https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

8 เหตุผลที่คุณต้อง ทดลองเครื่องช่วยฟัง ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องช่วยฟัง

คุณกำลังคิดจะซื้อเครื่องช่วยฟัง แต่ไม่มั่นใจว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่า?

คุณเคยทดลองฟัง หรือ ทดลองเครื่องช่วยฟัง มาก่อนหน้านี้ แต่ไม่มั่นใจว่าหาก ซื้อเครื่องช่วยฟัง มาแล้ว เครื่องช่วยฟังของคุณจะช่วยคุณได้จริง ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง พัฒนาไปอย่างมากหากใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เครื่องช่วยฟังเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆ เครื่องช่วยฟัง ช่วยทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น มีพลังมากขึ้น และมีชีวิตชีวามากขึ้น

บทความที่แนะนำ

ลองอ่าน 8 เหตุผลนี้ว่าทำไมคุณจึงควร ทดลองเครื่องช่วยฟัง ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องช่วยฟัง

1. คุณอาจจะได้ยินเสียงใหม่ๆ

     หรือเสียงเดิมที่คุณเคยได้ยินแต่ไม่ได้ยินมานานแล้ว ในช่วงระยะเวลาทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณจะสังเกตตัวคุณเองว่าคุณได้ยินเสียงใหม่ๆ ที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน หรือกลับมาได้ยินเสียงที่คุณเคยได้ยินแต่ไม่ได้ยินมานานแล้ว เช่นเสียงคลื่นกระทบฝั่ง เสียงพื้นไม้ที่ดังเอี๊ยดอ๊าดขณะที่คุณเดิน เสียงคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ฯ ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจจะสามารถบอกได้ว่าเสียงนกที่คุณได้ยินตอนเช้า เป็นเสียงของนกอะไร หรือคุณอาจจะได้ยินเสียงรถของสามี ภรรยา หรือลูกที่กำลังขับเข้าบ้าน การได้ยินเสียงเหล่านี้ทำให้โลกของคุณสว่างไสวมากขึ้น

ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม คุณอาจจะได้ยินเสียงใหม่ๆ​
ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม

2. ให้เวลาตัวคุณได้ทดลองใส่เครื่องช่วยฟังอย่างน้อยสองสัปดาห์​

     การที่คุณจะคุ้นชินกับเสียงที่คุณได้ยินผ่านเครื่องช่วยฟังจำเป็นต้องใช้ความอดทนและใช้เวลา คุณอาจรู้สึกว่าคุณได้ยินเสียงบางเสียงที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน หรือพบว่าได้ยินเสียงที่เคยขาดหายไปกลับมา แต่คุณอาจพบว่าเสียงเหล่านั้นดังมากไป จนทำให้คุณรำคาญและเครียด อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสมองของคุณจะสามารถปรับเข้ากับเสียงต่างๆ และคุณก็จะไม่รู้สึกรำคาญอีกต่อไป

3. เครื่องช่วยฟังทำให้ความสัมพันธ์ ของคุณดีขึ้น

     เครื่องช่วยฟังทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น การพูดคุยสนทนา การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตประจำวัน คุณจำเป็นต้องมีการได้ยินที่ดี เพื่อเข้าใจเนื้อหาที่สื่อสารระหว่างกัน การได้ยินที่ดีขึ้นจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับครอบครัว หรือเพื่อนได้เชื่อมโยงถึงกันและกันได้มากขึ้น ลองนึกดูว่าคุณจะมีความสุขเพียงใดหากคุณไม่จำเป็นต้องถามภรรยา หรือลูก หรือเพื่อนของคุณ ระหว่างการสนทนาว่า “เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะ ช่วยพูดใหม่อีกที” 

ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม ความสัมพันธ์ ของคุณดีขึ้น
ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม ส่งผลดีต่อสุขภาพ

4. การได้ยินที่ดี ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ

     คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาการได้ยินมีส่วนเชื่อมโยงต่อสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง ความเครียด อาการกระวนกระวาย ปวดศีรษะ โรคระบบทางเดินอาหาร ฯ นอกเหนือจากผลกระทบที่มีต่อสุขภาพแล้ว งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าปัญหาการได้ยินที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ มีส่วนเพิ่มโอกาสของโรคสมองเสื่อม แต่ข่าวดีก็คือการใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถช่วยให้ยืดความเสื่อมสมรรถนะทางสมอง และปัญหาต่างๆเหล่านี้ออกไปได้

5. เครื่องช่วยฟังช่วยให้คุณได้กลับมาสนุกสนาน

    กับกิจกรรมที่คุณเคยชื่นชอบโดยทั่วไปผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมักแยกตัวจากสังคมเนื่องจากไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์สื่อสารพูดคุยกับเพื่อนฝูงได้เหมือนเมื่อครั้งที่ยังฟังได้ดีการใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถเชื่อมโยงคุณเข้ากับการสื่อสารพูดคุยทำให้คุณได้มีโอกาสทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณเคยชื่นชอบ

ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม กลับมาสนุกสนาน
ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม การได้ยิน ลดความเครียด​

6. การได้ยิน ลดความเครียด​

    ปัญหาการได้ยิน หรือความบกพร่องทางการได้ยินสามารถทำให้คุณมีอาการเครียด และคับข้องใจ โดยเฉพาะเมื่อคุณพลาดรายละเอียดเนื้อหาที่สำคัญ ระหว่างสนทนากับผู้อื่นในชีวิตประจำวัน การใส่เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้คุณคลายกังวล และบรรเทาความเครียดของคุณได้ …สิ่งที่คุณต้องการคือ ขอศูนย์บริการที่คุณไปรับบริการให้เครื่องช่วยฟังคุณทดลองใส่อย่างน้อยสองสัปดาห์ …แล้วดูว่าความเครียดของคุณจะลดลงหรือไม่?

7. อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การฟัง

    ช่วงที่คุณทดลองใส่เครื่องช่วยฟัง สอบถามศูนย์บริการที่คุณใช้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมแบบต่างๆ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การฟังของคุณ เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโทรศัพท์ชัดเจน อุปกรณ์ในการฟังเสียงโทรทัศน์ ไมโครโฟนไร้สายที่ช่วยให้คุณได้ยินเสียงพูดในที่ประชุมชัดเจน

ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม สร้างประสบการณ์การฟัง
ทดลองเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง ซื้อ เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟัง ประกันสังคม พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

8. เทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

    เชื่อได้เลยว่าเครื่องช่วยฟังจะไม่เป็นเพียงเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเท่านั้นการวิจัย และพัฒนาในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในเครื่องช่วยฟัง เช่นการลดเสียงรบกวนรอบตัวคุณให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้ยินเสียงพูดชัดเจนจะสร้างประสบการณ์การฟังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

บทความที่แนะนำ