ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

4 ขั้นตอน กับการใช้ DRY BAG®

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำงานโดยใช้ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ ขนาดเล็กที่ผู้สวมใส่ต้องเปลี่ยนทุกๆสองสามวันถึงสัปดาห์ แม้ว่าตอนนี้เครื่องช่วยฟังหลายรุ่นมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ เมื่อเลือกเครื่องช่วยฟัง คุณควรพิจารณาว่าแบตเตอรี่ประเภทใดที่เหมาะกับคุณที่สุด และนี้คือ วิธีใช้ สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการถนอม แบตเตอรี่ให้อยู่ใช้อย่างยาวนาน  

วิธีใช้ สารดูดความชื้น

วิธีใช้ สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง drybag แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

1.  นำ DRY BAG® ออกจากซอง เขียนวัน เดือน ปี ที่เริ่มเปิดใช้งาน และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ โดยนับถัดไปอีก 2 เดือน หลังจากวันที่เปิดใช้งาน

2. นำ DRY BAG® ด้านที่เขียนวัน เดือน ปี คว่ำลงในกระปุก เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ DRY BAG® ในการดูดซับความชื้นที่ดี

วิธีใช้ สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง drybag เขียน วันเวลา
วิธีใช้ สารดูดความชื้น ป้องกันความชื้น เครื่องช่วยฟัง

3. วางเครื่องช่วยฟังลงบน DRY BAG® เปิดรังถ่านทิ้งไว้

4. ปิดฝาภาชนะให้สนิท

ทุกครั้งหลังการใช้งานเครื่องช่วยฟัง ควรเก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในกระปุกที่มี DRY BAG® อย่างสม่ำเสมอ DRY BAG® จะช่วยดูดซับความชื้นที่สะสมภายในเครื่องช่วยฟัง และช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟัง จากวิธีใช้สารดูดความชื้น

วิธีใช้ สารดูดความชื้น ป้องกันความชื้น เครื่องช่วยฟัง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ