ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Hearing Coach

คุณ จเร คงดี ( เก่ง )
Hearing Coach

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูการได้ยินองค์รวมในวัยผู้สูงอายุ
  • แก้ปัญหาสำหรับผู้สุงอายุที่ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ยังสื่อสารไม่เข้าใจ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมให้กับผู้ที่มีการได้ยินระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่แล้ว

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 082-498-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
Field is required!
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!