อังคาร และสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 02-279-3030 LINE : @intimex

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยินดีขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ผลกระที่เกิดจากความบกพร่องทางการได้ยินนั้นหายไป

การลงทุนกับเครื่องช่วยฟังจะได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อได้รับการออกแบบการได้ยินที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิต และด้วยโปรแกรมฟื้นฟูความสามารถการฟังควบคู่ไปด้วย

นักแก้ไขการได้ยิน

Audiologist

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันก่อนเกิด

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

* https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-05/asoa-hdt051215.php

Back to top