https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

คุณ จเร คงดี ( เก่ง ) Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยฟัง

ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ

 ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • การฟื้นฟูการได้ยินองค์รวมในวัยผู้สูงอายุ
  • แก้ปัญหาสำหรับผู้สุงอายุที่ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ยังสื่อสารไม่เข้าใจ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
  • เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมให้กับผู้ที่มีการได้ยินระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่แล้ว

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

คุณจเร คงดี-hearing coach ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง ที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ การได้ยิน หูตึง หูหนวก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้ เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดเลือกกดติดต่อจากระบบ Social ข้างล่างนี้

line ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

tel ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ