ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

หน้าฝน… เหงื่อ… ความชื้น…
มีผลต่อเครื่องช่วยฟัง ของคุณ

ความชื้น เครื่องช่วยฟัง

  เครื่องช่วยฟังทำให้คุณได้ยินเสียงที่คุณไม่ได้ยินมานาน ให้คุณได้สื่อสารพูดคุย ใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุข แน่นอนว่ากิจกรรมนอกบ้านระหว่างวันนั้น คุณย่อมต้องเจอกับฝนโดยเฉพาะในช่วงนี้ สลับกับอากาศร้อนอบอ้าวที่ทำให้คุณเหงื่อออก ไม่ว่าจะเป็นละอองฝน ที่มีความชื้น หรือเหงื่อที่ไหลเข้าเครื่องช่วยฟัง มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน ความชื้นเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นศัตรูร้ายของเครื่องช่วยฟัง 

01

ความชื้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

02

ความชื้นส่งผลอย่างไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

03

ความชื้นทำอะไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

04

จะแก้ไขอย่างไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

05

จะป้องกันได้อย่างไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

06

สารดูดความชื้นเครื่องช่วยฟังของ Intimex ยี่ห้อ DryBag

 

1. ความชื้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

  ความชื้นในบรรยากาศ คือปริมาณของน้ำที่ระเหยอยู่ในอากาศ อากาศร้อนจะอุ้มปริมาณไอระเหยของน้ำไว้มาก ในขณะที่อากาศเย็นจะไม่อุ้มน้ำไว้ ความชื้นส่งผลเสียต่อเครื่องช่วยฟังของคุณได้ ลองนึกภาพคุณหยิบกระป๋องน้ำอัดลมออกจากตู้เย็น สักพักคุณจะเห็นว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ที่กระป๋องน้ำอัดลม ซึ่งอธิบายได้ว่าหยดน้ำนั้นเกิดจากอากาศร้อนที่อุ้มปริมาณของน้ำไว้มาก มากระทบกับผิวของกระป๋องที่เย็น จึงเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำเกาะอยู่บนผิวของกระป๋อง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเครื่องช่วยฟังของคุณเช่นเดียวกัน เนื่องจากบรรยากาศร้อนรอบตัวคุณที่อุ้มน้ำไว้ปริมาณมาก เข้าไปกระทบกับส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะในเครื่องช่วยฟังของคุณ ทำให้เกิดน้ำจากการควบแน่นขึ้นภายในเครื่องช่วยฟัง โดยเฉพาะส่วนวงจรที่มักมีส่วนประกอบของโลหะ นอกเหนือจากนั้นอากาศร้อนชื้น ทำให้คุณเหงื่อออก แต่เหงื่อก็ไม่สามารถระเหยได้เร็ว เนื่องจากในอากาศก็มีความชื้นสูงเช่นกัน เหงื่อบางส่วนจึงไหลเข้าเครื่องช่วยฟัง

 

 

2. ความชื้นส่งผลอย่างไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

ความชื้นและเหงื่อสร้างปัญหาให้กับเครื่องช่วยฟังของคุณ เนื่องจากความชื้นจะเข้าไปสะสมตามอุปกรณ์ ทำให้ส่วนของท่อและสายอุดตัน ความถี่ที่เครื่องช่วยฟังผลิตออกมาจึงเพี้ยนไป ส่งผลต่อคุณภาพเสียงที่คุณได้ยิน นอกจากนั้นความชื้นที่สะสมในเครื่องช่วยฟังยังทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะขึ้นสนิม เช่น บริเวณขั้วที่ใส่แบตเตอรี่ของรังถ่าน และอาจทำให้ไมโครโฟนรับเสียง และลำโพงขยายเสียงชำรุดเสียหาย

 

3. ความชื้นทำอะไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

เครื่องช่วยฟังจะมีอาการเหล่านี้ เมื่อมีความชื้นสะสมในเครื่อง

 1. ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องช๊อต หรือเสียงแครก ๆ
 2. เสียงบี้ เสียงเพี้ยน
 3. เสียงที่ได้ยินจะขาดหายไป เมื่อมีเสียงดัง ๆ เข้ามา
 4. เสียงที่ได้ยินจะดังๆ เบาๆ ไม่สม่ำเสมอ
 5. เครื่องช่วยฟังจะติดๆ ดับๆ

 

4. จะแก้ไขอย่างไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

เมื่อเครื่องเกิดอาการผิดปกติดังกล่าว คุณสามารถเช็คเบื้องต้นก่อนได้ ดังนี้

 1. ใส่แบตเตอรี่ขั้วบวก และขั้วลบถูกต้อง
 2. แบตเตอรี่ก้อนที่ใช้อยู่ยังไม่เสื่อม หรือหมดอายุ
 3. ขั้วบวก-ลบจุดสัมผัสของแบตเตอรี่ในรังถ่าน สะอาด ไม่มีสนิมเกาะ
 4. ข้อต่อ สายต่างๆ ไม่เสียหาย หรืออุดตัน และต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ถ้าคุณเช๊คอุปกรณ์ทุกอย่างว่าทำงานตามปกติดีแล้ว แสดงว่าอาการผิดปกติอาจมีสาเหตุมาจากความชื้น

 

5. จะป้องกันได้อย่างไรความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง?

การป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้าไปสะสมภายในเครื่องช่วยฟัง สามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกเครื่องช่วยฟังที่มีการเคลือบวงจรภายในตัวเครื่องแบบนาโน โคตติ้ง (Nanocoating)
 2. เก็บเครื่องช่วยฟังของคุณไว้ใน CareBag, CareBox สารดูดความชื้น DryBag พร้อมกับ หรือ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี ทุกวันสม่ำเสมอ
 3. นำเครื่องช่วยฟังมารับบริการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค อย่างสม่ำเสมอที่ศูนย์ฯ ได้ทุก 3 เดือน

 

5. สารดูดความชื้นเครื่องช่วยฟังของ Intimex ยี่ห้อ DryBag

ป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ไม่มีการนำมาบรรจุใหม่ภายในประเทศ ทำจากดินไดอะตอม (Diatomaceous Earth) ชนิดหนึ่ง มีโครงสร้างพิเศษที่เกิดจากการรวมตัวของเถ้าถ่านภูเขาไฟ และซากพืชซากสัตว์ โมเลกุลมีลักษณะเป็นรูพรุนถึง 60% ของสสารโดยรวม จึงมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ครื่องช่วยฟังนับได้ว่าเป็นสินค้า ที่ได้ผลค่อนข้างง่าย จากความชื้น ความชื้นมีผลต่อคุณภาพ การใช้เครื่องช่วยฟัง ในทางกายภาพ การเลือกใช้สารดูดความชื้น นับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะลดหรือป้องกัน มิให้ความชื้นจากภายนอก เข้าสู่บรรจุภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง และ ทำความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังข้างในได้   หรือความชื้นของเครื่องช่วยฟังอยู่ในระดับสูง ก็จำเป็นต้องหา วิธีลดความชื้น ภายในบรรจุภัณฑ์ ให้ดีที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามต้องการ

การใช้สารดูดความชื้น ที่เหมาะสม ภายในบรรจุภัณฑ์อาหารและยา เป็นวิธีการลด และ ควบคุมปริมาณความชื้น ภายในเครื่องช่วยฟัง เพื่อรักษาคุณภาพ ของเครื่องช่วยฟังภายใน ที่มีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพเป็นอย่างดี สารดูดความชื้น จะลดความชื้น ภายในเครื่องช่วยฟัง โดยการดูดและกักเก็บไว้ที่ตัวเอง จนระดับความชื้น ที่ลดลง หรือ ถูกควบคุม ภายในเครื่องช่วยฟังนั้น ๆ ไม่เป็นอันตราย ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟังอีกต่อไป นอกจากนี้ ต้นทุน ในการใช้สารดูดความชื้นนั้น ค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับมูลค่า ของผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง

การเลือกใช้สารดูดความชื้น สำหรับเครื่องช่วยฟังนั้น ควรพิจารณาถึง ชนิดของสารดูดความชื้น ปริมาณของสารดูดความชื้น และ บรรจุภัณฑ์ของสารดูดความชื้น ว่า มีความเหมาะสม สำหรับเครื่องช่วยฟังหรือไม่ ชนิดของสารดูดความชื้น เป็นตัวกำหนด ความสามารถ ในการดูดความชื้น (Adsorption Capacity และ Adsorption Rate) โดยปรกติ สารดูดความชื้นแต่ละชนิด จะมีความสามารถ ที่แตกต่างกัน ภายใต้อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกันไป ปริมาณของสารดูดความชื้น ที่เหมาะสม จะทำให้สารดูดความชื้น สามารถลด หรือ ควบคุมปริมาณ ความชื้นที่ต้องการได้ เกณฑ์ในการคำนวณ ปริมาณสารดูดความชื้น ที่ต้องการได้แก่ package dimension, moisture residue of the content, tightness of package และ shelf life of product บรรจุภัณฑ์ของสารดูดความชื้น ควรได้รับการรับรอง จากหน่วยงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องว่า มีความเหมาะสม สำหรับเครื่องช่วยฟัง บรรจุภัณฑ์ ของสารดูดความชื้นนั้น มีผลโดยตรง ต่อความสามารถ ของสารดูดความชื้น และ หากไม่มีความเหมาะสม อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง

นอกจากนี้ เครื่องช่วยฟังการใชสารดูดความชื้น ทีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งดี ่จะดูดความชื้นนั้นได้เป็นอย่างดีโดยเหตุนี้ จึงเป็นการง่าย สำหรับผู้บริโภค ที่จะสังเกตเห็น สารดูดความชื้นดังกล่าว การเลือกใช้สารดูดความชื้น ที่บรรจุภัณฑ์ไม่สะอาด หรือ ไม่สวยงามเพียงพอ ย่อมทำให้ความน่าเชื่อถือ หรือความประทับใจ ของผู้บริโภคต่อ ผลิตภัณฑ์ลดลง เป็นอย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของสารดูดความชื้นเครื่องช่วยฟังของ Intimex ยี่ห้อ DryBag มีดังนี้

 1. ดูดความชื้นได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง 75% มากกว่า Silica Gel แบบเม็ดสีฟ้า-ขาวถึง 3 เท่าตัว ซึ่งจะช่วยป้องกันเครื่องช่วยฟังจากการสะสมของความชื้นได้อย่างสูงสุด
 2. ความเร็วในการดูดความชื้นของ DryBag จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น ตามความชื้นสัมพัทธ์รอบข้าง โดยจะพยายามรักษาสมดุลย์ของความชื้นสัมพัทธ์ภายในเครื่องช่วยฟังไม่ให้ต่ำหรือสูงจนเกินไป ทำให้เครื่องช่วยฟังได้รับการป้องกันจากความชื้นตลอดเวลาที่อยู่ในกล่อง CareBag หรือ CareBox
 3. ปลอดภัยเมื่อใช้งาน สบายใจเมื่อกำจัดหลังการใช้งาน เนื่องจากย่อยสลายตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ได้รับมาตรฐานสารดูดความชื้นระดับสากล จาก US-Mil-Spec D3464D (ประเทศสหรัฐอเมริกา) DIN 55.473 (ประเทศเยอรมนี) ผ่านการทดสอบจากสถาบัน Cambridge Refrigeration Technology (ประเทศอังกฤษ) และสถาบัน BFSV (ประเทศเยอรมนี)
 5. DryBag บรรจุในกระดาษ TYVEK จากบริษัท Du Pont เป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีความแข็งแรง แต่ยืดหยุ่นสูง สะท้อนแสง UV ทนนำ้ ทนต่อแรงฉีกขาด มีรูพรุนสูง ทำให้อากาศไหลเวียนผ่านได้ดี ช่วยทำให้ DryBag ดูดจับอณูของความชื้นในอากาศไว้ในตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมา Recycle ได้ 100%

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ