https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

4 ขั้นตอน กับการใช้ DRY BAG

     การดูแลเครื่องช่วยฟัง อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟังและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังหลังจากการใช้งานเสร็จไว้ในภาชนะบรรจุสารดูดความชื้นสำหรับเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพอย่าง DRY BAG

     สำหรับการดูแลเครื่องช่วยฟังอย่างถูกวิธี และเพื่อให้สารดูดความชื้น DRY BAG ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถทำได้ง่ายๆ โดย

วิธีใช้ สารดูดความชื้น

ขั้นตอน-กับการใช้-สารดูดความชื้น-เครื่องช่วยฟัง-drybag-แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

1.  นำ DRY BAG ออกจากซอง เขียนวัน เดือน ปี ที่เริ่มเปิดใช้งาน และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ โดยนับถัดไปอีก 2 เดือน หลังจากวันที่เปิดใช้งาน

2. นำ DRY BAG ด้านที่เขียนวัน เดือน ปี คว่ำลงในกระปุก เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ DRY BAG  ในการดูดซับความชื้นที่ดี

ขั้นตอน-กับการใช้-สารดูดความชื้น-ป้องกันความชื้น-เครื่องช่วยฟัง-768x768

3. วางเครื่องช่วยฟังลงบน DRY BAG เปิดรังถ่านทิ้งไว้

4. ปิดฝาภาชนะให้สนิท

ทุกครั้งหลังการใช้งานเครื่องช่วยฟัง ควรเก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในกระปุกที่มี DRY BAG อย่างสม่ำเสมอ DRY BAG จะช่วยดูดซับความชื้นที่สะสมภายในเครื่องช่วยฟัง และช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟัง จากวิธีใช้สารดูดความชื้น

บทความที่แนะนำ