ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

คุณ จเร คงดี ( เก่ง ) Hearing Coach

 ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูการได้ยินองค์รวมในวัยผู้สูงอายุ
  • แก้ปัญหาสำหรับผู้สุงอายุที่ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ยังสื่อสารไม่เข้าใจ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมให้กับผู้ที่มีการได้ยินระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่แล้ว

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

line ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

tel ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

video call 4 re

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ