ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อาการ หูตึง สาเหตุเกิดจากอะไร?

    เทคนิคการใส่เครื่องช่วยฟังให้ได้ประโยชน์สำหรับ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ใส่เครื่องช่วยฟัง ทันทีที่มีการสูญเสียการได้ยิน และการปรับตัวเพื่อช่วยให้ได้ยินดีขึ้น

หูตึงเกิดจากอะไร

หูตึงเกิดจาก สาเหตุดังต่อไปนี้

2. เราได้ยินอย่างไร

1 หูชันนอก

ประกอบด้วย ใบหู ช่องหู และแก้วหู โดยที่ใบหูจะทำหน้าที่ป้องเสียงเข้าสู่ช่องหู และช่องหูเป็นทางนำเสียงไปสู่แก้วหู ทำให้แก้วหูสั่น

2 หูชันกลาง

ประกอบด้วย กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน กระดูกหูทั้ง 3 ชิ้นจะต่อเชื่อมยึดไว้ด้วยกัน กระดูกค้อนจะติดอยู่กับแก้วหู เมื่อเสียงมากระทบแก้วหู แก้วหูจะสั่น กระดูก 3 ชิ้นก็จะสั่นตามไปด้วย ภายในหูชั้นกลางมีท่อยูสเตเชี่ยนทำหน้าที่ปรับความดันอากาศในหูชั้นกลาง กับบรรยากาศภายนอก

3 หูชันกลาง

ประกอบด้วย อวัยวะส่วนการได้ยิน (Cochlear) และส่วนของระบบการทรงตัว (Vestibular) หูชั้นในมีของเหลวและเซลส์ขนรับเสียง เมื่อกระดูกโกลนสั่น ของเหลวในหูชั้นในจะสั่นเป็นคลื่น คลื่นจะทำให้ของเหลวกระเพื่อมไปกระตุ้นเซลล์ขนให้ปล่อยกระแสประสาทออกมา ส่งไปตามเส้นประสาทหู ผ่านก้านสมองไปสู่การแปลความหมายของเสียงที่สมองส่วนของการได้ยิน

3. การสูญเสียการได้ยินมีกี่ประเภท?

การสูญเสียการได้ยินมีกี่ประเภท?

1. การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่อง (Conductive Hearing Loss)

การสูญเสียการได้ยินประเภทนี้มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องหู หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ทำให้เสียงไม่สามารถส่งผ่านต่อไปยังหูชั้นในได้ เช่น แก้วหูทะลุ หูน้ำหนวก

] 

2. การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากประสาทรับเสียงบกพร่อง (Sensorineural Hearing Loss)

การสูญเสียการได้ยินประเภทนี้มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องหู หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ทำให้เสียงไม่สามารถส่งผ่านต่อไปยังหูชั้นในได้ เช่น แก้วหูทะลุ หูน้ำหนวก

3. การสูญเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss

เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่องร่วมกับประสาทรับเสียงบกพร่อง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ