https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

4 ขั้นตอน กับการใช้ DRY BAG

     การดูแลเครื่องช่วยฟัง อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟังและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังหลังจากการใช้งานเสร็จไว้ในภาชนะบรรจุสารดูดความชื้นสำหรับเครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพอย่าง DRY BAG

     สำหรับการดูแลเครื่องช่วยฟังอย่างถูกวิธี และเพื่อให้สารดูดความชื้น DRY BAG ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถทำได้ง่ายๆ โดย

บทความที่แนะนำ

วิธีใช้ สารดูดความชื้น

สารดูดความชื่้น เครื่องช่วยฟัง 2

1.  นำ DRY BAG ออกจากซอง เขียนวัน เดือน ปี ที่เริ่มเปิดใช้งาน และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ โดยนับถัดไปอีก 2 เดือน หลังจากวันที่เปิดใช้งาน

2. นำ DRY BAG ด้านที่เขียนวัน เดือน ปี คว่ำลงในกระปุก เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ DRY BAG  ในการดูดซับความชื้นที่ดี

3. วางเครื่องช่วยฟังลงบน DRY BAG เปิดรังถ่านทิ้งไว้

4. ปิดฝาภาชนะให้สนิท

ทุกครั้งหลังการใช้งานเครื่องช่วยฟัง ควรเก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในกระปุกที่มี DRY BAG อย่างสม่ำเสมอ DRY BAG จะช่วยดูดซับความชื้นที่สะสมภายในเครื่องช่วยฟัง และช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องช่วยฟัง จากวิธีใช้สารดูดความชื้น

บทความที่แนะนำ