Manager

คุณ กลวัชร จันทเลขา ( ปาล์ม )
ผู้จัดการศูนย์ฯ

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • หัวหน้าศูนย์สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามหก
  • ดูแลมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของทีมงาน
  • รับฟังคำแนะนำ คำติชม และความเห็นของลูกค้า
  • แก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!
Back to top