https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

Play Video about หูตึง สาเหตุเกิดจากอะไร

อาการ หูตึง สาเหตุเกิดจากอะไร?

หูตึง คือ 

 ภาวะของการได้ยินเสียงลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ หูหนวกคือภาวะเมื่อไม่สามารถเข้าใจเสียงพูดผ่านการได้ยินแม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังแล้ว อาการ หูตึง หูหนวก เกิดได้จากหลายสาเหตุ แบ่งประเภทตามความความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของอวัยวะของ หู

     อาการหูตึง หูหนวก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การงาน ความสัมพันธ์ สุขภาพจิต และ อาการหูตึง หูหนวก เป็นสาเหตุของโรค เช่น ภาวะซึมเศร้า เกิดความเสี่ยงสูงกับภาวะสมองเสื่อมและหกล้ม ผู้สูงอายุที่มีอาการหูตึงตามวัยสามารถกลับมาได้ยิน ดีขึ้นได้ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง เด็กที่เกิดมีอาการหูหนวก ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่ทำให้ได้ยิน

หูตึงเกิดจากอะไร หูตึงเกิดจาก สาเหตุดังต่อไปนี้

อาการ หูตึง หูหนวก เกิดจากอะไร
อาการ หูตึง หูหนวก การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ โรคที่ทำให้เกิดอาการไข้สูงเช่น ไข้สมองอักเสบ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน โรคเนื้องอกของเส้นประสาทหู การติดเชื้อของหูชั้นในแบบเฉียบพลัน การเกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างแรงบริเวณหู

อาการ หูตึง หูหนวก ขึ้หูอุดตัน

ขี้หู อาจสะสมและอุดช่องหู ทำให้เสียงไม่สามารถผ่านเข้าไปถึงแก้วหูได้ การพบแพทย์เพื่อเอาขี้หูออก จะทำให้กลับมาได้ยิน

อาการ หูตึง หูหนวก การติดเชื้อภายในช่องหู

การมีกระดูกงอกยึดติดกระดูกโกลนในหูชั้นกลาง หรือเนื้องอก ที่เกิดในส่วนของรูหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลางที่ประกอบด้วยกระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน เป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ยินน้อยลง

อาการ หูตึง หูหนวก แก้วหูทะลุ

การได้ยินเสียงดังมากแบบกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศเฉียบพลัน การถูกวัตถุทิ่มแทงแก้วหู หรือโรคของหูชั้นกลาง อาจทำให้แก้วหูทะลุ ซึ่งส่งผลทำให้การได้ยินลดลง

อาการ หูตึง หูหนวก อายุที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างของอวัยวะหูชั้นในมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้น เป็นอาการหูตึงที่รักษาไม่ได้ การใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถช่วยให้ได้ยินดีขึ้น
อาการ หูตึง หูหนวก เสียงดัง เสียงดังมากจะทำลายเซลส์ในหูชั้นใน ความเสียหายอาจเกิดจากการอยู่ในสภาพที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานาน หรืออาจเกิดจากการที่มีเสียงดังเข้ามาแบบเฉียบพลัน เช่น เสียงปืน  
อาการ หูตึง หูหนวก กรรมพันธุ์ ปัจจัยทางพันธุ์กรรมมีผลต่อความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน
อาการ หูตึง หูหนวก เสียงดังจากอาชีพ อาชีพที่ต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน เช่น ก่อสร้าง เสียงจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ ทำให้เซลส์รับเสียงเสียหาย
อาการ หูตึง หูหนวก อายุที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างของอวัยวะหูชั้นในมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้น เป็นอาการหูตึงที่รักษาไม่ได้ การใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถช่วยให้ได้ยินดีขึ้น
อาการ หูตึง หูหนวก อายุที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างของอวัยวะหูชั้นในมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้น เป็นอาการหูตึงที่รักษาไม่ได้ การใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถช่วยให้ได้ยินดีขึ้น

เราได้ยินอย่างไร

1 หูชั้นนอก

ประกอบด้วย ใบหู ช่องหู และแก้วหู โดยที่ใบหูจะทำหน้าที่ป้องเสียงเข้าสู่ช่องหู และช่องหูเป็นทางนำเสียงไปสู่แก้วหู ทำให้แก้วหูสั่น

2 หูชั้นกลาง

ประกอบด้วย กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน กระดูกหูทั้ง 3 ชิ้นจะต่อเชื่อมยึดไว้ด้วยกัน กระดูกค้อนจะติดอยู่กับแก้วหู เมื่อเสียงมากระทบแก้วหู แก้วหูจะสั่น กระดูก 3 ชิ้นก็จะสั่นตามไปด้วย ภายในหูชั้นกลางมีท่อยูสเตเชี่ยนทำหน้าที่ปรับความดันอากาศในหูชั้นกลาง กับบรรยากาศภายนอก

3 หูชั้นใน

ประกอบด้วย อวัยวะส่วนการได้ยิน (Cochlear) และส่วนของระบบการทรงตัว (Vestibular) หูชั้นในมีของเหลวและเซลส์ขนรับเสียง เมื่อกระดูกโกลนสั่น ของเหลวในหูชั้นในจะสั่นเป็นคลื่น คลื่นจะทำให้ของเหลวกระเพื่อมไปกระตุ้นเซลล์ขนให้ปล่อยกระแสประสาทออกมา ส่งไปตามเส้นประสาทหู ผ่านก้านสมองไปสู่การแปลความหมายของเสียงที่สมองส่วนของการได้ยิน

อาการ หูตึง หูหนวก การสูญเสีย การได้ยิน มีกี่ประเภท

การสูญเสียการได้ยินมีกี่ประเภท?

1. การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่อง (Conductive Hearing Loss)

การสูญเสียการได้ยินประเภทนี้มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องหู หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ทำให้เสียงไม่สามารถส่งผ่านต่อไปยังหูชั้นในได้ เช่น แก้วหูทะลุ หูน้ำหนวก]
อาการ หูตึง หูหนวก การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่อง

2. การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากประสาทรับเสียงบกพร่อง (Sensorineural Hearing Loss)

เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของประสาทรับเสียง ซึ่งอยูในบริเวณของส่วนหูชั้นในไปจนถึงสมอง ความผิดปกติประเภทนี้จะทำให้ได้ยินเสียงแต่ประมวลผลไม่ได้ ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดภาวะหูตึงหรือหูหนวกถาวร และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
อาการ หูตึง หูหนวก การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากประสาทรับเสียงบกพร่อง

3. การสูญเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss

เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่องร่วมกับประสาทรับเสียงบกพร่อง      
อาการ หูตึง หูหนวก สาเหตุเกิดจากอะไร การสูญเสียการได้ยินแบบผสม

การได้ยินดี สุขภาพดีไปกับศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ผู้เชียวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง

     หากผู้สูงอายุท่านใดที่มีอาการหูตึง และต้องการใช้งานเครื่องช่วยฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

     เราได้รวบรวมความทันสมัยของสุดยอดเทคโนโลยีด้านการได้ยินและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Hearing Coach เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับคำปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง และบริการทางการได้ยิน โดยพิจารณาจากความต้องการและไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล และยังดูแลคุณมากกว่าเพียงช่วยให้ได้ยิน ด้วยการให้บริการจากนักวิชาชีพหลากหลายสาขา เพื่อออกแบบและพัฒนาการได้ยินที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้คุณมีการได้ยินที่ดี และสุขภาพที่ดีต่อไป

ผู้สูงอายุที่มีอาการหูตึง

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมการบริการของ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Intimex
พร้อมเข้าถึงประสบการณ์การฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟัง สู่การเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์