https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

คุณ วีระยา ชนินทร์โชดึก (โบว์)

Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟังวัยทำงาน

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  1. เลือกเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลทุกรูปแบบตามระดับการสูญเสียการได้ยิน
  2. ให้คำปรึกษาและเลือกเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และระดับการได้ยินในวัยทำงาน
  3. แนะนำอุปกรณ์เสริมไร้สายสำหรับเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมการฟังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  4. ติดตามการใช้งาน สอบถามและให้การแก้ปัญหาการฟังในสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลและชั้นตอนการเบิกเครื่องช่วยฟังตามสิทธิประกันสังคม
รูป Hearing Coach คุณ วีระยา ชนินทร์โชดึก ทำงาน

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

real โบว์ Fitting Intimex

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง วัยทำงาน ให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดเลือกกดติดต่อจากระบบ Social ข้างล่างนี้

ติดต่อ ผ่านระบบ Line และ โทรศัพท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

Hearing Coach

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ