ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Manager

คุณ กลวัชร จันทเลขา ( ปาล์ม )
ผู้จัดการศูนย์ฯ

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • หัวหน้าศูนย์สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามหก
  • ดูแลมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของทีมงาน
  • รับฟังคำแนะนำ คำติชม และความเห็นของลูกค้า
  • แก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!