ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

อาการ หูตึง
สาเหตุเกิดจากอะไร?

หูตึง

หูตึง คือ ภาวะของการได้ยินเสียงลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ หูหนวกคือภาวะเมื่อไม่สามารถเข้าใจเสียงพูดผ่านการได้ยินแม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังแล้ว อาการหูตึง หูหนวก เกิดได้จากหลายสาเหตุ แบ่งประเภทตามความความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ของอวัยวะของหู

01

หูตึงเกิดจากอะไร

02

เราได้ยินอย่างไร?

03

การสูญเสียการได้ยินมีกี่ประเภท?

1. หูตึงเกิดจากอะไร
หูตึงเกิดจาก สาเหตุดังต่อไปนี้

อายุที่เพิ่มมากขึ้น และการอยู่ในที่มีเสียงดังอาจเป็นสาเหตุทำให้เซลส์ขน (Hair cells) รับเสียงในหูชั้นซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่สมองถูกทำลาย เมื่อเซลส์ขนรับเสียงเหล่านี้เกิดความเสียหาย การส่งสัญญาณไปสู่สมองจึงทำได้ไม่สมบูรณ์ เป็นสาเหตุให้ได้ยินน้อยลง จะรู้สึกว่าได้เสียงคนพูดพึมพำ ไม่ชัดเจน ฟังเข้าใจยาก โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวน

ขี้หู อาจสะสมและอุดช่องหู ทำให้เสียงไม่สามารถผ่านเข้าไปถึงแก้วหูได้ การพบแพทย์เพื่อเอาขี้หูออก จะทำให้กลับมาได้ยิน

การมีกระดูกงอกยึดติดกระดูกโกลนในหูชั้นกลาง หรือเนื้องอก ที่เกิดในส่วนของรูหูชั้นนอก หรือหูชั้นกลางที่ประกอบด้วยกระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน เป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ยินน้อยลง

การได้ยินเสียงดังมากแบบกระทันหัน การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศเฉียบพลัน การถูกวัตถุทิ่มแทงแก้วหู หรือโรคของหูชั้นกลาง อาจทำให้แก้วหูทะลุ ซึ่งส่งผลทำให้การได้ยินลดลง 

โครงสร้างของอวัยวะหูชั้นในมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้น เป็นอาการหูตึงที่รักษาไม่ได้ การใส่เครื่องช่วยฟังจะสามารถช่วยให้ได้ยินดีขึ้น

 

เสียงดังมากจะทำลายเซลส์ในหูชั้นใน ความเสียหายอาจเกิดจากการอยู่ในสภาพที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานาน หรืออาจเกิดจากการที่มีเสียงดังเข้ามาแบบเฉียบพลัน เช่น เสียงปืน

ปัจจัยทางพันธุ์กรรมมีผลต่อความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน

อาชีพที่ต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน เช่น ก่อสร้าง เสียงจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ ทำให้เซลส์รับเสียงเสียหาย

 

ยาปฏิชีวนะ และยาทางเคมีบำบัดบางชนิด เป็นสาเหตุที่ทำให้เซลส์ขนในหูชั้นในเสียหายได้

 

โรคที่ทำให้เกิดอาการไข้สูงเช่น ไข้สมองอักเสบ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน โรคเนื้องอกของเส้นประสาทหู การติดเชื้อของหูชั้นในแบบเฉียบพลัน การเกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างแรงบริเวณหู

 

2. เราได้ยินอย่างไร

1. หูชันนอก

ประกอบด้วย ใบหู ช่องหู และแก้วหู โดยที่ใบหูจะทำหน้าที่ป้องเสียงเข้าสู่ช่องหู และช่องหูเป็นทางนำเสียงไปสู่แก้วหู ทำให้แก้วหูสั่น

2. หูชันกลาง

ประกอบด้วย กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลน กระดูกหูทั้ง 3 ชิ้นจะต่อเชื่อมยึดไว้ด้วยกัน กระดูกค้อนจะติดอยู่กับแก้วหู เมื่อเสียงมากระทบแก้วหู แก้วหูจะสั่น กระดูก 3 ชิ้นก็จะสั่นตามไปด้วย ภายในหูชั้นกลางมีท่อยูสเตเชี่ยนทำหน้าที่ปรับความดันอากาศในหูชั้นกลาง กับบรรยากาศภายนอก

3. หูชั้นใน

ประกอบด้วย อวัยวะส่วนการได้ยิน (Cochlear) และส่วนของระบบการทรงตัว (Vestibular) หูชั้นในมีของเหลวและเซลส์ขนรับเสียง เมื่อกระดูกโกลนสั่น ของเหลวในหูชั้นในจะสั่นเป็นคลื่น คลื่นจะทำให้ของเหลวกระเพื่อมไปกระตุ้นเซลล์ขนให้ปล่อยกระแสประสาทออกมา ส่งไปตามเส้นประสาทหู ผ่านก้านสมองไปสู่การแปลความหมายของเสียงที่สมองส่วนของการได้ยิน

3. การสูญเสียการได้ยินมีกี่ประเภท?

1. การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่อง (Conductive Hearing Loss)

การสูญเสียการได้ยินประเภทนี้มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องหู หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ทำให้เสียงไม่สามารถส่งผ่านต่อไปยังหูชั้นในได้ เช่น แก้วหูทะลุ หูน้ำหนวก

2. การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากประสาทรับเสียงบกพร่อง (Sensorineural Hearing Loss)

การสูญเสียการได้ยินประเภทนี้มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องหู หูชั้นนอก และหูชั้นกลาง ทำให้เสียงไม่สามารถส่งผ่านต่อไปยังหูชั้นในได้ เช่น แก้วหูทะลุ หูน้ำหนวก

3. การสูญเสียการได้ยินแบบผสม (Mixed Hearing Loss)

เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการนำเสียงบกพร่องร่วมกับประสาทรับเสียงบกพร่อง

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดอาการ หูตึง สาเหตุเกิดจากอะไร? เพิ่มเติม

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ