ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

หัวใจของการได้ยินที่ดี ไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง แต่คือการออกแบบการได้ยิน

การออกแบบการได้ยิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังจะเลือกคุณสมบัติเด่นของเครื่องช่วยฟังนั้นให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตผู้มีปัญหาการได้ยิน

Read More

4 ขั้นตอน กับการใช้ DRY BAG®

การดูแลเครื่องช่วยฟัง อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับ
เครื่องช่วยฟังและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพอย่าง DRY BAG®

Read More

หน้าฝน… เหงื่อ… ความชื้น… มีผลต่อ เครื่องช่วยฟัง ของคุณ

ครื่องช่วยฟังทำให้คุณได้ยินเสียงที่คุณไม่ได้ยินมานาน ให้คุณได้สื่อสารพูดคุย ใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุข

Read More
inizia 1 เบิกประกันสังคม

เครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูง

ศูนย์ฯ ขอเรียนสิทธิประกันสังคม เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงเครื่องช่วยฟังประกันสังคม เทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่าน

Read More

เครื่องช่วยฟังอย่างดี คุณภาพสูง

การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิด ควรแน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง จึงต้องเรียนรู้การใช้ การดูแล เพื่อรักษา เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง อย่างดี

Read More