ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Hearing Coach

คุณ วีระยา ชนินทร์โชดึก ( โบว์)
Hearing Coach

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • ใส่เครื่องช่วยฟังในวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเหมาะสมกับระดับการได้ยินและไลฟ์สไตล์
  • เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 082-498-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!